Bijgewerkt: 9 februari 2023

De Landelijke Huisartsen Vereniging is ingestemd met het Integraal Zorgakkoord

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
24-01-2023

De leden van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) hebben op 24 januari 2023 tijdens de algemene ledenvergadering ingestemd met de ondertekening van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hiermee committeert de LHV zich aan de afspraken die gemaakt zijn over de toekomst van de zorg.

Naar verwachting zet de LHV morgen officieel de handtekening onder het IZA, in het bijzijn van minister Ernst Kuipers, minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen. In september 2022 ondertekenden 11 andere zorgpartijen samen met de VNG, het ministerie van VWS, Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit het IZA.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/VWS - 2022)

Ernst Kuipers (D66) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Minister Ernst Kuipers (VWS): 'De huisartsen vervullen een belangrijke rol in ons zorgstelsel. Ik ben dan ook blij dat de LHV besloten heeft om zich ook aan te sluiten bij de plannen van het Integraal Zorgakkoord. Door de stappen die de afgelopen maanden al zijn gezet, heeft de LHV voldoende vertrouwen in de uitwerking van de afspraken in het IZA. Door met alle partijen samen te werken, kunnen we komen tot oplossingen die nodig zijn om de zorg nu en in de toekomst toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden.'

Versterken eerstelijnszorg. Een van de belangrijkste doelen uit het IZA is het versterken van de eerstelijnszorg. Huisartsen spelen een belangrijke rol in ons zorgstelsel en hierin moet dan ook geïnvesteerd worden. Dit onderkennen alle partijen uit het IZA. Er is met de IZA-partijen de afgelopen periode hard gewerkt om belangrijke afspraken in de huisartsenzorg voortvarend uit te voeren, zoals meer tijd voor de patiënt en de nieuwe hogere tarieven voor de avond-, nacht- en weekendzorg. De komende tijd worden de afspraken verder vertaald in concrete acties. De voortgang van de afspraken wordt gemonitord en er wordt gekeken of deze houdbaar zijn op de lange termijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.