Bijgewerkt: 8 augustus 2022

De inflatie steeg naar 10,3 % in Nederland in juli 2022

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
04-08-2022

Consumentengoederen en -diensten waren in juli 2022 10,3 % duurder in Nederland dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juni was de inflatie 8,6 %. De stijging van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkelingen van energie en woninghuren. De inflatie is voor het eerst na september 1975 hoger dan 10 %.

De inflatie wordt elke maand gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Een inflatie van 10,3 % in juli 2022 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 10,3 % hoger zijn dan in juli 2021 en niet dat de prijzen met 10,3 % zijn gestegen ten opzichte van juni 2022. De inflatie van 10,3 % in juli komt dus niet bovenop de inflatie van 8,6 % in juni.

Energie duurder ondanks verlaging btw. De prijsontwikkeling van energie (elektriciteit, gas en stadsverwarming) zorgde voor een toename van de inflatie. In juli was energie 108 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 84 %. Vanaf 1 juli 2022 is de btw op energie tijdelijk verlaagd van 21 % naar 9 %. Deze verlaging duurt tot en met 31 december 2022.

Energie levert momenteel een belangrijke bijdrage aan de totale inflatie. De prijsontwikkeling van energie wordt door het CBS gemeten op basis van nieuwe contracten. Het CBS voert een onderzoek uit naar het meten van de energieprijzen in de CPI.

Grotere stijging woninghuren. Ook de woninghuren hadden een opwaarts effect op de inflatie. Volgens voorlopige cijfers waren in juli 2022 de woninghuren 3,0 % hoger dan een jaar eerder. Dit is een grotere stijging dan in juli 2021, toen kwam de toename van de woninghuren gemiddeld uit op 0,8 %.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

De belangrijkste bijdragen aan de jaarmutatie in juni en juli 2022


Per 1 juli 2022 geldt voor gereguleerde huurcontracten dat de maximale huurverhoging afhankelijk is van de hoogte van het inkomen. Voor huishoudens die onder de laagste inkomensgrens vallen is de huurverhoging maximaal 2,3 %. Voor huishoudens met een hoog inkomen is de huurverhoging maximaal 100 euro op de maandhuur. Per 1 juli 2021 mochten de huren van gereguleerde huurcontracten niet worden verhoogd.

De jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning is in 2022 net als in 2021 gemaximaliseerd. De maximum huurverhoging is 3,3 % voor 2022, in 2021 was dit 2,4 %. Op 2 september 2022 publiceert het CBS de definitieve uitkomsten van de ontwikkeling van de woninghuren en worden ook meer details gepubliceerd.

Hogere prijzen voeding. De prijzen van voedingsmiddelen namen verder toe in juli. Voeding was 12,3 % duurder dan in dezelfde maand vorig jaar, in juni was dat 11,2 %. Graanproducten, zuivelproducten en suiker en zoetwaren (waaronder ijs) droegen het meest bij aan deze ontwikkeling. Naast voeding hadden ook pakketreizen en kosten van bankdiensten een opwaarts effect op de inflatie.

Kleinere prijsstijging motorbrandstoffen. De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen had daarentegen een drukkend effect op de inflatie. Motorbrandstoffen waren in juli 25 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In juni was de prijsstijging op jaarbasis 35 %. Een liter Euro 95 aan de pomp was in juli gemiddeld 2,21 euro, in juni was dat 2,35 euro. De prijs van een liter diesel daalde van 2,14 euro in juni naar 2,07 euro in juli.

Inflatie eurozone stijgt. Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in juli 11,6 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in juni was dat 9,9 %. De inflatie in de eurozone nam toe van 8,6 % in juni naar 8,9 % in juli.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.