Bijgewerkt: 21 september 2023

De economie van Nederland met 0,1 procent gegroeid

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
14-05-2010

Volgens de eerste, voorlopige raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek is de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2010 met 0,1 procent gegroeid ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ten opzichte van het voorgaande kwartaal groeide de Nederlandse economie in het eerste kwartaal van 2010 met 0,2 procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoenseffecten. Dit is het derde kwartaal op rij met een positieve kwartaal-op-kwartaalgroei. Wel is deze groei minder dan in de voorgaande twee kwartalen.

Krachtige groei van de uitvoer: + 11%

In het eerste kwartaal van 2010 was het volume van de uitvoer van goederen bijna 11 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2009. Deze groei betreft zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer. De uitvoer van Nederlands product groeide met 8 procent. De groei van de export kwam vooral door een toenemende vraag naar producten uit de chemische industrie en de metaalindustrie. De uitvoer van diensten liet nog een kleine krimp zien.

Krimp investeringen houdt aan: – 14%

In het eerste kwartaal van 2010 is er 14 procent minder geïnvesteerd dan een jaar eerder. Vooral de investeringen in bedrijfsgebouwen en woningen waren fors lager. Ook de investeringen in de grond-, weg-, en waterbouw (gww) laten een stevige daling zien. In 2009 stegen de investeringen in de gww nog. Deels wordt de daling van deze investeringen verklaard door het weer. Er waren in het eerste kwartaal van 2010 minder productieve uren in de bouw als gevolg van vorstverlet.

Consumptie huishoudens daalt nog licht: – 0,4%

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal 0,4 procent minder besteed dan een jaar eerder. Deze daling is aanzienlijk kleiner dan in de tweede helft van 2009. Door het koude weer hebben huishoudens meer uitgegeven aan aardgas. Verder zijn er in het eerste kwartaal meer nieuwe auto's aangeschaft. Er werd wel minder besteed aan woninginrichting en consumentenelektronica. De uitgaven in de horeca waren fors lager.

Industrie groeit, sterke krimp in de bouw

De industrie groeide met bijna 5 procent in het eerste kwartaal. Met name de chemische industrie en de metaalindustrie deden het goed als gevolg van de toegenomen exportvraag. Ook de handel en het transport profiteerden hiervan en groeiden voor het eerst sinds eind 2008 weer.

De daling van de bouwproductie is verder toegenomen, als gevolg van het uitblijven van voldoende nieuwe opdrachten. Daarnaast werd de bouwproductie, met name aan infrastructurele werken, in het eerste kwartaal van 2010 geraakt door het koude weer.

Minder banen: -1,4%

In het eerste kwartaal van 2010 waren er 145 duizend banen van werknemers minder dan in hetzelfde kwartaal van 2009. Deze daling van 1,8 procent is even groot als de daling in het vierde kwartaal van 2009. Na correctie voor seizoensinvloeden is het aantal banen in het eerste kwartaal 0,5 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2009.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.