Bijgewerkt: 25 september 2023

De inflatie in Nederland in april 2023 steeg naar 5,2 %

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
11-05-2023

Consumentengoederen en -diensten waren in april 2023 5,2 % duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In maart was de inflatie 4,4 % in Nederland

Het CBS publiceert naast het algemene inflatiecijfer maandelijks ook wat de inflatie is exclusief de prijsontwikkeling van energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) en brandstof. In april waren consumentengoederen en –diensten exclusief energie en motorbrandstoffen 7,8 % duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In maart was de prijsstijging op jaarbasis 8,1 %.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2023)

De belangrijkste bijdragen aan jaarmutatie in maart en april 2023 in Nederland consumentenprijsindex (CPI)

De inflatie wordt elke maand gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. De CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door de Nederlandse huishoudens. Een inflatie van 5,2 % in april 2023 betekent dat de prijzen van consumentenproducten 5,2 % hoger zijn dan in april 2022. De inflatie van 5,2 % in april komt dus niet bovenop de inflatie van 4,4 % in maart.

Kleinere prijsdaling energie en benzine. De prijsontwikkeling van energie en benzine had een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Energie (gas, elektriciteit en stadsverwarming) was in april 32,2 % goedkoper dan in april vorig jaar. In maart waren de prijzen 36,5 % lager. Benzine was deze maand 11,1 % goedkoper dan in april 2022, in maart waren de prijzen 20,8 % lager. Het effect van de accijnsverlaging op motorbrandstoffen in april vorig jaar werkt vanaf april 2023 niet meer door in de inflatie.

Nieuwe meetmethode energieprijzen. Vanaf verslagmaand juni 2023, waarvan op 30 juni de snelle raming wordt gepubliceerd, gebruikt het CBS een nieuwe methode om energieprijzen te meten in de CPI. Bij de huidige methode wordt de prijsontwikkeling gemeten op basis van nieuwe contracten. Bij de nieuwe methode worden transactiedata van energieleveranciers gebruikt, zodat er ook rekening kan worden gehouden met de tarieven van al langer lopende energiecontracten. Dit zorgt voor een nauwkeuriger inflatiecijfer. Het CBS publiceerde op 2 maart een update van het onderzoek naar de nieuwe methode om energieprijzen te meten.

Kleinere prijsstijging voedingsmiddelen. De prijsontwikkeling van voeding had een neerwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. In april 2023 waren voedingsmiddelen 15,9 % duurder dan een jaar eerder. In maart was dat 18,4 %. Vooral de prijsontwikkeling van vlees, groenten en zuivel droeg hieraan bij.

Inflatie eurozone 7,0 procent. Het CBS publiceert sinds 1996 twee verschillende cijfers voor inflatie. Een op basis van de consumentenprijsindex (CPI) en een op basis van de geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HICP). Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de HICP in april 5,8 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder, in maart was dat 4,5 procent. De inflatie in de eurozone steeg van 6,9 procent in maart naar 7,0 procent in april.

Inflatie? In de economie is inflatie een stijging van het algemene prijsniveau van goederen en diensten in een economie. Wanneer het algemene prijspeil stijgt, koopt elke munteenheid minder goederen en diensten; bijgevolg komt inflatie overeen met een vermindering van de koopkracht van geld. Het tegenovergestelde van inflatie is deflatie, een daling van het algemene prijspeil van goederen en diensten. De gebruikelijke maatstaf voor inflatie is het inflatiepercentage, de procentuele verandering op jaarbasis in een algemeen prijsindexcijfer. Omdat de prijzen waarmee huishoudens worden geconfronteerd niet allemaal in hetzelfde tempo stijgen, wordt hiervoor vaak de consumentenprijsindex (CPI) gebruikt.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.