Bijgewerkt: 13 augustus 2022

De gemeente Amstelveen maakt zich hard voor duurzame ambities

Nieuws ->

Bron: Gemeente Amstelveen
07-10-2021

Het college B en W van Amstelveen heeft ingestemd met het Plan voor Energietransitie, Circulaire Economie en Klimaatadaptatie 3.0 (PLECK 3.0). Dit plan is de uitwerking van duurzaamheidsambities van de gemeente Amstelveen die in het Coalitieakkoord 2018-2022 werden geformuleerd en brengt de duurzame ambities van de stad verder. Ook is het college akkoord met de Leidraad Duurzaam bouwen en gebied ontwikkelen.

PLECK 3.0. 'De Aarde warmt snel op en de klimaatverandering is groter dan in de duizenden jaren hiervoor. Het is duidelijk dat menselijk handelen hiervan de oorzaak is. Dat heeft geleid tot grote veranderingen in de atmosfeer, de oceanen, het gebied rond de noordpool en natuurgebieden. Er is meer extreem weer op komst en het ijs op de noordpool smelt. Drastische maatregelen zijn nodig om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5 à 2 graden. Het terugbrengen van CO²-uitstoot is noodzakelijk en vraagt om snel ingrijpen en grootschalige maatregelen.' Dit is terug te lezen in het The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)-rapport van 2021.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb - 2020)

Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid


Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid: 'In Amstelveen hebben we voor de drie pijlers een werkagenda opgesteld voor 2022. Bij de pijler Energietransitie stellen we uitvoeringsplannen op voor de verschillende gebieden met onder meer keuzes over hoe woningen verwarmd kunnen worden. Belangrijk punt bij die plannen is om hierover in gesprek te gaan met Amstelveners. Een ander voorbeeld is de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed door op alle geschikte daken zonnepanelen te leggen. Binnen de pijler Circulaire economie werken we aan het inkopen van producten die een nieuw leven krijgen en zetten we ons in voor de pilot circulair bouwen, waarbij we grondstoffen hergebruiken. Met betrekking tot Klimaatadaptatie voeren we bijvoorbeeld maatregelen uit in regulier werk, waarbij we rekening houden met het veranderende klimaat. We zorgen ervoor dat er genoeg water kan worden verwerkt bij hevige regen en houden rekening met periodes van droogte.'

Leidraad voor Duurzaam bouwen en gebied ontwikkelen. Er is gedurende 2021 een Leidraad voor Duurzaam bouwen en gebied ontwikkelen opgesteld. De gemeente bouwt komende jaren veel woningen en her-ontwikkelt gebieden zoals Legmeer en Kronenburg. Het Bedrijventerrein Amstelveen Zuid (BTAZ) wordt nieuw ontwikkeld. Al deze projecten wil de gemeente duurzaam en daarmee toekomstbestendig ontwikkelen. Dat is als volgt gedefinieerd: 'Duurzaam bouwen is een manier van bouwen waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, een optimale woonkwaliteit wordt gerealiseerd en waar het gebouw, maar ook de openbare ruime een lange levensduur hebben (bijvoorbeeld door flexibiliteit of goede materiaalkeuze).' De gemeente onderzoekt per project op vijf thema’s hoe ze optimaal kunnen worden ingevuld. Deze thema’s zijn: energie, circulair, klimaatadaptatie, groen en natuur, mobiliteit.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.