Bijgewerkt: 29 september 2023

De 8ste Veteranendag in Amstelveen in het Oude Dorp

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveenweb / Gemeente Amstelveen
07-06-2014

Nederland telt ruim 130.000 veteranen. Van Tweede Wereldoorlog-veteranen tot en met militairen, ingezet bij vredesmissies tot en met heden in Afghanistan en Mali. De Nederlandse Veteranendag draait om erkenning en waardering voor veteranen in de Nederlandse samenleving en geeft een nationaal gezicht aan alle mannen en vrouwen, jong en oud die veteraan zijn. De eerste Nederlandse Veteranendag was op 29 juni 2005, de geboortedag van Z.K.H. Prins Bernhard. Later is de Veteranendag vast geprogrammeerd op de laatste zaterdag in juni. Dit jaar wordt de 10e Nederlandse Veteranendag georganiseerd op zaterdag 28 juni 2014.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De vlag van de veteranen wappert in de wind


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Bestuursleden van de Stichting Amstelveen Oranje waren ook aanwezig. Vlnr.: Sandra van Engelen, Frank Kuyper en Cor Aarts


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Jan Verschoor, (l) directeur van het Museum Jan van der Togt en Hans Bulsing, raadslid VVD-Amstelveen


Hoewel de 10de landelijke Veteranendag eind juni wordt gehouden, werd in Amstelveen de 8ste Veteranendag gehouden op zaterdagmiddag 7 juni 2014 op het Dorsplein. De organisatie week af van de jarenlange traditie om de Veteranendag in een donkere sporthal te houden, zoals dat in de Bankrashal het geval was. Deze zaterdag werden op de zeer warme middag stoelen neergezet voor de Dorpskerk en de ceremonie begon toen alle stoelen waren ingenomen door de veteranen en hun familieleden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Willem van Lith voorzitter van de Bond van Wapenbroeders afdeling Amstelland, Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen en Yvonne Meijers in gesprek


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Een zwaar gedecoreerde Kosovo veteraan met zijn echtgenote


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Walter Vervenne, raadslid van VVA-Amstelveen krijgt van een scout een witte anjer op zijn colbert


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Om de oorlogssfeer in het Oude Dorp te verhogen staan oude Amerikaanse legervoertuigen op het Dorpsplein


De belangstelling was behoorlijk en het Dorpsplein was binnen de kortste keer vol met mensen die enige belangstelling toonden voor de veteranen en natuurlijk voor de achterliggende verhalen. Dat is ook één van de redenen, dat de veteranen jaarlijks bij elkaar komen, om de verhalen van hun diensttijd met andere lotgenoten te delen en aan belangstellenden te vertellen.

Dit jaar was het thema 'Jubileumverhalen' met doel, om bijzondere verhalen te verzamelen die samen ‘het verhaal’ van de Nederlandse veteraan vertellen. Zulke verhalen verdienen een podium en dragen bij aan de erkenning en waardering voor veteranen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD) wethouder bezocht ook de bijeenkomst


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Vooral veel ouderen hebben de Veteranendag bezocht


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Dixielandorkest Crackerjacks begeleidt muzikaal de Veteranendag in Amstelveen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Het Dorpsplein loopt langzaam vol met veteranen en hun familieleden


Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen opende met zijn toespraak de 8ste Veteranendag in Amstelveen: 'Welkom veteranen, familieleden, vrienden en vriendinnen van de veteranen, belangstellenden, dames en heren, jongens en meisjes! Wij hebben dit jaar voor een andere opzet gekozen want toen wij met een aantal veteranen in gesprek waren, heb ik de vraag gesteld: waar toe dient eigenlijk de Veteranendag?’

‘Toen was het directe antwoord natuurlijk, dat is dat de Nederlandse bevolking respect en waardering toont jegens onze veteranen jong en oud. Mijn volgende vraag was, is het niet een beetje raar, dat dit gebeurt in de beslotenheid van een sporthal, want als je je waardering wil tonen aan de veteranen, zou je dat niet in de openbaarheid moeten doen? En dat is ook de reden, dat wij gekozen hebben om het eerste deel van de Veteranendag hier op het Dorpsplein in het Oude Dorp te houden en iedereen die daar belangstelling voor heeft, ook kan mee kijken en mee luisteren. Daarna gaan wij naar het Keizer Karel College’.

‘Ik zei u, dat de Veteranendag draait om ons respect en waardering jegens onze veteranen en ik leg de nadruk op ONS! De 8ste Veteranendag in Amstelveen is maar een klein aantal. De 10de zullen wij aan de einde van de maand in Den Haag houden, maar als u gisteren met belangstelling naar de televisie heeft gekeken, dan kon u constateren, dat in Normandië is gevierd dat 70 jaar geleden meer dan 150.000 militairen de Duitsers bestormden en daarmee de eerste aanzet gaven van de bevrijding van Europa van het nazi-juk’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen vertelt over de moeizame weg naar de erkenning van alle Nederlandse veteranen


‘De vraag is, die wij kunnen stellen: wat is gebeurd in de tussenliggende jaren sinds 1944 en nu? Hebben wij in de 10de Veteranendagen geen respect en waardering getoond aan onze veteranen? Het antwoord is ja en nee. JA- indirect natuurlijk tijdens de herdenkingen 4 en 5 mei, op 15 augustus maar niet direct en ook niet voortdurend. Dat heeft dames en heren, decennialang tot veel teleurstelling en zelfs verontwaardiging geleid, zowel bij de oudere als de jongere veteranen. In landen met wie wij al eeuwenlang bevriend zijn, zoals Groot-Brittannië, de Verenigde Staten kunnen wij zien, hoe het ook anders kan, want daar is de waardering voor de veteranen bijzonder hoog. Velen, die terugkwamen uit Nederlands-Indië en daarna uit Korea en de volgende vredesmissies, waaraan Nederland heeft deelgenomen, vonden het maar een lauwe ontvangst bij terugkeer in Nederland en dat heeft de mensen zeer geraakt. In gesprekken die ik heb gevoerd in de achterliggende jaren met de veteranen, die deelgenomen hebben vooral aan die vroege missies, hoor je steeds weer, dat men toch iets anders heeft verwacht’.

‘Ze zijn door 'ons' - door de regering en het parlement, de hoogste vertegenwoordiger van de Nederlandse bevolking uitgezonden en dan mag je, wanneer je met gevaar voor je eigen leven inzet voor vrede en vrijheid bij terugkeer op waardering rekenen. En die is er te weinig geweest en gelukkig mede door de inzet van het Nederlandse parlement en de Eerste- en de Tweede Kamer zijn we inmiddels gigantische stappen naar de goede kant opgegaan. Wij hebben nu de Veteranenwet, Veteranenbesluit, sinds kort Veteraneninstituut, een Veteranen platform, een Veteranenfonds en de Veteranendag. En daarmee denk ik, dat wij nu eindelijk dat respect en waardering kunnen tonen, die de veteranen verdienen.' – aldus Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen.

Na de toespraak speelde de trompettist van het Dixielandorkest Crackerjacks het trompetsignaal Last Post, die werd gebruikt in verschillende legers. Daarna stond het gezelschap een minuut stil bij de soldaten die waren uitgezonden, maar nooit zijn teruggekeerd van een missie. Vervolgens volgde de samenzang met het volkslied het Wilhelmus. Na deze plechtigheden werden de oude legervoertuigen van de vereniging ‘Keep Them Rolling’ bekeken en liep men naar het KKC. Daar werd de bijeenkomst afgesloten met een rijstmaaltijd, zoals dat hoort bij de krijgsmacht. Na deze maaltijd konden de veteranen en alle aanwezigen met elkaar gesprekken voeren. Zo eindigde de 8ste Veteranendag van Amstelveen op een zeer warme zomerdag.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Als de trompettist de Last Post blaast, is iedereen stil op het plein


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De een minuut stilte voor alle slachtoffers van de oorlogen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Burgemeester Fred de Graaf met de veteranen in het Museum Jan van der Togt. Vlnr.: Richard Verbrugge, Burgemeester Fred de Graaf, Richard da Costa, Pappa da Costa, Willem van Lith, Luitenant-Kolonel J.J.B. van den Biggelaar ( vertegenwoordiger van Regionaal Militair Commando West)


Hieronder kunt u twee interviews met Amstelveense veteranen lezen:

Interview Kees Tinga (pdf, 29 kB 27 mei 2014.) Kees Tinga is een Amstelveense veteraan. In 1979 was hij dienstplichtig soldaat. Toen er vrijwilligers gevraagd werden voor Libanon dacht hij: Waarom niet?

Hans Groeneweg

Hans Groeneweg, een veteraan uit Amstelveen die als het even kan ook aanwezig zal zijn bij de festiviteiten, vertelt over de tijd toen hij als dienstplichtige naar Indonesië werd uitgezonden. Hij moest het opnemen tegen een tijger en sprong ooit uit een vliegtuig en landde in de tuin van paleis Soestdijk. Interview Hans Groeneweg (pdf, 70 kB 27 mei 2014)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.