Bijgewerkt: 22 september 2023

De eerste corona vaccinatie in Nederland start op 8 januari 2021

Nieuws -> Informatief

Bron: GGD GHOR Nederland
03-01-2021

Vanaf maandag 4 januari 2021, ontvangen duizenden medewerkers werkzaam in verpleeghuizen van hun werkgevers een uitnodiging om zich te laten vaccineren.  Op dat moment staat het callcenter met vele honderden medewerkers klaar om afspraken in te plannen voor de vaccinaties die vanaf 8 januari gezet worden- meldt GGD GHOR Nederland.

GGD GHOR Nederland is dé belangenbehartiger voor de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Als overkoepelende brancheorganisatie van de 25 Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR) werken wij mét en vóór onze leden aan het versterken van de publieke gezondheid en veiligheid in Nederland. Daarvoor bundelen wij de krachten van onze leden met hun 12.000 professionals. Ook zijn we de verbindende schakel met kennisinstituten, ministeries en andere belangrijke partners.

Foto Amstelveen
(Bron VNG - 2021)

André Rouvoet is de voorzitter van GGD GHOR Nederland, de vereniging voor publieke gezondheid en veiligheid in Nederland sinds 1 juli 2020. Rouvoet was van 1 februari 2012 tot 1 februari 2020 voorzitter van de koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Eerder was hij onder meer vicepremier en minister van Jeugd en Gezin, minister van OCW en fractievoorzitter van de ChristenUnie


Alle medewerkers in het callcenter zijn doorstromers vanuit het test callcenter en zijn dus bekend met de ICT-systemen. De meesten zijn inmiddels getraind in het voeren van het gesprek dat nodig is om te bepalen of een persoon mag worden gevaccineerd (i.v.m. contra-indicaties van het vaccin). De komende dagen worden de laatsten van hen getraind.

Start op 3 locaties, eerste prik in Veghel. In totaal wordt er door BioNtech-Pfizer voldoende vaccin geleverd om zo’n 225.000 professionals twee keer te prikken. Komt er meer vaccin, dan zullen wij dat uiteraard benutten. Vaccineren doen de 25 GGD’en vanuit 25 centrale locaties. Drie locaties (te weten Houten, Rotterdam en Veghel ) starten alledrie vanaf 8 januari 2021. De ‘eerste prik’ zal gezet worden in Veghel.

Vanaf 18 januari 2021 volgen ook de overige locaties: Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Breda, Den Haag, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, Goes, Groningen, Huizen, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Purmerend, Schiphol, Venlo, Wijchen, Zwolle. Kijk hier voor een overzicht van de vaccinatielocaties.

Voldoende personeel. In totaal zullen de GGD’en zo’n 350 tot 400 prikkers inzetten. Op dit moment beschikken alle GGD’en al over voldoende gekwalificeerde personeel om te kunnen starten met vaccineren. Tegelijkertijd worden er op dit moment nog veel meer prikkers geworven om ook in de toekomst de grotere aantallen prikken vlot en veilig te kunnen zetten. Voor al deze nieuwe collega’s zijn uiteraard trainingsprogramma’s ontwikkeld. De meeste medewerkers die de komende weken gaan prikken hebben deze training al gevolgd of zijn al ervaren met het geven van prikken. De komende dagen volgt nog een aantal mensen het trainingsprogramma. De medewerkers die de prikken geven doen dit volgens de richtlijnen van het RIVM (zie deze link).

ICT. Van begin af aan is duidelijk dat goede ICT systemen een belangrijke rol spelen in deze vaccinatie campagne. Bijvoorbeeld voor het maken en plannen van de afspraken in de 25 locaties, het goed registreren wie wanneer geprikt is en wanneer een tweede prik gezet moet worden. Maar ook voor het bijhouden van bijwerkingen en contra-indicaties en in de volgende fase ook wie welk vaccin heeft gekregen. Zodat we zorgen dat ieder vaccin veilig en zorgvuldig gezet wordt. Aan deze systemen wordt, de komende dagen de laatste hand gelegd. De laatste tests worden uitgevoerd, zodat de GGD’en beschikken over de juiste informatie om hun werk te kunnen doen én de overheid over de juiste sturingsinformatie beschikt.

Veilig en zorgvuldig. 'Ook wij willen zo snel mogelijk aan de slag met vaccineren, dat is dus zodra het veilig en zorgvuldig kan. Het belang van die zorgvuldigheid wordt nog eens extra duidelijk als we kijken naar de situaties waar landen om ons heen op dit moment mee geconfronteerd worden. Die lessen nemen we mee. We mogen bovendien niet vergeten dat onze mensen tegelijkertijd een enorme prestatie leveren door ook op testen en bron- en contactonderzoek onverminderd aan de slag te zijn met het bestrijden van het virus. De besmettingscijfers geven op dit moment geen enkele ruimte om te verslappen met elkaar' besluit André Rouvoet voorzitter (GGD GHOR Nederland)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.