Bijgewerkt: 20 juli 2024

Connexxion won aanbesteding OV 2018 van Amstelland-Meerlanden

Nieuws -> Informatief

Bron: Stadsregio Amsterdam
16-12-2016

Het busvervoer in het gebied Amstelland-Meerlanden wordt vanaf 10 december 2017 uitgevoerd door Connexxion. Dat is het resultaat van de aanbesteding van de OV-concessie Amstelland-Meerlanden 2018 die door de Stadsregio Amsterdam is uitgevoerd. Met het bod van Connexxion zal de kwaliteit van het OV verder verbeteren. Namens het dagelijks bestuur van de Stadsregio ondertekende portefeuillehouder Openbaar Vervoer, Pieter Litjens, vandaag de overeenkomst. De looptijd van de concessie is tien jaar en eindigt op 12 december 2027, met de mogelijkheid van verlenging met maximaal vijf jaar. Het is één van de grootste aanbestede concessies van Nederland. 'De Stadsregio is positief verrast door de tijd en energie die in de biedingen is gestoken, maar vooral door de inhoud van de biedingen. Connexxion had daarbij het beste bod, dat een zeer hoge beoordelingsscore heeft gehaald. De bieding van Connexxion leidt tot een forse kwaliteitsverbetering van het OV in Amstelland-Meerlanden en zorgt ervoor, dat het OV in de regio klaar is voor de toekomst’, aldus Litjens.

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amsterdam - 2015)

Pieter Litjens (VVD) wethouder Personeel en Organisatie, Verkeer en Vervoer, Gemeentelijk Vastgoed, Inkoop en Stadsdeel Zuidoost van de Gemeente Amsterdam


De concessie Amstelland-Meerlanden. Een concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht om in een bepaald gebied openbaar vervoer te verrichten. Het concessiegebied Amstelland-Meerlanden bestaat uit de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel (met uitzondering van de kern Duivendrecht) en Uithoorn, plus enkele verbindingen naar Amsterdam, Haarlem en gemeente Ronde Venen.

Het gebied is ruim 300 vierkante kilometer groot en telt meer dan 300.000 inwoners. In het gebied ligt een belangrijke motor van de Nederlandse economie: de luchthaven Schiphol. Daarnaast is de bloemenveiling Aalsmeer een belangrijke pijler. Jaarlijks maken ruim 30 miljoen reizigers gebruik van het busvervoer in dit gebied. De Stadsregio draagt jaarlijks € 40,5 miljoen bij aan deze concessie.

Hoogste score. Het doel van de Stadsregio was om een vervoerder te contracteren die zijn aanbod afstemt op de huidige en toekomstige reisbehoeften van inwoners en bezoekers van de regio, die kwalitatief hoogwaardige producten biedt én die een belangrijke stap zet naar zero-emissie busvervoer. Dit doel is met het resultaat van deze aanbesteding ruimschoots bereikt.

De Stadsregio heeft de bieding beoordeeld op basis van criteria, zoals het aanbod van openbaar vervoer, de mate waarin de groei van reizigers wordt opgevangen, de kwaliteit van het product, de betrouwbaarheid en duurzaamheid. Van de vier vervoerbedrijven die meedongen naar de concessie scoorde Connexxion op alle onderdelen hoog en heeft daarmee de beste aanbieding gedaan. Het resultaat is een aantrekkelijk en gemakkelijk aanbod van openbaar vervoer: snel, hoogfrequent, goed toegankelijk en herkenbaar. De busdiensten worden uitgevoerd met comfortabele en schone bussen.

24 uur OV. Connexxion biedt een OV-netwerk aan dat past bij de economische motor Schiphol en de 24-uurseconomie. Het aanbod van R-net wordt fors uitgebreid qua lijnen, frequenties en zitplaatscapaciteit van de voertuigen. R-netlijnen gaan tussen 07.00 en 19.00 uur hoogfrequent rijden. Daarnaast wordt het nachtnet aanzienlijk uitgebreid, waarbij R-net meer als een 24-uursservice gaat functioneren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Interieur van een R(Regio)-net bus van Connexxion


Meer reismogelijkheden, ook voor kleine kernen. Meer inwoners krijgen een HOV-halte in de buurt en meer reizigers kunnen gebruik maken van snellere en frequentere verbindingen met betere aansluitingen en kortere wachttijden. In kleine kernen waar het aantal reizigers laag is, biedt Connexxion vraagafhankelijk vervoer waarmee reizigers aanzienlijk meer reismogelijkheden krijgen dan in de huidige situatie. Connexxion heeft zijn aanbieding optimaal afgestemd op de verschillende typen reizigers en hun reisbehoeften. Zo is in de bieding naast aandacht voor de forens ook veel aandacht voor de zogenaamde kwetsbare groepen reizigers.

Deelauto en fiets als aanvullende mobiliteitsdiensten. Connexxion beperkt zich in zijn aanbod niet tot het busvervoer alleen. Connexxion biedt ook aanvullende mobiliteitsdiensten, zoals de deelauto en de fiets, om de gehele reis van deur tot deur te vergemakkelijken. Deze diensten kunnen zeer eenvoudig geboekt en betaald worden. Maatregelen voor een aangenaam verblijf op de OV-knooppunten, het verbeteren van overstappen en goede reisinformatie dragen ook bij aan een prettige reis door de hele vervoersketen.

Elektrische zero-emissie bussen. Connexxion start met een grote inzet van milieuvriendelijke elektrische bussen. Deze ‘zero-emissie’-bussen zullen het beeld gaan bepalen rondom Schiphol en op een aantal belangrijke R-netlijnen naar de binnenstad van Amsterdam. In de komende jaren wordt de vloot elektrische bussen verder uitgebreid. Uiteindelijk zal meer dan 90% van de reizigers in zero-emissie voertuigen worden vervoerd.

Vervolgprocedure. De komende periode start Connexxion met de implementatie van de concessie. Samen met de Stadsregio zullen de veranderingen van het OV-aanbod tijdens een aantal bijeenkomsten in de regio aan gemeenten en de ReizigersAdviesRaad worden toegelicht. Het uiteindelijke vervoerplan voor 2018 wordt naar verwachting na de zomer van 2017 vastgesteld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.