Bijgewerkt: 2 december 2021

De Nederlandse luchtvaartsector duurzamer en concurrerender

Nieuws -> KLM

Bron: KLM
10-09-2009

Innovatie, kennisontwikkeling en kennisdeling zijn volgens de luchtvaartsector cruciaal, om Nederland in internationale context de koploperspositie te laten behouden en tegelijkertijd te werken aan duurzaamheid.

Schiphol Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Schiphol collage


In de Kennis- en Innovatieagenda die op 7 september 2009 is aangeboden aan minister Camiel Eurlings (CDA) van Verkeer en Waterstaat staan tal van voorbeelden, zoals reductie van de CO2-emissies, ontwikkeling van nieuwe, duurzame (derde generatie) alternatieve kerosine, en hightech vliegtuigsystemen.

Nederland heeft een uitstekende reputatie en positie op het gebied van luchtvaart. Om deze te behouden moeten alle betrokken partijen samenwerken. In de Kennis- en Innovatieagenda beschrijft de luchtvaartsector welke inspanningen ze wil plegen, om Nederland de koploperspositie te laten behouden die het in de afgelopen 15 jaar heeft verworven. Aan het opstellen van de agenda namen onder meer deel: Schiphol, KLM, Stork, de Koninklijke Luchtmacht, NLR, TU Delft, Luchtverkeersleiding Nederland, TNO, Thales, NIVR en diverse brancheorganisaties.

De agenda heeft een hoog ambitieniveau en mikt op het bereiken van een concurrerende en duurzame luchtvaart. Daarvoor is nodig dat op Europees niveau flinke stappen worden gezet, bijvoorbeeld in het project Single European Sky, om te komen tot één gemeenschappelijk luchtruim waardoor vliegroutes kunnen worden verkort.

Daarnaast wordt gewerkt aan innovaties waardoor vliegtuigen in glijvlucht kunnen aanvliegen. Dat veroorzaakt minder geluid en beperkt de emissies. Door de integratie van het luchtruim kan al in het Franse, Duitse of Engelse luchtruim met de glijvlucht worden begonnen, waardoor de effectiviteit toeneemt.

Andere voorbeelden uit de agenda zijn de ontwikkeling van een innovatieve pier met snelle verbindingen tussen air-terminal en pier en automatische grenspassage. Nauwere samenwerking tussen civiele en militaire luchtvaart zal leiden tot minder omvliegen en minder vertragingen. De sector wil hightech systemen inzetten, om vliegtuigen schoner, stiller en slimmer te maken. Hierbij valt te denken aan energie-efficiëntere motoren en de vermindering van weerstand door vormaanpassing tijdens de vlucht.

De Kennis- en Innovatie Agenda is opgesteld op verzoek van de overheid, en vormt het antwoord van de sector op gewenste ontwikkelingen, die in de onlangs opgestelde Luchtvaart Nota aan de orde komen. Het NLR heeft een coördinerende rol gespeeld bij de totstandkoming van de Kennis- en Innovatieagenda. De onafhankelijk werkgroepvoorzitter Kraaijeveld zei bij de overhandiging aan minister Eurlings terug te kijken op een vruchtbaar en creatief proces. “De sectorpartijen hebben laten zien, dat ze in staat zijn om over de eigen grenzen heen te kijken.

Dat geeft vertrouwen voor de uitwerking van de actielijnen van de agenda.” Volgens minister Eurlings laat de sector met het opstellen van de agenda zien, dat “ze haar sterke reputatie wil behouden door een focus aan te brengen in de innovatie inspanningen voor een langere periode. Intensieve samenwerking zowel onderling als met andere sectoren en met de overheid, spelen daarbij een cruciale rol”

De luchtvaart is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie en is cruciaal voor de ontwikkeling van de Randstad als Global City Region. Schiphol vormt daarbinnen een hoogwaardig vervoersknooppunt.

KLM bekleedt voor de vijfde keer op rij de eerste plaats op de Dow Jones Sustainability Index in de sector luchtvaart. Met het tot stand komen van de Kennis- en Innovatie Agenda geven de Nederlandse sectorpartijen aan, dat deze motor steeds duurzamer en concurrerender kan worden door samen te werken aan innovaties.

Lees ook: Kennis- en innovatieagenda Luchtvaart Stimulans voor de Nederlandse economie(pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS