Bijgewerkt: 21 maart 2023

De hoogte van een aantal uitkeringen wordt vanaf 2023 aangepast

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
06-12-2022

Het gaat om de:

•Participatiewet

•Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

•Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

•Algemene Ouderdomswet (AOW)

•Algemene Nabestaandenwet (Anw)

•Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)

•Werkloosheidswet (WW)

•Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)

•Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

•Ziektewet (ZW)

•Toeslagenwet (TW)

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Min. SZW - 2022)

Karien van Gennip (CDA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.756,20 naar € 1.934,40 bruto per maand, een toename van 10,15 procent. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2023 herzien, die stijgen met hetzelfde percentage. Per 1 januari 2023 worden de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Download 'Uitkeringsbedragen per 1 januari 2023' (pdf 6 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.