Bijgewerkt: 21 september 2023

De 12de Veteranendag in Amstelveen

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems-de Koster
24-06-2018

Speciaal de Amstelveense veteranen werden op zaterdag 23 juni 2018 in de Huiskamer van het raadhuis bedankt voor hun inzet in dienst van vrede, nu en in het verleden. Veteranen zijn alle (ex)-militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden, of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband. In Amstelveen wonen zo’n 250 veteranen. Een goede opkomst zorgde voor een veelbelovend samenzijn, begonnen met een kopje koffie/thee en koekje. Het Harmonie Orkest Amstelveen speelde bij binnenkomst mooie muziek en er werd een witte anjer links opgespeld: https://www.veteranendag.nl/de-witte-anjer/

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen opent de bijeenkomst van de veteranen in het raadhuis


Burgemeester Bas Eenhoorn heette allen van harte welkom. Hij plaatste de historie van veteranen in historisch perspectief vanuit Tweede Wereldoorlog tot het heden. Nederlandse veteranen hebben in tientallen missies, verspreid over de wereld, hun bijdrage geleverd aan vrede, veiligheid, gerechtigheid en stabiliteit. Hierna blies trompettist Nico Schimmel, dirigent van het Harmonie Orkest Amstelveen, de 'Last Post' op een originele klaroen. Deze klaroen was van een infanterist hoornblazer, die bij de verdediging van de Gebbenberg in 1940 is gebruikt. De twee minuten stilte daarna werden gevolgd door het gezongen Wilhelmus. Opnieuw nam de burgemeester het woord met het accent op de ontmoeting vandaag, het met elkaar praten en ervaringen delen. Zijn woorden benadrukten ‘het begrip tonen voor elkaar’.

Hij inspireerde de zaal door met de microfoon in de hand korte interviews in de zaal te houden. 'Hoe ging het met u toen u terugkwam? Hoe reageerde uw thuisfront, uw familie, bekenden? Hoe was de nazorg door Defensie?' Diverse antwoorden kwamen overeen. Sommige ouderen die naar het voormalig Nederlands-Indië waren gezonden, of naar een klein dorpje in Nieuw-Guinea in 1959-1960-er jaren, praten zelden over wat hen is overkomen. 'Dat moet je zelf verwerken!' werd een aantal keren gehoord. Een Libanonganger vertelde dat je vaak in je omgeving moet uitleggen wat de uitzending in wezen inhield. En nazorg door defensie was in die tijd nog niet aan de orde. De gedeelde woorden van de ondervraagde veteranen en de houding van de rustige interviewer zorgden voor een sfeer van vertrouwen. Dat was heel mooi.

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2018)

Burgemeester Eenhoorn in gesprek met de veteranen


Aan het eind van dit samenzijn bedankte de burgemeester het Harmonie Orkest Amstelveen voor de muzikale omlijsting en Scouting Hedera voor de begeleiding van het evenement, waarna het hele gezelschap naar het restaurant van het raadhuis liep. Aldaar werd een heerlijke Indische maaltijd van restaurant Toko Madjoe geserveerd en kon eenieder ervaringen delen. Gemoedelijkheid en belangstelling voor elkaar kenmerkten de tafelgesprekken. Bijzonder dit eerbetoon voor de Amstelveense veteranen.

Nederland telt ruim 111.000 veteranen – jong en oud, man en vrouw – die zich hebben ingezet in dienst van de vrede. Als eerbetoon aan de veteranen organiseert het Nationaal Comité Veteranendag iedere laatste zaterdag op 30 juni de Nederlandse Veteranendag in Den Haag. Als speciale gasten zijn aanwezig de oudste mannelijke (105) en vrouwelijke (100) veteraan van Nederland, de winnaar van de Witte Anjer Prijs 2018 en de winnares van de fotowedstrijd voor scholieren. Op het Malieveld wordt de missie in Ethiopië/Eritrea UNMEE (2000) belicht.

Foto Amstelveen
(Foto Kees Willems - 2018)

De veteranen in het bedrijfsrestaurant van het raadhuis


De Nederlandse Veteranendag wordt op 30 juni 2018 geopend met een ceremonie voor genodigden in de Ridderzaal in bijzijn van Z.M. Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Bijleveld. Daar staan verhalen van veteranen centraal, zoals dat van gewondenverzorger Roy Schuurmans die zich in 1993 opgaf voor een missie naar Rwanda. En Afghanistan-veteraan Maartje van Spijker die tijdens de Slag om Chora in Afghanistan een collega verloor. Op het Binnenhof vindt aansluitend een medaille-uitreiking plaats aan ongeveer 60 veteranen die net terug zijn van een missie. Daaraan voorafgaande worden enkele bijzondere onderscheidingen uitgereikt. Daaronder een KNIL-veteraan met Molukse achtergrond. Daarna start het Nationale Defilé van bijna 4000 veteranen, afgenomen door Z.M. de Koning. De hele dag is er een afwisselend programma op het Malieveld voor jong en oud met militaire voertuigen, sportieve attracties, een informatiemarkt, veteranenkunst en muziek.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.