Bijgewerkt: 27 september 2023

De Wet inburgering wordt gewijzigd

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
23-06-2017

Alle nieuwkomers (lees migranten) moeten als onderdeel van hun inburgeringsexamen eerst het traject rond de participatieverklaring doorlopen bij de gemeente. Doel is om hen zo snel mogelijk bekend te maken met de normen, waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving. De Eerste Kamer stemde op 20 juni 2017 in met een voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Wet inburgering te wijzigen. Hierdoor wordt de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Afgelopen februari ging een ruime meerderheid van de Tweede Kamer al akkoord met de aanpassing van de wet.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2015)

Lodewijk Asscher (PvdA) minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


Door de wetswijziging is vanaf 1 oktober 2017 het participatieverklaringstraject verplicht voor nieuwkomers. Het gaat daarbij om asielmigranten, maar ook om migranten die naar ons land komen in het kader van gezinsvorming, of gezinshereniging. Het participatieverklaringstraject bestaat onder meer uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden. Minister Asscher: ‘Met de participatieverklaring maken nieuwkomers kennis met de ononderhandelbare rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Voor ons zijn deze spelregels vanzelfsprekend, voor nieuwkomers vaak niet. Het is daarom belangrijk, dat we hier vanaf de eerste dag heel duidelijk over zijn.’

Het traject wordt afgesloten met het ondertekenen van een verklaring. Daarmee verklaart de nieuwkomer kennis te hebben genomen van de waarden en regels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en actief een bijdrage te willen leveren aan die samenleving. Met de wijziging van de Wet inburgering is ook vastgelegd, dat gemeenten asielmigranten maatschappelijke begeleiding gaan aanbieden. Daarmee worden deze migranten wegwijs gemaakt in hun woonplaats en krijgen ze hulp bij de start van de inburgering.

Gemeenten hebben de ruimte om deze maatschappelijke begeleiding deels zelf in te vullen. Zo krijgen zij ook meer regie op de start van de inburgering van lokale nieuwkomers. Het budget voor gemeenten is eerder al verhoogd van 1000 euro naar 2370 euro per asielmigrant. Inburgeringsplichtigen die verwijtbaar weigeren de verklaring te ondertekenen, kunnen een boete van maximaal 340 euro krijgen. Deze boete kan herhaald worden. Daarnaast betekent het niet voldoen aan het gehele inburgeringsexamen, dat er geen permanente verblijfsvergunning wordt verstrekt en dat het Nederlanderschap niet verkregen kan worden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.