Bijgewerkt: 23 juli 2024

Constructieve wijkplatformvergadering in Westend

Nieuws -> Informatief

Bron: Conchita Willems
09-06-2010

Een druk bezochte en constructieve wijkplatformvergadering gehouden met het thema 'Jong en oud in de wijk' in Westend op dinsdagavond 8 juni 2010. Marjon Homburg (voorzitter wijkplatform Westwijk) heette jong en oud van harte welkom. Zij legde het doel van de avond uit. Het doel van de bijeenkomst was, informatie verschaffen aan bewoners over het gevoerde beleid van de gemeente en de ketenpartners, Cardanus en politie ten aanzien van jongeren.

Door deze visie en werkwijze te delen en het gesprek onderling te openen, wordt een start gemaakt met het stimuleren van overleg tussen belangengroepen in de wijk. De beeldvorming geschapen door ingezonden brieven met een negatief verhaal wekt onrust. Om deze beeldvorming te onderzoeken op feiten en emoties en constructief te banen naar transparant communiceren, waren de gemeente Amstelveen, Cardanus Jongerenwerk en de politie door het platform uitgenodigd om informatie te verstrekken.

Zowel jongere als oudere wijkbewoners zijn uitgenodigd deel te nemen aan dit overleg om aldus het jongerenbeleid in Amstelveen, vooral in Westwijk, vanuit het maatschappelijk veld te beïnvloeden.

Wijkplatform Amstelveen
(Foto Conchita Willems - 2010)

Wijkplatformvergadering in het wijkcentrum Westend


Peter Snoeren (gemeente Amstelveen) hield een heldere presentatie over de vijf pijlers van Jeugdbeleid Amstelveen voor de 22.700 jongeren van 0 – 23 jaar: preventief – schoolloopbaan op maat – vrije tijdsbesteding – wonen – maatschappelijke participatie. Er zijn voorzieningen voor sport en spel, wijkcentra, jeugdcentra/P60 en cultuureducatie. 60% van de jongeren neemt deel aan sport en spel. De ongeorganiseerde vrije tijdsbesteding kreeg deze avond de volle aandacht. Een juiste balans vinden tussen preventie en repressie en het bewust zijn/worden van eigen verantwoordelijkheid van gedrag zijn gezamenlijke opdrachten om deze pijler positief te ontwikkelen.

Wanda Pelt (Cardanus) vertelde over de aanpak van Jongerenwerk zowel in de 3 jeugdcentra, in de 2 tienercentra als ambulant. Sinds januari is er het blowbeleid, een gewijzigd openingsbeleid tot 22.00 uur, de leeftijdsgrens van 21 jaar en de civil society benadering, waarbij jong en oud elkaar ontmoeten voor afspraken. Juist zoals op deze avond gebeurt. De leeftijdgrens is gekozen om jongeren van 13 tot 21 jaar een plek te geven, waardoor ze elkaar kunnen ontmoeten en activiteiten kunnen ontwikkelen.

De zomervakantie van vorig jaar leerde dat het open houden van de 3 jeugdcentra een bijzonder kleine groep jongeren bediende en de jongerenwerkers “duimen draaiden’, waarom nu besloten is deze zomer 1 jeugdcentrum open te houden. De openingstijden worden op dit moment geëvalueerd met behulp van de informatie van de diverse werkers, die hun informatie weer bij de jeugd/jongeren beluisterden. Ieders reactie vanavond is van harte welkom.

Discussie vond plaats over de sluiting om 02.00/03.00 uur door de week. De aanwezige bewoners van Westwijk gaven aan dat Downtown in hun ogen te vroeg sluit en dat het jammer is dat er geen zaterdagavondopening is voor de doelgroep (die nog niet uit kan gaan). Mevrouw Pelt legde uit dat de jongeren door de week naar school of naar werk moeten en dat nachtsluiting in het weekend wel een optie is, maar niet door de week. In het weekend gaan oudere jongeren naar P60 of naar Amsterdam. Die van 13 – 17 jaar zijn aangewezen op de 3 jeugdcentra. Mw. Pelt nam zich ook meteen voor om het wijkplatform voortaan mee te nemen in haar netwerk van informatieverstrekking.

Dirk de Jonge (politie) legde het perspectief van de politie uit. Overlast bestaande uit jeugdcriminaliteit is haar werkterrein. Het opschaalmodel werd uitgelegd, waarbij volgens de Ferwerda-methode jongerenwerk aan preventie doet, straatcoaches aan prepressie (aanspreken) doen en politie aan repressie (straffen). De openbare orde en de fatsoensregels zijn aandachtspunten waarop overtredingen worden bestraft. De ervaring bij overlast leert dat een kleine groep oudere jongeren op straat zich richt op het ‘je snel op straat zat drinken”  en hierdoor een verkeerd rolmodel afgeeft aan jongere jongeren.

Dit probleem aanpakken en deze gedragsverandering te beïnvloeden is belangrijk. Ook al om aan jongere jongeren het juiste signaal af te geven. Ook leert de ervaring dat het direct aanspreken door buurtbewoners van jongeren goed werkt. Bij angst kan natuurlijk de politie gebeld worden, hoewel direct contact met het bestuur van het wijkplatform en met het jongerenwerk samenhang in de wijk bevordert. De politie benadrukt eigen verantwoordelijkheid en de spelregels in de samenleving.

Herbert Raat (wethouder Jeugd en Onderwijs) gaf vooral aandacht aan eigen verantwoordelijkheid en het onderling afspreken van regels bij de wijkbewoners. Hij deed een oproep om het vooral samen te willen doen in de buurt en het niet uit de hand te laten lopen. Met het wrange waarschuwende voorbeeld van Middenhoven op het netvlies, weten we hoe noodzakelijk het is om bijtijds contact te hebben met elkaar: met de jongeren, met jongerenwerk, met het bestuur van het wijkplatform,  met de gemeente, met de politie in de directe lijn. De tijdsfactor is hierin bepalend, anders groeit het probleem boven je hoofd. Mail, bel, neem bijtijds contact op met elkaar!

Bewoners jong en oud en aanwezige raadsleden maakten een aantal opmerkingen en stelden vragen: Jongerenbuurtbemiddeling werkt met succes in Amsterdam, Rotterdam, Almere. Is Jongerenbuurtbemiddeling in Amstelveen een optie? De jongeren krijgen bij buurtbemiddeling een training hoe te overleggen/onderhandelen met buurtbewoners om angst bij buurtbewoners weg te halen en overlastgevoelens/waarnemingen transparant te krijgen. Waar angst regeert, is geen communicatie en ontmoeting mogelijk.

Vooral heel oude mensen kunnen bang zijn voor groepen jongeren. De oudere jongeren van boven de 16 jaar kopen bij AH alcoholische dranken en verkopen ze buiten aan jeugd onder de 16 jaar. Hoe gaat de gemeente hiermee om? Nu de sluiting van jeugdcentra om 22.00 uur is, willen een aantal jongeren tot diep in de nacht op straat verblijven. Is dàt dan wenselijk?

Niet bang zijn, jongeren aanspreken werkt, ze luisteren eigenlijk wel als je je probleem aan ze voorlegt. De aanwezige jongeren willen verantwoording nemen en willen hun vrije tijd op straat besteden. Ze zijn blij met de Legmeerdijkplek.

Na de vergadering ontmoetten jong en oud (bewoners, deskundigen, raadsleden en wethouder) elkaar levendig in de caféruimte van Westend, waar werd stil gestaan bij 20 jaar Westwijk onder het genot van een hapje, taartje en een drankje.

Buurtpersbureau, Conchita WillemsAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.