Bijgewerkt: 22 september 2023

Daling aantal ernstig verkeersgewonden regio Amsterdam

Nieuws -> Informatief

Bron: Stadsregio Amsterdam
09-12-2016

Het aantal ernstig verkeersgewonden in de Stadsregio Amsterdam is gedaald in de periode 2011-2014. De meeste verkeersgewonden vielen onder fietsers en gemotoriseerde tweewielers, zoals snorfietsen. 29% van de gewonden is ouder dan 60 jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), in opdracht van de gemeente en Stadsregio Amsterdam. Voor het eerst sinds 2009 is het weer mogelijk een betrouwbare berekening te maken van het aantal verkeersgewonden in de regio. In de periode 2007 - 2011 stijgt het aantal ernstig verkeersgewonden. Vanaf 2011 daalt het aantal slachtoffers gestaag. De ontwikkelingen binnen de stadsregio zijn grotendeels in lijn met de landelijke trend.

Foto Amstelveen
(Bron Stadsregio Amsterdam/SWOV - 2016)

Schatting aantal ernstig verkeersgewonden in de Stadsregio Amsterdam, de drie deelgebieden en Nederland 2007-2014


Vervoerwijze en leeftijd. De meeste ongevallen gebeuren met de fiets: in 2014 was dat 56% van het totaal. Bij vier van die vijf fietsongevallen was geen gemotoriseerd voertuig betrokken. Het gaat dan dus om eenzijdige ongevallen, of botsingen van fietsers. Het aantal 60-plussers dat ernstig gewond raakte in het verkeer in de regio Amsterdam, is sterk gestegen in de periode 2007 - 2014: van 23% tot 29% van het totale aantal slachtoffers. Ook landelijk is die ontwikkeling te zien. Zij wordt hoogstwaarschijnlijk verklaard door het feit, dat ouderen langer mobiel blijven, en de toegenomen populariteit van verschillende vormen van fietsen met trapondersteuning.

Opvallend, maar niet verrassend in Amsterdam, is het hoge aandeel van snorfietsen en brommers bij ernstig verkeersongelukken. In de periode 2007-2012 nam dat toe met 128%, van 210 naar 480: bijna een kwart van het totale aantal ongevallen. Snor- en bromfietsen zijn goed voor 2% procent uit van het totale aantal verplaatsingen in de stad. Naar verwachting kunnen snorfietsen begin 2018 met helmplicht naar de rijbaan worden verplaatst.

Maatregelen. De gemeente Amsterdam investeert de komende vijf jaar 33 miljoen euro in verkeersveiligheid. Dat komt bovenop het feit, dat bij iedere nieuwe weginrichting – bijvoorbeeld vanwege onderhoud – het verhogen van de verkeersveiligheid in het ontwerp wordt meegenomen. In het Meerjarenplan verkeersveiligheid 2016-2021 staan maatregelen om de veiligheid voor alle weggebruikers te verbeteren. De hoofdstad gaat het geld gebruiken om de Amsterdamse straten, stoepen en fietspaden veiliger maken. Daarnaast zet de gemeente in op gedragsverandering en zoekt daarbij ook aansluiting bij campagnes van het Rijk, bijvoorbeeld gericht op ouderen en het omgaan met fietsen met trapondersteuning. 

De Stadsregio reserveert vanuit de Investeringsagenda Verkeersveiligheid minimaal miljoen euro per jaar voor verkeersveiligheid. Ruim de helft hiervan wordt besteed aan veilige infrastructuur. Bijvoorbeeld investeringen in schoolzones, de aanpak van black spots en de inrichting 30- en 60-km/uur wegen. Ook wordt geïnvesteerd in verkeerseducatie, campagnes en handhaving. Verder draagt de Stadsregio bij aan het verbeteren van de veiligheid van vervoermiddelen, kennisontwikkeling door onderzoek en het versterken van de samenwerking.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.