Bijgewerkt: 22 juli 2024

D66- en GL-Amstelveen willen meer natuur op school-en speelpleinen

Nieuws ->

Bron: D66- en GroenLinks-Amstelveen
25-11-2021

D66- en GroenLinks-Amstelveen willen harde tegels van school-en speelpleinen vervangen voor groen en water. Dit helpt om Amstelveen klimaatbestendiger te maken en is goed voor de leer-en beweegprestaties van kinderen. Hun voorstel om hier in Amstelveen snel stappen voor te zetten is pas geleden door de gemeenteraad aangenomen.

School- en speelpleinen groen en blauw kleuren. D66 en GroenLinks willen meer groenblauwe speelpleinen in Amstelveen. Dit zijn speelplaatsen waar natuurlijke elementen aanwezig zijn. Zoals zand, speelwater, bomen, struiken, bloemen, vijvers, grasvelden, schooltuinen, beschutte natuurlijke plekjes en dieren. Door school en-speelpleinen groenblauw in te richten, willen de Amstelveense fracties aan de ene kant de gezondheid en de leerprestaties van kinderen stimuleren. Aan de andere kant willen zij bijdragen aan het opvangen van de gevolgen van klimaatverandering in de stad. Zo kan hittestress worden tegengegaan en kan regenwater beter door de natuur worden gebufferd, doordat de bodem dit water beter opvangt.

Foto Amstelveen
(Foto D66-Amstelveen - 2021)

Saloua Chaara en Cheimaa Aouni in een speeltuin op 24 november 2021


Versnelling. D66- en GroenLinks-Amstelveen hebben het college in een motie opgeroepen om samen met schoolbesturen, schooldirecteuren en omwonenden een concreet plan van aanpak op te stellen. In dit plan wordt uitgewerkt hoe school- en speelpleinen binnen 5 á 6 jaar groenblauw worden ingericht en hoeveel geld dit gaat kosten. Vervolgens besluit de nieuwe gemeenteraad volgend jaar over de investeringen die nodig zijn om dit waar te maken.

'Op deze manier brengen we de mogelijkheden duidelijk in beeld en komt er een heldere inventarisatie van wat het nu kost als we onze school-en speelpleinen met prioriteit gaan vergroenen en verblauwen. Hoewel de afgelopen jaren mooie stappen zijn gezet, zoals bij het schoolplein van de Westwijzer, de Mio Monde en de Parcival, moeten we haast maken met meer natuur op onze school- en speelpleinen. Hopelijk deelt de nieuwe gemeenteraad dit met GroenLinks en D66 en kunnen we op korte termijn zoveel mogelijk school- en speelpleinen veranderen. Dit verdient onze stad en dit verdienen onze kinderen'- aldus Cheimaa Aouni, gemeenteraadslid voor GroenLinks-Amstelveen.

Aandacht voor beheertaken bij scholen. D66 en GroenLinks vragen speciale aandacht voor de gevolgen van groenblauwe schoolpleinen voor scholen. Bijvoorbeeld in termen van onderhoud en beheer. Saloua Chaara, gemeenteraadslid voor D66 zegt hierover: 'Met een natuurlijke speel- en leeromgeving kunnen kinderen gevarieerder spelen, komen zij al vroeg in contact met de natuur én kunnen schoolpleinen worden ingezet als buitenlokaal tijdens de les. Tegelijkertijd is het ook zo dat groenblauwe schoolpleinen om meer beheer vragen dan grijze tegelpleinen. De ene school wil het beheer het liefst uit handen geven, terwijl een andere school de beheertaken samen met leerlingen, ouders en leraren zélf wil oppakken. Wij willen dat het college dit met scholen bespreekt en voor de gemeenteraad uitwerkt wat scholen nodig hebben om het beheer op een goede manier uit te voeren.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.