Bijgewerkt: 3 oktober 2023

DWR en Waterleidingbedrijf fuseren

Nieuws -> Informatief

Bron: DWR
29-11-2005

Op 1 januari 2006 fuseren Waterleidingbedrijf Amsterdam en de Dienst Waterbeheer en Riolering. De naam van het nieuwe bedrijf is ‘Waternet’.

Waternet is het eerste watercyclusbedrijf in Nederland. Het bedrijf zorgt op een integrale, samenhangende en maatschappelijk verantwoorde wijze voor betrouwbaar drinkwater, inzameling en behandeling van afvalwater, beheer van oppervlakte- en grondwater en ‘droge voeten’.

In Nederland is Waternet het eerste bedrijf in zijn soort. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij het Rijksbeleid. Ook het Rijk propageert samenwerking in de waterketen, zoals verwoord in de Rijksvisie Waterketen.

Het is een speerpunt van beleid van de staatssecretaris van VROM. Dit is dan ook de reden voor staatssecretaris Van Geel om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst.

Waternet werkt klantgericht: er is financiële winst te behalen in de afstemming tussen waterketen, watersysteem en leefomgeving en in de afstemming tussen de verschillende schakels in de watercyclus. Optimalisatiestudies gaan uit van substantiële kostenbesparingen. Gezien de ontwikkeling van de lokale lasten is dit een positieve ontwikkeling.

Betrouwbaar drinkwater, verwerking van het afvalwater en waterbeheer zijn daarnaast belangrijke elementen in de volksgezondheid. Dat is de maatschappelijke taak van Waternet.

Het verzorgingsgebied van Waternet omvat de gemeente Amsterdam en een groot gebied in de provincie Utrecht en Noord-Holland.

Enkele kentallen:

- in het verzorgingsgebied wonen ruim één miljoen mensen
- de jaaromzet is ongeveer 300 miljoen euro
- bij Waternet werken 1700 mensen






Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.