Bijgewerkt: 21 september 2023

De Orde van Oranje-Nassau bestaat 125 jaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
05-04-2017

Op maandag 3 april 2017 heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bezoek ontvangen ter ere van de viering van het 125-jarig jubileum van de jongste ridderorde de Orde van Oranje-Nassau. Op 4 april bestaat de Orde van Oranje-Nassau 125 jaar. Deze civiele ridderorde werd in 1892 ingesteld door Koningin-regentes Emma, namens de minderjarige Koningin Wilhelmina. De orde kwam ter vervanging van de Luxemburgse Orde van de Eikenkroon en ter voorkoming van een verwatering van de oudste Nederlandse civiele orde, de Orde van de Nederlandse Leeuw (sinds 1815). De orde diende om bijzondere verdiensten door Nederlanders, of buitenlanders aan de koning, de staat of de maatschappij te belonen.

Foto Amstelveen
(Foto Jeroen van der Meyde - 2017)

Overhandiging van de Dagorder 125 jaar Orde van Oranje-Nassau aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander door generaal-majoor b.d., H. Morsink, prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer en mevrouw drs. M.A.K. van Grieken


De Kanselier der Nederlandse Orden, generaal-majoor b.d., H. Morsink bracht samen met de voorzitter van het Kapittel voor de Civiele Orden, prof. mr. J.G. de Hoop Scheffer en de directeur van de Kanselarij der Nederlandse Orden, mevrouw drs. M.A.K. van Grieken een bezoek aan Zijne Majesteit de Koning en overhandigde een Dagorder ter ere van de viering van het 125-jarige jubileum.

Foto Amstelveen
(Foto Jeroen van der Meyde - 2017)

Orde van Oranje-Nassau Ridder Grootkruis en plaque


Jaarlijks worden er circa 5.000 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt in de Orde van Oranje-Nassau aan Nederlanders en buitenlanders vanwege hun langdurige en bijzondere verdiensten voor de maatschappij. De meeste onderscheidingen worden uitgereikt tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, ter gelegenheid van de viering van Koningsdag, dit jaar op woensdag 26 april 2017. De Kanselarij der Nederlandse Orden adviseert over alle voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen en is verantwoordelijk voor de uitgifte, het beheer en de registratie van de Koninklijke onderscheidingen. Koning Willem-Alexander is de Grootmeester van de Nederlandse Ridderorden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.