Bijgewerkt: 4 oktober 2023

De inflatie in Nederland is hoger dan in andere Europese landen

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
04-08-2019

Volgens het prijzendashboard van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er in de eerste helft van 2019 meer inflatie-indicatoren met een hoger dan gebruikelijke prijsontwikkeling dan in 2018. Bij de consumentenprijzen, lonen en prijzen voor koopwoningen en investeringen waren de prijsstijgingen in de eerste helft van 2019 hoger dan gebruikelijk. Daar staat tegenover dat de rente al enkele jaren lager is dan gebruikelijk. Ook in vergelijking met Europese landen blijkt dat de inflatie in Nederland voor consumentenprijzen en huizenprijzen hoger is dan in andere landen.

Inflatie is meer dan de prijsontwikkeling voor consumentengoederen en -diensten. De prijsontwikkelingen die bijvoorbeeld op de huizenmarkt, voor producenten of op financiële markten worden gemeten, bieden een belangrijke aanvulling op het beeld van inflatie dat door de Consumentenprijsindex (CPI) wordt gegeven. In het prijzendashboard van het CBS wordt elke maand de stijging van 16 prijsindicatoren vergeleken met de gebruikelijke ontwikkeling over de afgelopen elf jaar.

In de eerste zes maanden van 2019 waren steeds zeven of acht prijsindicatoren getypeerd als hoger dan gebruikelijk (rood) en twee of drie indicatoren lager dan gebruikelijk (blauw). Dit is het hoogste aantal indicatoren in het rood sinds het tweede halfjaar van 2008 en het laagste aantal in het blauw sinds het tweede halfjaar van 2011.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2019)

HICP, eerste halfjaar 2019 gemiddelde prijsontwikkeling januari-juni. De Harmonised Index of Consumer Prices (geharmoniseerde consumentenprijsindex) (HICP) is een prijsindex die wordt berekend volgens gestandaardiseerde EU-richtlijnen. Met behulp van de HICP kunnen ontwikkelingen tussen verschillende landen en de EU of eurozone als geheel vergeleken en berekend worden


Het prijzendashboard geeft een beeld van de inflatie in Nederland. Een vergelijkbaar dashboard is niet beschikbaar voor de andere Europese landen. De consumentenprijsindex die in het dashboard is opgenomen is de reeks volgens nationale definitie. Voor internationale vergelijking wordt de Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex HICP gebruikt. De ontwikkeling van de HICP was in het eerste halfjaar in Nederland gemiddeld 2,6 procent. Alleen in Roemenië, Hongarije, Letland, Estland en Bulgarije was prijsstijging hoger dan in Nederland. Het gemiddelde in de eurozone bedroeg 1,4 procent.

In vergelijking met de andere Europese landen stegen de consumentenprijzen voor energie in Nederland in het eerste halfjaar veruit het snelst, namelijk 10,2 procent. Gemiddeld in het eurozone was de stijging 3,7 procent. Voor voedingsmiddelen, dranken en tabak was de prijsstijging in Nederland gemiddeld 3,3 procent. De gemiddelde prijsstijging voor voeding in het eurogebied was 1,7 procent.

Ook de stijging van de huizenprijzen (zowel nieuwbouw als bestaande koopwoningen) was in Nederland hoog in vergelijking met andere Europese landen. In het eerste kwartaal van 2019 was de prijsstijging in Nederland na die in Hongarije, Tsjechië, Portugal en Slovenië de hoogste van de 28 lidstaten van de EU.

Inflatie? In de economie verwijst de inflatie (van Latijnse 'inflatio', 'zwelling') naar een algemene en aanhoudende stijging van het prijsniveau van goederen en diensten (inflatie), wat neerkomt op een vermindering van de koopkracht van geld. Voor veel centrale banken is het handhaven van de prijsstabiliteit een topprioriteit en een lichte stijging van de inflatie als differentiatie van de tegengestelde deflatie is uitdrukkelijk gewenst. De Europese Centrale Bank streeft er bijvoorbeeld naar om de inflatie op middellange termijn onder, maar dicht bij de 2% te houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.