Bijgewerkt: 28 januari 2022

De cao-lonen zijn in 2021 met 2,1 % gestegen in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: CBS
06-01-2022

De cao-lonen zijn in 2021 met 2,1 procent gestegen. In 2020 was de stijging 2,9 procent. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van voorlopige cijfers. In de eerste helft van 2021 lag de cao-loonstijging met 2,2 procent lager dan in het jaar ervoor; in de tweede helft werd dat nog lager, namelijk 1,9 procent. (cao= collectieve arbeidsovereenkomst. Een loonschaal, salarisschaal, salarisklasse, salarisgroep is een bandbreedte waarbij het arbeidsloon ligt tussen een minimum- en maximumbedrag. Door het toekennen van periodieke verhogingen, ook wel periodieken genoemd, kan de werknemer doorgroeien van het minimum naar het maximum.)

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2022)

Cao-loonstijging per bedrijfstak tussen 2020-2021. De voorlopige cijfers over 2021 zijn gebaseerd op 88 % van de cao's, waaruit de statistiek is opgebouwd


Cao-lonen stijgen minder dan consumentenprijzen. Het jaarcijfer van de consumentenprijzen wordt pas 11 januari 2022 bekend, maar in de eerste elf maanden van 2021 lag dit gemiddeld 2,4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Uitgaande van dat percentage, zijn de cao-lonen volgens de voorlopige cijfers dus ongeveer 0,3 procentpunt minder gestegen dan de consumentenprijzen.

Cao-lonen het minst gestegen in de sector overheid. Van alle drie de cao-sectoren zijn in 2021 de cao-lonen bij de overheid het minst gestegen (1,8 procent). Bij de gesubsidieerde instellingen stegen de lonen het meest, namelijk met 2,5 procent. In 2020 was de overheid nog de sector met de grootste loonstijging (3,2 procent).

Lonen in horeca minst gestegen. De cao-lonen van de werknemers in de bedrijfstak horeca (hotel, restaurant en café) stegen in 2021 het minst (0,3 procent). Dit komt voornamelijk door de horeca-cao, die in 2021 met een jaar verlengd is onder gelijke voorwaarden. Hierbij zijn de loontabellen alleen aangepast voor het wettelijk minimumloon. De loonstijging was het hoogst in de bedrijfstak overige dienstverlening (3,4 procent). Onder deze bedrijfstak vallen onder meer belangenorganisaties, wasserijen en de uitvaartbranche. In 2020 namen de lonen het minst toe in de bedrijfstak landbouw, bosbouw en visserij (1,3 procent) en behoorde de bedrijfstak horeca nog bij de bedrijfstakken met de grootste cao-loonstijging.

Contractuele loonkosten 1,9 procent gestegen. De contractuele loonkosten, de cao-lonen plus werkgeverspremies, stegen met 1,9 procent in 2021. Hiermee ligt de ontwikkeling van de contractuele loonkosten onder die van de cao-lonen. Dit komt voornamelijk door een verlaging van de WW-premie met ingang van augustus. Daartegenover werden in 2021 de WAO/WIA-(basis)-premie en de bijdrage werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) verhoogd. Ook is de werkgeverspremie pensioen (waaronder die van de grote pensioenfondsen ABP en Zorg en Welzijn) in totaliteit gestegen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.