Bijgewerkt: 4 december 2021

De 12de BV Amstelveen talkshow in P60 over Cultuurstorm en de Zen-hark

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems-de Koster/Amstelveenweb
27-03-2018

Cultuur en samenwerking tijdens de 12de BV Amstelveen Talkshow in Poppodium P60 op maandag 26 maart 2018 vormden de spil van alle sprekers. Niet alleen cultuuraanbod bleek voor het welzijn in Amstelveen van betekenis, juist de verbindingswaarde vanuit creatie voor jong en oud blijkt voor lokaal identiteitsbesef belangrijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Barbara Jongsma


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Gitarist Nicolaï


Gitarist-zanger Nicolaï verwelkomde de gasten met luistermuziek en zette zo de toon. Het hartelijke thuisgevoel werd door presentatrice Barbara Jongsma ingezet met warme woorden van welkom. Vier kunstobjecten op het podium, toegelicht door de gasten van host Margo Nijkerk, trokken de aandacht van het publiek. Deze vier winnaars van de 22ste Amateurkunst expositie, georganiseerd door Platform C in de kunstuitleen, waren hiervoor uitgenodigd. Het mooie figuratieve acrylschilderij 'Offline city'  van Ravid Hellin-David is een expressie van deze uit Tel Aviv afkomstige kunstenares, gecreëerd uit intuïtie en spontaan gevoel. Offline city is een stad, waar geen internet is, geen wifi, geen Facebook, dus geen enkele online activiteit. Het krachtige beeld van Yvonne Vriend, met de titel 'Femme Fatale', helemaal uit Belgisch marmer gehakt en gepolijst, toont een femme fatale als torso. Een intrigerende foto van Marcel van Balken met de titel 'Repair' daagt uit om de foto goed te bekijken: Wat zie ik daar toch? Het 3D kunstwerk gemengde techniek 'Rondweg' van Klara van Langevelde, doelt op een levensweg als ronde cirkel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Matthijs den Hollander en Margo Nijkerk


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Ravid Hellin-David


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Yvonne Vriend


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marcel van Balken
Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Klara van Langevelde


De eerste spreker: Harry van den Bergh, bekend politicus van de lokale PvdA en goede doelen mens in Amstelveen. Nu gevraagd als gastconservator van Museum Jan van der Togt. Host Matthijs Den Hollander vroeg hem waarom? De reden is simpel. Tijdens een ontmoeting met directeur Heleen van Ketwich Verschuur ontspon zich tussen hen een gesprek, waarin hij stelde dat kunst floreert als mensen kunst willen kopen. Zijn voorstel was: een expositie ‘De burger laat zien …’; zou dat inspireren? Jawel, was het antwoord van Heleen: 'Laat jouw kunst maar zien, Harry!' En zo komt het dat er van 24 april tot en met 3 juni 2018 Museum Jan van der Togt hoogtepunten uit de kunstverzameling van hem zelf getoond worden. De verzamelaar voelt zich sterk verbonden met de expressie van de CoBrA-beweging. Zo heeft hij veel werk van Corneille, met name uit diens Hongaarse periode. Ook is er zijn allereerste aankoop: een mooie zeefdruk van Johan Kas, en de glazen sculptuur van Jehoshua Rozenman, ook zo mooi. 'Kunst in je huis verrijkt!' Deze overtuiging deelt hij graag met zijn plaatsgenoten. Hij is er trots op dat goede vriend, regisseur Ivo van Hove de tentoonstelling gaat openen: https://www.jvdtogt.nl/verwacht-de-burger-laat-zien-harry-van-den-bergh/

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Harry van den Bergh


Ooit begonnen als graffity-artiest en nu als onze artistiek directeur van het Cobra Museum: Xander Karskens. Hij vertelde als tweede spreker over hoe kunst het verleden met het heden verbindt en het lokale met de wereld. De grote tentoonstellingen in het Cobra Museum (naam komt van Copenhagen, Brussel en Amsterdam, de avant-gardebeweging van kunstenaars uit Denemarken, België en Nederland) zoals op dit moment rondom kunst van Eugéne Brands: http://www.cobra-museum.nl/activity/eugene-brands-van-huiskamer-tot-heelal/ roept naast lokale, wereldwijde belangstelling op.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Xander Karskens


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Anne-Mieke van der Vet


Vanuit het publiek vroeg Anne-Mieke van der Vet van D66 wat het Cobra doet om de lokale bevolking te betrekken bij het museum. Xander zei dat binnenkort er een programma start in het café met lezingen, verhalen, optredens en dergelijke rondom tentoonstellingen. Op de vraag van host Matthijs, waar de collectie wordt bewaard, bleef Xander het antwoord schuldig, want dat is natuurlijk geheim! Het gebouw bestaat uit twee driehoeken en ergens daartussen bevindt zich dat depot. In de binnentuin van het Cobra Museum is een Japanse Zen tuin, die door de Japanse kunstenaar Shinkichi Tajiri is aangelegd. De tuin is speciaal door Tajiri ontworpen voor het Cobra Museum en is bij de opening in 1995 van het museum onthuld. De tuin geeft een haiku weer, die naar de vier elementen verwijst. De platen van cortenstaal refereren aan de bergen (aarde), de zee (water) en de wolken (lucht). De zon die het kunstwerk beschijnt symboliseert het vuur. De platen staal zijn geplaatst op een patroon van kiezelstenen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Shinkichi Tajiri in de Zen tuin van het Cobra Museum


Een speciale museummedewerker harkt al jaren maandelijks met een speciaal daarvoor vervaardigde hark de kiezels in vloeiende en concentrische vormen. Alleen deze medewerker gaat binnenkort met pensioen. Is er in de zaal iemand die deze schone taak wil uitvoeren? Alom bekend kunstenaar die in 2017 het bloemrijke labyrintproject met de bewoners uitvoerde, Stephanie Rhode, bood zich aan. Zij kreeg ter plekke de hark voor de tuin aangereikt en een luid applaus daverde door het cultuurpodium. (Waarbij iemand haar toefluisterde: geen huisjes in de tuin verbergen, hoor! Ter info: Huizen zijn een steeds weer terugkerend motief in het multidisciplinaire oeuvre van Stephanie Rhode) Het applaus was meteen een goede afsluiting van dit kennismakingsgesprek met de artistiek directeur van dit museum.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Stephanie Rhode krijgt de Zen-hark overhandigd


Dichter (voorheen stadsdichter Amstelveen) Koos Hagen verbond taal – poëzie – kunst op zijn kenmerkende wijze. Zijn derde poëziebundel ‘Een Amstelveengevoel’  bevat ruim dertig gedichten plus foto’s die alle betrekking hebben op Amstelveen en verschijnt eind mei 2018. Het is een bundel voor iedereen en hieruit droeg hij twee gedichten voor. Het laatste gedicht uit de bundel ‘Hart van de stad’ biedt een blik op een fleurige toekomst:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Koos Hagen draagt zijn gedichten voor


Ik zou deze stad willen verzachten
door gevoelloze slogans bij te slijpen
ik zou op plekken van orders en wetten
straten en lanen schoon willen schrijven
met beeldspraak in krullende letters
ik wil in deze stad poëzie
laten rijmen op economie


Ik zou ons werkwoord willen vervoegen
in de toekomende imaginaire tijd
onze glasgevels willen verzoenen

met taalacrobatiek, gedachtesprongen<
beelden die een geheim verbergen
die onze buitenkant verbinden
met ondoorgronde innerlijke dingen


Tussen de Amstel en De Poel
vervoert mij op dit plein een visioen
de stad gaat met de Muze aan de haal
theater, dans, muziek veroveren
hun speelruimte onder de bomen
gedichten zingen rond langs de terrassen
wij schrijven poëzie op straat
en maken Amstelveen monumentaal

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Judith Osborn is aan het woord


De derde gast: Judith Osborn, straalde volop passie voor kunst uit. De expositie van Miro in het Cobra vond ze waanzinnig!  ‘Je moet er met een knuppel achter aan!’ is haar visie. 98% van de kleuters scoort briljant in het bedenken van creatieve oplossingen. Volwassenen daarentegen lijken die vaardigheden niet meer te bezitten; slechts 2% van de volwassenen is een briljante creatieve denker. Waar verleren we de speelse manier van leren? vroeg zij zich oprecht af. Trouwens, ook mode is kunst; kunst is op straat te vinden, en vooral op social media. Haar pleidooi om de kracht van social media in te zetten om vooral jeugd te bereiken, is doeltreffend. Live stream van BV Amstelveen inzetten? Want, jeugd is dichtbij het creatieve element in de samenleving, het gaat ze niet om geld!

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Han Bakker de cultuur intendant van Dordrecht


Han Bakker, cultuurstrateeg uit Dordrecht, werd ontvangen door Margo Nijkerk. Eigenlijk heeft hij meer met het woord cultuurintendant: dat verwijst naar de innovatie en creatie van cultuur in de stad. Hij vertelde bewogen hoe hij 8 jaren in Dordrecht vanaf 2003, eerst bewoners interviewde via de lokale televisie over culturele ideeën, culturele plannen en culturele inzet en daarna hiertoe beleidmakers, educatieve organisaties, kunstinstellingen en bewoners met elkaar tot culturele ontwikkeling bracht. Hoe: door verbindingen te maken tussen bewoners en bestuur, en daarna te verbinden met de instellingen. Directeurenoverleg van alle culturele instellingen als een team vindt er nu regelmatig plaats. Je profileert dan samen! Voorwaarden zijn de bereidheid om de bevolking te betrekken bij cultuurbeleid, een verbinder hierop te zetten en te investeren in gezamenlijke cultuur. Doel: de woonplaats op een hoger niveau te tillen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marcel Jansen directeur van Platform C


Directeur van Platform C (staat voor Cultuur, Communicatie en Creatie): Marcel Jansen, vertelde dat er overleg is tussen bibliotheek Amstelland, P60, Schouwburg Amstelveen en platform C, waarbij het geloof in eigen kracht als grondhouding is genomen. Directeur van podium P60: Gerard Lohuis, vertelde dat talentontwikkeling op lange termijn, een pijler is. Waarbij het besef om de jongeren in Amstelveen vast te houden, inspireert tot een ruimer woningbeleid voor jongeren en als opdracht gevoeld wordt om dit ook te effectueren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Stadsdominee Werner Pieterse


Stadsdominee Werner Pieterse sloot de talkshow poëtisch en aanrakend af:

De storm

De storm van 1959 - acht hoe lang geleden? De woede van met verf smijtende schilders die de brave burgers schokte. Kunst was toen nog profetisch - visionair. De storm is allang gaan liggen - de woede van weleer is gesubsidieerde verontwaardiging geworden. De rebel Cobra is een huisdier geworden - in het beste geval keert ze zich nog eens om op de poef bij de haard. Wat nu? Wat blijft er van kunst als de rebellen slapen? Xander, gooi de deuren open - wek de Cobra in ons tot leven - laat dissonanten horen, le faut rire! verontrust ons... met een nieuw geluid, kom naar buiten verras ons.

Roep ons uit onze zetels, die we net weer geriefelijk hebben ingenomen, 'Eentje meer, eentje minder misschien, maar ach, laten we maar gewoon verder gaan, blazertje aan dasje strikken en regeren maar...'

Kunst blaast het stof uit onze ziel, schijnt Picasso ooit te hebben gezegd - en als in ieder van ons een Picasso schuilt, Judith, ja ook in onze raadsleden, dan is het tijd voor een schoonmaak van onze ziel.... een nieuw begin, een nieuwe lente, kom uit je hol, uit je grot, uit je huis, je museum, je bunker van eigen gelijk -  laat je verontrusten...

Het is de hoogste tijd want het is Pasen, feest van nieuw begin, heilige geboorte, opstaan. Deze week.  En daarom vertel ik u een verhaal uit die andere kerk, die geen museum is, maar waar zoveel kunst ooit begonnen is - als u een gemeenschappelijk verhaal zoekt dan dit, geen 1000, maar 2500 jaar oud paasverhaal.

Elia de profeet, rebel is oud, moe, alleen en dus bang. Zo schuilt hij in een grot - want wat zal ik nog? God bestaat niet, en ik ga dood. En terwijl hij daar in die grot zit, in die bunker, dat graf, trekken storm, vuur, aardbeving voorbij - en nergens is God.

Tot dat - in de oeroude boeken waar ik uit leef staat het zo: - een stem van zachte stilte - een zuchtje, een moment, teer als dauw op jong gras zal de dichter zeggen - en Elia staat op en gaat naar buiten. Hij gaat staan en zegt : 'Hier ben ik.' Dat is het moment!

Dat is Pasen. Geen storm, maar een voorzichtige stem die je wakker roept tot een nieuw begin.

Zoek de stem op, de tegenstem in al het rumoer - in de kunst, in de ander, in de kerk, in de liefde, in je kind. Want al het nieuwe begint met een ander die een wereld opent. Een woord, dat je wakker roept uit je graf, je grot, je museum, je zekerheid -

Storm ? begint met de adem van een mens die jouw aanspreekt, met de kracht van een penseelstreek die jou iets nieuws laat zien.

Gezegend Pasen!

Het dankwoord van Barbara Jongsma aan de vele medewerkers van de talkshow en het publiek vertolkte het Amstelveen-gevoel van ontwikkeling en saamhorigheid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.