Bijgewerkt: 27 september 2023

De luchtkwaliteit in de gemeente Ouder-Amstel

Nieuws -> Ouderkerk

Bron: Gemeente Ouder-Amstel
16-01-2006

Wat we inademen zien we meestal niet. Toch komen veel stoffen zo ons lichaam binnen. Sommige daarvan hebben we nodig, zoals zuurstof. Andere stoffen kunnen echter schadelijk zijn voor de gezondheid. Er zijn daarom Europese, en Nederlandse, normen gesteld voor luchtkwaliteit. De belangrijkste normen betreffen stikstofdioxide en fijn stof. Stikstofdioxide staat model voor de luchtverontreiniging door verkeer.

Het effect van stikstofdioxide zelf op de gezondheid is gering, maar het mengsel van verkeersgerelateerde luchtvervuiling is wel van belang. Fijn stof maakt hier deel van uit. De luchtkwaliteit wordt op verschillende plaatsen in Nederland gemeten via het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderhoudt dit globale meetnet.

Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de lokale luchtkwaliteit hebben wij enkele jaren geleden besloten om metingen te laten verrichten op verschillende plaatsen in de gemeente (zowel langs drukke doorgaande wegen als in de bebouwde kom). De metingen zijn verricht door de GGD Amsterdam. De resultaten van de in 2004 uitgevoerde metingen zijn uitgewerkt in een rapportage.

Deze ligt voor belangstellenden ter inzage in het gemeentehuis te Ouderkerk aan de Amstel en in het Dorpshuis te Duivendrecht. Ook is een samenvatting van de rapportage te lezen in de bijlage. De in Ouderkerk aan de Amstel gemeten concentraties stikstofdioxide blijven op alle meetlocaties onder de gestelde normen.

In Duivendrecht is op één locatie (nabij de ringweg A10/Molenkade) een kleine overschrijding waargenomen. Veel directe mogelijkheden om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren hebben we als gemeente niet.

Op landelijk en Europees niveau wordt ingezet op snelheidsverlaging op snelwegen en de installatie van roetfilters op voertuigen. Lokaal gaat de aandacht bijvoorbeeld uit naar een verbetering van de doorstroming van het verkeer.

De rapportage van de in 2005 gehouden metingen komt medio april 2006 beschikbaar. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het team milieu van de gemeente, telefoon: (020) 496 21 21.

Samenvatting rapportage GGD 2004


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.