Bijgewerkt: 2 oktober 2022

De AM Groep en Meerlanden bouwen verder aan sociale participatie

Nieuws -> Informatief

Bron: AM Groep
12-02-2014

Op 11 februari 2014 ondertekenden Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden, en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep, een hernieuwde overeenkomst in Rijsenhout. Hiermee committeren beide organisaties zich om ook de komende jaren gezamenlijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Ruim 60 medewerkers werken momenteel via AM Groep bij Meerlanden en zijn werkzaam bij De Meerwinkel, milieustraten, straatreiniging en plantsoenendienst in gemeente Haarlemmermeer en gemeente Aalsmeer.

“De continuering van onze samenwerking biedt ruimte om verder te onderzoeken, hoe wij aan onze sociale verantwoordelijkheid inhoud kunnen geven. Wij willen bijvoorbeeld meer mensen uit de bijstand in reguliere werkzaamheden inzetten en hen in samenwerking met onze gemeenten een kans geven op deelname aan, of re-integratie in het arbeidsproces,” aldus Angeline Kierkels, Directeur Publieke Sector Meerlanden.

Foto Amstelveen
(Foto AM Groep - 2014)

Vlnr.: Angeline Kierkels, directeur Publieke Sector Meerlanden en Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep ondertekenen de hernieuwde overeenkomst


“Wij zijn blij dat Meerlanden onze medewerkers al lange tijd de kans geeft om volwaardig mee te doen binnen het reguliere arbeidsproces. Met de continuering van onze samenwerking sorteren wij ook verder voor op de invoering van de Participatiewet die naar verwachting 1 januari 2015 wordt ingevoerd”, aldus Anton van den Hoed, Algemeen Directeur AM Groep.

Mensen met bijstandsuitkering werkervaring geven

In samenwerking met gemeente Aalsmeer hebben Meerlanden en AM Groep vorig jaar een succesvolle proef doorlopen, waarbij twee personen uit de bijstand een leerplek voor zes maanden kregen bij het team openbare ruimte in Aalsmeer. Deze medewerkers konden zo specifieke vakkennis opdoen en kregen bovendien de mogelijkheid hun arbeidsritme terug te winnen. Inmiddels is één van hen doorgestroomd naar de tweejarige Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) en werkt tijdens deze opleiding bij Meerlanden om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Deze maand worden opnieuw zes mensen met een bijstandsuitkering voor zes maanden geplaatst bij verschillende bedrijfsonderdelen van Meerlanden.

Meer mogelijkheden voor mensen

Door de veelzijdigheid aan werk op verschillende doe- en denkniveaus kan Meerlanden werk aanbieden aan mensen die anders moeilijk aan de slag zouden komen. Met het aanbieden van leerwerkplekken aan mensen met een bijstandsuitkering en mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, draagt Meerlanden bij aan een verhoging van de lokale, sociale participatie en ondersteunt haar gemeenten bij de uitvoering van de nieuwe verantwoordelijkheden in het kader van de participatiewet.

Over Meerlanden

Meerlanden werkt samen met gemeenten aan een schone en duurzame leef- en werkomgeving. Kernactiviteiten van Meerlanden zijn: afvalinzameling en -verwerking, onderhoud en beheer van straten, plantsoenen en parken waaronder gladheidbestrijding, groengasproducent en De Meerwinkel.

Over AM Groep

AM Groep, gevestigd in Hoofddorp, begeleidt medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en bemiddelt voor deze medewerkers leerwerkfuncties bij werkgevers in de regio Amstelland en bij Meerlanden. Op dit moment werkt 60% van de medewerkers bij reguliere bedrijven. De expertise van AM Groep ligt bij diagnose, ontwikkeling en begeleiding van medewerkers en werkgevers. Daarnaast voert AM Groep tweede spoor trajecten uit voor het bedrijfsleven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.