Bijgewerkt: 18 mei 2021

De digitale toekomst van Europa vormgeven

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
15-10-2020

Nederland neemt deel aan de Europese Cloud Federatie. Het belang van zowel voldoende opslag als een veilige en betrouwbare uitwisseling van data voor maatschappelijke en economische toepassingen neemt steeds verder toe. Daarom gaat Nederland deelnemen aan een initiatief van de Europese Commissie om gezamenlijk de Europese cloudinfrastructuur te versterken: de Europese Cloud Federatie. De samenwerkingsovereenkomst is vandaag ondertekend door EU-bewindspersonen, waaronder staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), tijdens de informele Telecomraad.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie EZ - 2018)

Mona Keijzer (CDA) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): 'Gebruik en opslag van data zijn inmiddels een noodzakelijke basis en het belang voor bedrijven, onderzoekers, overheidsorganisaties en uiteindelijk ook consumenten neemt alleen maar toe. Bijvoorbeeld als we data efficiënter willen gebruiken binnen de industrie, willen delen tussen sectoren en inzetten voor de zorg,  om betere diagnoses te kunnen stellen. Er zijn echter ook zorgen over voldoende grip op strategische en gevoelige data. Vandaar dat ik diverse Nederlandse initiatieven ondersteun, maar ook binnen Europa wil samenwerken, omdat de kansen en risico’s van de digitale economie grensoverschrijdend zijn.'

In Nederland zijn diverse initiatieven al aan de slag met het adresseren van deze kansen en het in kaart brengen van risico’s. Zo werkt de zogenoemde Online Trust Coalitie in publiek-privaat verband aan het vergroten van transparantie en vertrouwen in de cloudmarkt. Bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden werken daarnaast in de Data Sharing Coalition aan makkelijk, veilig en betrouwbaar datadelen tussen sectoren. Ook is vorig jaar, mede door het ministerie van EZK, de Nederlandse AI Coalitie opgericht om op dat specifieke thema samen te werken.

Ook andere EU-lidstaten werken aan het verbeteren van de cloudinfrastructuur. Zo is er het private Duits-Franse initiatief GAIA-X. GAIA-X ontwikkelt standaarden om zo het aanbod van clouddiensten in Europa te verrijken. Het ministerie van EZK ondersteunt verschillende Nederlandse bedrijven die zich hierbij willen aansluiten en zet zich in om de Nederlandse belangen rond het initiatief te borgen. De Europese Cloud Federatie brengt deze en andere initiatieven bij elkaar.

De EU Commissie wil samen met de lidstaten meer synergieën tot stand brengen tussen nationale en grensoverschrijdende initiatieven om de interoperabiliteit, schaalvergroting en reikwijdte ervan te verbeteren en te verbreden. Daartoe zal de volgende stap de lancering zijn van een Europese alliantie voor industriële gegevens en cloud, zoals aangekondigd in de Europese gegevensstrategie van februari 2020. Geïnteresseerde lidstaten, industrieën en deskundigen zullen samenwerken om de gedetailleerde bedrijfs-, investerings- en implementatieplannen voor de invoering van de volgende generatie cloud.ificial intelligence te ontwerpen.

Cloud biedt een alternatief model van dataopslag en -verwerking op aanvraag. Gebruikers hebben via het internet toegang tot hun gegevens en applicaties op het apparaat van hun keuze. Veel diensten, zoals web-gebaseerde e-mail, maken gebruik van cloud computing technologieën, omdat ze sneller, goedkoper en flexibeler zijn dan conventionele computermethoden.Cloud computing is de on-demand (aanvraag) beschikbaarheid van computersysteembronnen, met name gegevensopslag (cloud storage) en rekenkracht, zonder direct actief beheer door de gebruiker. De term wordt over het algemeen gebruikt om datacenters te beschrijven die voor veel gebruikers via het internet beschikbaar zijn. Grote wolken (clouds), die vandaag de dag de overhand hebben, hebben vaak functies die vanaf centrale servers over meerdere locaties zijn verdeeld. Als de verbinding met de gebruiker relatief dichtbij is, kan deze worden aangeduid als een edge server.

Cloud-opslag is een model van computergegevensopslag, waarbij de digitale gegevens worden opgeslagen in logische pools, naar verluidt op 'de cloud'. De fysieke opslag strekt zich uit over meerdere servers (soms op meerdere locaties), en de fysieke omgeving is meestal eigendom van en wordt beheerd door een hostingbedrijf. Deze cloud-opslagaanbieders zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar en toegankelijk houden van de gegevens en voor het beschermen en laten draaien van de fysieke omgeving. Mensen en organisaties kopen of leasen opslagcapaciteit van de providers om gebruikers-, organisatie- of applicatiegegevens op te slaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.