Bijgewerkt: 18 mei 2024

De Benelux bestaat sinds 60 jaar

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksvoorlichtingdienst
29-05-2018

Zijne Majesteit de Koning Willem-Alexander is op dinsdagmiddag 5 juni 2018 aanwezig in Brussel bij de viering van het 60-jarig bestaan van de Benelux. Ook Zijne Majesteit Koning Filip der Belgen en Zijne Koninklijke Hoogheid Groothertog Henri van Luxemburg wonen de viering bij.

Koning Filip der Belgen ontvangt Groothertog Henri en Koning Willem-Alexander voor een lunch op het Koninklijk Paleis. Daarbij zijn onder meer ook minister-president Rutte en minister Blok van Buitenlandse Zaken aanwezig. Vervolgens wordt een bezoek gebracht aan het Secretariaat-generaal van de Benelux, waar de nieuwe naam van het gebouw wordt onthuld. Vervolgens gaan de drie staatshoofden in BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten in gesprek met jongeren over de toekomst van de Benelux Unie en wonen zij de viering van 60 jaar Benelux bij, waar onder meer minister Blok en zijn Belgische collega minister Reynders, een toespraak houden.

Foto Amstelveen
(Foto © RVD - Erwin Olaf  - 2018)

Koning Willem-Alexander, in de Mozeszaal in het Koninklijk Paleis Amsterdam op 24 maart 2018


In 1958 tekenden België, Nederland en Luxemburg het Verdrag tot de oprichting van de Benelux Economische Unie, die een verbreding en een verdieping van de economische samenwerking inhield. In 2008 werd het samenwerkingsverband herbevestigd onder de naam Benelux Unie en werd de focus op drie thema’s gelegd: Interne markt en Economische Unie, Duurzaamheid en Justitie en Binnenlandse Zaken.

De Benelux Unie is een politiek-economische unie van drie West-Europese buurlanden: België, Nederland en Luxemburg. De naam Benelux is ontstaan uit het samenvoegen van de eerste twee of drie letters van de naam van elk land - België Nederland Luxemburg - en werd voor het eerst gebruikt om de douaneovereenkomst te noemen die de unie initieerde (ondertekend in 1944). Het wordt nu meer algemeen gebruikt om te verwijzen naar de geografische, economische en culturele groepering van de drie landen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia/Nationaal Archief - 2018)

Bijeenkomst van de Benelux-afgevaardigden in Den Haag op 10 april 1949


In 1951 sloten deze landen zich aan bij West-Duitsland, Frankrijk en Italië om de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal op te richten, een voorloper van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de huidige Europese Unie (EU). De belangrijkste instellingen van de Unie zijn het Comité van Ministers, het Benelux parlement, de Raad van de Unie en het Secretariaat-generaal, terwijl het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom en het Hof van Justitie van de Benelux hetzelfde grondgebied bestrijken, maar geen deel uitmaken van de Unie. Het secretariaat-generaal van de Benelux is gevestigd in Brussel. Het is de centrale administratieve pijler van de Benelux-Unie. Het verzorgt het secretariaat van het Comité van Ministers, van de Raad van Economische Unie en van de verschillende comités en werkgroepen.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2018)

Minister-president Mark Rutte samen met zijn Benelux-collega?s Jean-Claude Juncker en Yves Leterme op het terras van het Catshuis op 24 mei 2011


In 1955 werd een Benelux-parlement (oorspronkelijk 'Interparlementaire Raad van Advies' genoemd) opgericht. Deze parlementaire vergadering bestaat uit 21 leden van het Nederlandse parlement, 21 leden van de Belgische nationale en regionale parlementen en 7 leden van het Luxemburgse parlement. In 1944 ondertekenden verbannen vertegenwoordigers van de drie landen het Douaneverdrag van Londen, het verdrag tot oprichting van de Benelux Douane-unie. Het verdrag, dat in 1947 werd geratificeerd, was van kracht vanaf 1948 tot het werd vervangen door de Benelux Economische Unie. Het verdrag tot oprichting van de Benelux Economische Unie (Benelux Economische Unie/Unie Économique Benelux) werd op 3 februari 1958 in Den Haag ondertekend en trad op 1 november 1960 in werking om het vrije verkeer van werknemers, kapitaal, diensten en goederen in de regio te bevorderen. Krachtens het Verdrag impliceert de Unie samenwerking op het gebied van economisch, financieel en sociaal beleid.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2018)

Kaart van de Benelux met de NUTS-2-regio's. De nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek, afgekort NUTS naar het Franse Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, is een samenhangend systeem voor de indeling van het grondgebied van de Europese Unie met het oog op de opstelling van regionale statistieken


Onlangs hebben de leden van de Benelux, de Baltische Vergadering en drie leden van de Noordse Raad (Zweden, Denemarken en Finland, alle EU-lidstaten) gestreefd naar intensivering van de samenwerking op de digitale eenheidsmarkt en gesproken over sociale aangelegenheden, de Economische en Monetaire Unie van de Europese Unie, de Europese migrantencrisis en defensiesamenwerking. Ook de betrekkingen met Rusland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk stonden op de agenda.


Het gebouw van de Secretariaat-Generaal van de Benelux, dat gevestigd is aan de Regentschapsstraat 39 in Brussel, is de centrale spil van de Benelux Unie


De Benelux is met name actief op het gebied van intellectueel eigendom. De drie landen richtten een Benelux-merkenbureau en een Benelux-merkenbureau op, beide gevestigd in Den Haag. In 2005 hebben zij een verdrag gesloten tot oprichting van een Benelux organisatie voor de Intellectuele Eigendom, die beide bureaus bij haar inwerkingtreding op 1 september 2006 heeft vervangen. Deze Organisatie is de officiële instantie voor de registratie van merken en modellen in de Benelux. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om het bestaan van ideeën, concepten, ontwerpen, prototypes e.d. formeel vast te leggen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.