Bijgewerkt: 12 mei 2021

De asielinstroom is stabiel volgens de Rapportage Vreemdelingenketen 2017

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
30-04-2018

Asielinstroom stabiel, samenstelling gewijzigd. De totale asielinstroom -bestaande uit eerste en herhaalde aanvragen en nareis – die de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) in 2017 registreerde, bleef nagenoeg gelijk ten opzichte van het jaar ervoor. Dit blijkt uit de Rapportage Vreemdelingenketen 2017 (pdf 50 pagina’s). Wanneer de herplaatsing en hervestiging worden meegeteld, stijgt de instroom naar 35.030, ten opzichte van 33.570 in het jaar 2016. Het aantal nareizigers steeg van 11.810 in 2016 naar 14.490 in 2017. De stijging in het aantal nareizigers is het gevolg van de verhoogde instroom van asielzoekers in met name 2015.

Foto Amstelveen
(Bron: KMI+ - 2018)

Top-5 nationaliteiten inwilligingen eerste asielaanvragen in 2017


De instroom in de opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is in 2017 sterk gedaald in vergelijking met vorig jaar. Daarbij hebben gemeentes extra inspanningen gepleegd om een grotere groep vergunninghouders uit de opvang te laten uitstromen naar gemeenten. De bezetting was op 31 december 2017 circa 20.960. Dit is 22 procent lager dan op 31 december 2016.

Vertrek. Als gevolg van de teruglopende asielinstroom en de wijzigende samenstelling van die instroom zijn in deze rapportageperiode zowel de instroom van vreemdelingen in vertrekprocedures als het totaal aantal vreemdelingen dat is vertrokken gedaald. Het totale vertrek van onrechtmatig in Nederland verblijvende vreemdelingen, bedroeg vorig jaar 15.120 (tegenover 17.390 in 2016). Hiervan zijn 3.400 vreemdelingen aantoonbaar zelfstandig vertrokken en 2.700 vreemdelingen gedwongen teruggekeerd. Daarmee is het aantal gedwongen vertrekkers voor het eerst sinds 2012 gestegen. Ook het aantal vreemdelingen dat in bewaring is gesteld, is in tegenstelling tot voorgaande jaren gestegen. Bovendien is de effectiviteit van het vertrek vanuit bewaring verbeterd. Het percentage aantoonbaar vertrek vanuit bewaring is in 2017 gestegen naar 73 procent. Een jaar eerder was dit nog 70 procent.

Foto Amstelveen
(Bron: Eurostat 14/02/2018)

Totaal aantal door derdelanders ingediende asielaanvragen in de EU van januari tot en met september 2017


Incidentenoverzicht. In de Rapportage Vreemdelingenketen staat dit keer ook een overzicht van alle geregistreerde meldingen en incidenten op en rondom COA-locaties. De meldingen zijn gebaseerd op registraties van het COA, de politie en het Openbaar Ministerie (OM). De door het COA geregistreerde incidenten zijn evenredig gedaald met de bezetting. In 2017 was de gemiddelde bezetting 22.000 en daarmee 40 procent lager ten opzichte van 2016. Ook het aantal door COA geregistreerde incidenten in 2017 is 40 procent lager.

Deze daling van de bezettingsgraad heeft ook zijn weerslag op het aantal politieregistraties. In 2017 is sprake van 40 procent minder registraties dan in 2016. Van het totaal aantal politieregistraties in 2017 betrof het grootste deel assistentie en overige meldingen (55,6%). Hierbij gaat het om assistentie die worden verleend door de politie op een locatie na een melding, assistentie aan een externe instantie en meldingen over vermissing van goederen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.