Bijgewerkt: 22 september 2023

De FNV noemt het aftreden van kabinet Rutte III onvermijdelijk

Nieuws -> Informatief

Bron: FNV
16-01-2021

De FNV noemt het aftreden van kabinet Rutte III onvermijdelijk. Han Busker: 'Als er structureel zo veel fout gaat in de uitvoering van het overheidsbeleid moeten daar consequenties aan verbonden worden. Mensen zijn in deze periode ongelooflijk in de kou gezet. Het is schandalig dat het rechtzetten en compenseren daarvan zo lang op zich laat wachten. Een volgend kabinet moet hier lessen uit trekken.'

Corona steunpakketten. Busker: 'Het is van belang dat de demissionaire status van het kabinet en het opstappen van de minister van Economische Zaken de voortgang van de aanpak van de crisis en de inzet van de noodzakelijke steunpakketten niet in de weg staat. Het behouden van banen moet in deze coronacrisis, samen met de bestrijding van het virus zelf, bovenaan de prioriteitenlijst staan. Het verder aanpakken van de doorgeschoten flexibilisering op de arbeidsmarkt, de verhoging van het minimumloon en een eerlijke verdeling van de welvaart zullen we met het volgende kabinet moeten gaan regelen.'

Foto Amstelveen
(Bron FNV - 2010)

Han Busker (1960) is sinds 10 maart 2017 de gekozen voorzitter van de FNV


Voorkom zelfde fouten. Busker: 'Zo’n situatie als met deze toeslagenaffaire mag nooit meer voorkomen. Als je ziet dat er nu gewerkt wordt aan een Super SyRI (Systeem Risico Indicatie), de Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden, wordt die les nog niet geleerd. Dit systeem maakt het mogelijk om databases van de overheid en bedrijven aan elkaar te koppelen. Op papier om fraude met uitkeringen op te sporen, maar in praktijk een instrument dat een onevenredig grote inbreuk gaat maken op het privéleven van burgers en zo weinig transparant is dat mensen zich er niet tegen kunnen verweren. Het is aan de Tweede en Eerste Kamer om hier nu tegen op te treden.' Lees meer over: Dataverzameling met 'Super SyRI' en ‘Super SyRI’ blauwdruk voor meer toeslagenaffairesAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.