Bijgewerkt: 8 december 2023

De boemerangman uit Elsrijk, Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems-de Koster
11-11-2023

Wat je zaait, zal je oogsten. Het spreekwoord valt vrij letterlijk op te vatten: dat wat je zaait (het werk dat je levert) is ook wat je zelf kan oogsten (de gevolgen). Een positieve invulling van dit spreekwoord is dat je beloond wordt als je ergens goed je best voor doet of ergens hard voor werkt. Maar het kan natuurlijk ook negatief zijn: als je slechte dingen zaait, zal je ook slechte dingen moeten oogsten, oftewel de consequenties van je slechte gedrag moeten dragen. En ook: Zoals je zelf doet, zo zullen anderen jou behandelen.

Foto Amstelveen
(Bron ABO-Holland - 2023)

Max Hoeben in 1989 in Berlin tijdens de German Boomerang Masters

Het boemerangeffect in het leven is nuttig, zinvol voor ons in de dagelijkse praktijk. We leren van goede en slechte daden. Goed gedrag leert ons wat een positieve mindset oplevert, en slecht gedrag leert ons waar we beter niet op kunnen focussen.

Foto Amstelveen
(Foto C.Willems - 2020)

De voorkant van ons thuis, daar waar ook de Boemerangman woonde tot 1999

Liefde, liefde, liefde: vind dat in je hart! Doe steeds goed voor iedereen, wees eenieders vriend. Positief blijven, leven met goede intenties, zelfrespect; we zijn in staat om zowel goed als slecht te creëren. Onze daden zijn verantwoordelijk voor zowel het goede als het kwade, roem of schande, vreugde of hebzucht. Als je zelfrespect hebt, dan zijn woorden, gedachten en daden op één lijn. Datgene wat je zegt, komt vanuit je hart en spreek je uit. Je hoofd heb je erbij ingeschakeld om de woorden zodanig uit te spreken dat iedereen het begrijpt. Op welke idealen richten u en ik onze creatieve geest?


De boemerangman maakt in het schuurtje in Amstelveen zijn Boemerangs
Marcel Schreurs uit Amstelveen is ook te zien in het filmpje
daar wint hij de 1ste prijs met boemerangwerpen in het Amsterdamse bos

De Nederlandse natuurkundige Felix Hess schreef voor het behalen van zijn doctorstitel in 1975 een lijvig proefschrift over boemerangs. Naast verhandelingen over aerodynamica en computersimulaties van boemerangs in beweging, ging hij ook uitvoerig in op de geschiedenis, oorsprong en verspreiding van de boemerang. Dit gaf de creatieve Amstelvener Max Hoeben aanknopingspunten. Zo bezocht Hoeben personen die Felix Hess noemde en maakte hij als reactie een V-vormige boemerang met een hoek van 55 graden. Max Hoeben was als jongetje van 9 jaar al geïnteresseerd in boemerangs en ging naar Schiphol om de vleugels van de vliegtuigen te bestuderen omdat hij begreep dat een boemerang in wezen ook een samenspel van vleugels is. Echter bij toeval ontdekte hij hoe je een boemerang moest werpen. Tijdens zijn verblijf van 10 jaar in Australië bezocht Max de Ooldea-stam in het zuiden en ontwierp later een prachtige boemerang die de naam Ooldea zou krijgen.


In de video van de tv-uitzending: Daar vraag je me wat, geeft Max Hoeben uitleg over zijn boemerangs

Deze boemerang komt terug in het beeldmerk van de Algemene Boemerang Organisatie, de ABO-Holland die boemerangman Max oprichtte. De organisatie diende ter inspiratie voor meerdere nieuw op te richten clubs wereldwijd, die Max graag ondersteunde. Samen met zijn latere levensgezellin Tonny van der Gijp, drijvende kracht waar het om wedstrijdleiding ging, werden er voorafgaand aan een mondiaal toernooi te Parijs in 1984 internationale regels vastgesteld. In het boemerangfabriekje dat hij runde maakte Max onder andere de vele boemerangs die bij de Nederlandse vertaling van het boemerangboek van John Cassidy hoorde, dat via de boekwinkels weer een hoop aandacht kreeg. Max stierf op 5 december 2001 na een veelbetekenend leven van 78 jaar.

Max Hoeben woonde tot 1999 in het huis, waar Kees Willems (†) en ik (Conchita Willems - de Koster) in 2016 gingen wonen in de wijk Elsrijk. Zijn boemerangfabriekje van toen was de schuur in onze tuin. Wat mooi dat hier de Boemerangman woonde en werkte!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.