Bijgewerkt: 6 oktober 2022

De initiatiefnemers moeten een andere locatie zoeken voor Hospice Zuider-Amstel

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen
10-05-2018

Herbert Raat (VVD) demissionair wethouder informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen, dat de initiatiefnemers een andere locatie moeten zoeken voor de Hospice Zuider-Amstel.

'Geachte raad,

Op 20 februari 2018 liet de gemeente weten het nog te openen Hospice Zuider-Amstel in Ouderkerk aan de Amstel een eenmalige financiële bijdrage te geven. Het bedrag van  € 10.000,- was bedoeld als tegemoetkoming voor de opzet en inrichting. Ook Amstelveense inwoners konden van het hospice gebruik maken.

Het hospice wilde in het derde kwartaal van 2018 haar deuren openen. Recentelijk zijn wij door het bestuur van het hospice in oprichting geïnformeerd dat de realisatie op zich moet laten wachten en de subsidie daarom is teruggestort. In hun brief, zie de bijlage, geven zij aan dat de eigenaar van het te verhuren pand de onderhandelingen heeft afgebroken en heeft besloten om het pand toch niet aan het hospice te willen verhuren. Het bestuur gaat op zoek naar een ander pand. Een hospice dichtbij huis is van groot belang. De gemeente hoopt dan ook dat het bestuur er snel in slaagt een geschikte plek voor het hospice te vinden.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Het gebouw van de voormalige pastorie van de Amstelkerk in maart 2018 in Ouder-Amstel. In eerste instantie zou hier de Hospice Zuider-Amstel gevestigd worden. Een hospice is een verblijfplaats, waar men in huiselijke omgeving de laatste fase van het leven door kan brengen. Het overlijden valt binnen afzienbare tijd te verwachten en er is alleen sprake van palliatieve zorg, dus wordt het lijden van de mensen zo veel mogelijk beperkt en verzacht


De bijlage: 'Tot onze grote spijt heeft de Amstelkerk recent besloten om de pastorie alsnog niet te gunnen aan het Bestuur van Hospice Zuider-Amstel i.o., ter verwezenlijking van een hospice in ons dorp. Ondanks alle donaties van onze vele sponsoren, de inzet van het Bestuur en het voldoen aan alle voorwaarden die de kerk had gesteld aan de gunning, is dit besluit genomen.

Als redenen voor de afwijzing zijn onder meer gegeven de -volgens de kerk- onzekere financiële situatie van het hospice en de kosten die gemoeid zijn met een eventuele terug verbouwing, indien de hospice zou stoppen. Daarnaast heeft ook de gemeente schriftelijk haar bezwaren geuit over de komst van een hospice op de locatie van de Pastorie. Hoewel we als bestuur alles in het werk hebben gesteld om bovenstaande –in onze optiek onterechte- bezwaren weg te nemen, is dit niet voldoende gebleken.

Wij willen een ieder die het hospice heeft gesteund, op welke wijze dan ook, uit de grond van ons hart bedanken. Wij zijn er nog steeds van overtuigd dat een Hospice in de Pastorie een geweldige aanwinst zou zijn geweest voor ons dorp en een prachtige invulling van de maatschappelijke bestemming van dit pand. Laten we hopen dat de pastorie een andere maatschappelijk relevante functie krijgt en er wie weet in de toekomst elders in ons mooie dorp een hospice kan verrijzen. Wij blijven onverminderd alles in het werk stellen om binnen Ouder Amstel een hospice te realiseren, we houden jullie hiervan op de hoogte.

Het Bestuur van Hospice Zuider Amstel'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.