Bijgewerkt: 6 oktober 2022

De FNV ontkent het pensioenakkoord

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
30-05-2018

De FNV en de andere vakcentrales ontkennen met klem dat sprake is van een pensioenakkoord. De FNV wil een toekomstbestendig pensioenstelsel. Een mogelijk pensioenakkoord is er pas als het ledenparlement van de FNV na raadpleging van de leden ergens ja tegen zegt. En daar zijn we nu absoluut nog niet. Dat zegt de FNV in een verklaring naar aanleiding van berichten dat sprake zou zijn van een pensioenakkoord.

Serieuze gesprekken. Wat er wel gebeurt is dat in nauwe samenspraak met de vakcentrales CNV en VCP er serieuze gesprekken worden gevoerd in de SER. De FNV-inzet daarbij is bekend. Daarbij gaat het om onderwerpen als de AOW-leeftijd en sneller aanpassen van de pensioenuitkeringen aan de stijging van prijzen en lonen. In zo’n onderhandelingsproces circuleren stukken en concepten. De Telegraaf schrijft letterlijk dat de FNV ergens een handtekening onder zou hebben gezet. Dat is dus uitdrukkelijk niet het geval.

Goed pensioen voor iedereen. De FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen: op tijd kunnen stoppen met werken, en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Nu en in de toekomst. Daarom eist de FNV:

-Een tijdig pensioen. De AOW-leeftijd moet bevroren worden op 66 jaar. Het moet mogelijk zijn om eerder te kunnen stoppen met werken. Dit geldt met name voor mensen met zware beroepen en ploegendiensten.

-Een volwaardig pensioen. Dit staat voor een goed en geïndexeerd pensioen. Daarvoor zijn evenwichtige rekenregels nodig. Een toekomstbestendig pensioen.

-Een goed pensioen voor alle werknemers: vast, flex, payroll en zzp.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.