Bijgewerkt: 22 juli 2024

De Milieulijst 2015 is gepubliceerd in de Staatscourant

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
30-12-2014

De overheid stimuleert ondernemers om duurzaam te investeren. Op 30 december 2014 is de Milieulijst 2015 (pdf 100 pagina's) gepubliceerd in de Staatscourant. De Milieulijst is de lijst met duurzame technieken waarmee ondernemers een fiscaal voordeel genieten. Ondernemers die bijvoorbeeld investeren in grondstoffenbesparing, E-auto’s, of de stedelijke omgeving verduurzamen. Ieder jaar wordt de Milieulijst aangepast aan de nieuwe ontwikkelingen. Zo zijn er ook komend jaar weer wat aanpassingen.

Op de Milieulijst staan alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (VAMIL). MIA en VAMIL zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën. Bedrijven die investeren in op de Milieulijst genoemde technieken kunnen tot 36 % van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Warmtestation Amstelveen aan de Meester Guillaume van Prinstererlaan en treedt in werking bij storingen, of tijdens onderhoud van het bestaande stadsverwarmingsnet


In 2015 kunnen ondernemers fiscaal voordeel krijgen voor investeringen in lokale verwerking van landbouwgewassen. Het moet gaan om verwerkingsprocessen die nu nog centraal en grootschalig plaatsvinden. Deze ontwikkeling is ook wel bekend onder de term ‘voorwaartse integratie’. Het duurzaam telen van gewassen in een kas komt al jaren in aanmerking voor MIA/VAMIL. In 2015 komt daar ook het telen van gewassen onder gecontroleerde omstandigheden in een gebouw bij. Voorwaarde is, dat de teelt moet voldoen aan de eisen van Milieukeur. Ook het telen van gewassen op water (eventueel in meerdere lagen en onder LED-verlichting) komt in 2015 in aanmerking.

De regeling biedt in 2015 fiscaal voordeel voor het toepassen van natuurlijke koudemiddelen in bestaande koelinstallaties. Een nu gebruikt koudemiddel, dat een stof bevat die de ozonlaag aantast en een groot broeikaseffect heeft, mag per 1 januari niet meer worden toegepast in koelinstallaties. Het kabinet wil ondernemers stimuleren te kiezen voor koelen met natuurlijke koudemiddelen. Daarmee ontmoedigt het de toepassing van nog toegestane HFK-houdende koudemiddelen.

Investeren in elektrische en hybride auto’s blijven ook in 2015 fiscaal ondersteund worden. Daarvoor hanteren de regelingen net als in 2014 een maximumbedrag per auto. Hybride auto’s met dieselmotoren komen niet meer in aanmerking, omdat die nog teveel schadelijke stoffen uitstoten. Investeringen in taxi’s en bestelwagens op aardgas komen in 2015 in aanmerking voor MIA/VAMIL, maar personenauto’s op aardgas niet meer.

In de afgelopen jaren kwamen duurzame gebouwen voor zowel MIA als VAMIL in aanmerking. In 2015 komen investeringen in duurzaam bouwen alleen nog voor MIA in aanmerking. De termijn voor afgifte van de vereiste certificaten is op verzoek van de markt verruimd. In 2014 verviel MIA/VAMIL voor productieapparatuur met een duurzaam certificaat. In 2015 komen ook producten met keurmerken niet meer in aanmerking. Ook mestverwerking komt niet terug op de Milieulijst 2015. De nieuwe mestwetgeving laat geen ruimte voor staatssteun. De Milieulijst 2015 is op 30 december 2014 gepubliceerd in de Staatscourant. De lijst is ook online te vinden op www.rvo.nl/miavamil .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.