Bijgewerkt: 12 mei 2021

De EU Commissie over de doeltreffende corona vaccinatiemaatregelen

Nieuws -> Informatief

Bron: EU Commissie
15-10-2020

Nu Europa leert leven met de pandemie, blijft de ontwikkeling en snelle wereldwijde inzet van veilige en doeltreffende vaccins tegen COVID-19 een essentieel element in de uiteindelijke oplossing van de volksgezondheidscrisis. In dit verband werkt de Commissie aan de toegang tot veilige vaccins in heel Europa en moedigt zij een gecoördineerde aanpak van de vaccinatiestrategieën voor de inzet van de vaccins aan. Op 15 oktober 2020 presenteert de Commissie, vooruitlopend op de discussie van de EU-leiders, de belangrijkste elementen (pdf 16 pagina’sPreparedness for COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment= Voorbereiding op COVID-19 vaccinatiestrategieën en inzet van vaccins) waarmee de lidstaten rekening moeten houden bij hun COVID-19-vaccinatiestrategieën om de Europese Unie en haar burgers voor te bereiden op het moment dat er een veilig en effectief vaccin beschikbaar is, en de prioritaire groepen die als eerste moeten overwegen om zich te laten vaccineren.

Foto Amstelveen
(Foto Etienne Ansotte © European Union 2020)

Ursula von der Leyen voorzitter van de Europese Commissie


De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, zei: 'Een veilig en effectief vaccin is onze beste kans om het coronavirus te verslaan en terug te keren naar ons normale leven. We hebben hard gewerkt om afspraken te maken met farmaceutische bedrijven en om toekomstige doses veilig te stellen. Nu moeten we ervoor zorgen dat als er eenmaal een vaccin is gevonden, we volledig voorbereid zijn om het in te zetten. Met onze vaccinatiestrategie helpen we de EU-landen bij de voorbereiding van hun vaccinatiecampagnes: wie moet er het eerst worden gevaccineerd, hoe kunnen we een eerlijke verdeling krijgen en hoe kunnen we de meest kwetsbaren beschermen. Als we willen dat onze vaccinatie succesvol is, moeten we ons nu voorbereiden.'

Foto Amstelveen
(Foto Lukasz Kobus/© EU 2019)

Margaritis Schinas (1962) is een Griekse politicus en voormalig ambtenaar. Hij trad in december 2019 aan als vicepresident van de Commissie Von der Leyen met de portefeuille van Europees commissaris voor bevordering van de Europese manier van leven (Protecting our European Way of Life), Migratie en Interne beveiliging


Vicevoorzitter van de Commissie voor de bevordering van de Europese levenswijze, Margaritis Schinas, zei: 'Hoewel de ontwikkeling van de pandemie weer op het niveau van maart komt, is onze staat van paraatheid dat niet. Vandaag stellen wij een mijlpaal vast in de lopende reactie van de EU op de COVID-19-pandemie; het doel is te zorgen voor veilige, betaalbare en toegankelijke COVID-19-vaccins voor iedereen in de EU, zodra deze beschikbaar zullen zijn. Alleen door samen te werken kunnen we de kakofonie vermijden en efficiënter zijn dan in het verleden.'

Foto Amstelveen
(Foto Iakovos Hatzistavrou/© EU - 2019)

Stella Kyriakides (1956) EU Commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid


Stella Kyriakides, commissaris voor Gezondheid en Voedselveiligheid, zei: 'Het is met grote bezorgdheid dat ik getuige ben van de steeds snellere stijging van het aantal besmettingen in de hele EU. De tijd dringt - ieders eerste prioriteit moet zijn om te doen wat nodig is om de verwoestende gevolgen van veralgemeende lockdowns te voorkomen. En we moeten ons allemaal voorbereiden op de volgende stappen. Het vaccin zal geen zilveren kogel zijn, maar het zal een centrale rol spelen om levens te redden en de pandemie in te dammen. En als en wanneer er een veilig en efficiënt vaccin wordt gevonden, moeten we bereid zijn om het zo snel mogelijk uit te rollen, inclusief het opbouwen van het vertrouwen van de burgers in de veiligheid en doeltreffendheid ervan. Vaccins zullen geen levens redden - vaccinaties wel.'

In overeenstemming met de EU-vaccinstrategie van 17 juni 2020 verzekeren de Europese Commissie en de lidstaten de productie van vaccins tegen COVID-19 door middel van Advance Purchase Agreements (Aankoop Overeenkomsten) met vaccinproducenten in Europa. Elk vaccin zal door het Europees Geneesmiddelenbureau moeten worden goedgekeurd volgens de gebruikelijke veiligheids- en doeltreffendheidsnormen. De lidstaten moeten nu beginnen met de voorbereiding van een gemeenschappelijke vaccinatiestrategie voor de inzet van vaccins.

De lidstaten moeten er onder meer voor zorgen:

-de capaciteit van de vaccinatiediensten om COVID-19-vaccins af te leveren, met inbegrip van geschoolde arbeidskrachten en medische en beschermende uitrusting;

-gemakkelijke en betaalbare toegang tot vaccins voor de doelpopulaties;

-inzet van vaccins met verschillende kenmerken en behoeften op het gebied van opslag en vervoer, met name wat betreft de koelketen, het gekoelde vervoer en de opslagcapaciteit;

-duidelijke communicatie over de voordelen, risico's en het belang van COVID-19-vaccins om het vertrouwen van het publiek te vergroten.

Alle lidstaten zullen tegelijkertijd toegang hebben tot COVID-19 vaccins op basis van de omvang van de bevolking. Het totale aantal vaccindoses zal tijdens de eerste fasen van de inzet en voordat de productie kan worden opgevoerd, worden beperkt. In de mededeling worden daarom voorbeelden gegeven van niet-gerangschikte prioritaire groepen die door de landen moeten worden overwogen zodra COVID-19-vaccins beschikbaar zijn, waaronder: 

-werknemers in de gezondheidszorg en in instellingen voor langdurige zorg;

-personen ouder dan 60 jaar;

-personen die door hun gezondheidstoestand een bijzonder risico lopen;

-essentiële werknemers;

-personen die geen sociale afstand kunnen overbruggen;

-meer achtergestelde sociaaleconomische groepen.

In afwachting van de komst van goedgekeurde vaccins tegen COVID-19 en in afwachting van de voortzetting van andere essentiële diensten en programma's op het gebied van gezondheidszorg en volksgezondheid, moet de EU de overdracht van het virus blijven beperken. Dit kan worden gedaan door kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat de burgers zich aan de maatregelen op het gebied van de volksgezondheid houden. Tot die tijd en waarschijnlijk ook tijdens de eerste vaccinatie-uitrolfasen, zullen niet-farmaceutische interventies, zoals fysieke afstand, sluiting van openbare plaatsen en aanpassing van de werkomgeving blijven dienen als de belangrijkste volksgezondheidsinstrumenten om uitbraken van COVID-19 te controleren en te beheersen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.