Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Caroline Tensen helpt laaggeletterden in nieuw NCRV-programma

Nieuws -> Informatief

Bron: NCRV
01-09-2014

“Ik had soms liever een arm gemist; dan zien mensen tenminste wat je hebt.”

Stel, dat je schoolgaande kinderen hebt, maar hun rapporten zelf kan niet lezen en ze niet kan helpen met hun huiswerk? Dat je partner altijd alle formulieren in moet vullen, omdat je nauwelijks kan schrijven? Of dat je een ongeluk krijgt op je werk, omdat je de veiligheidsvoorschriften niet goed kan lezen? Voor een op de negen volwassenen in ons land levert hun taalachterstand dagelijks problemen op.

In haar nieuwe, zesdelige NCRV-programma 'Zeg eens B' (vanaf vrijdag 10 oktober 2014 op NPO 1, 21.30 uur) volgt Caroline Tensen Nederlanders die laaggeletterd zijn. Ouders die hun eigen kinderen niet kunnen voorlezen. Mannen en vrouwen die in een sociaal isolement komen, omdat ze zich geen raad weten met papierwerk van de overheid. Mensen die in de supermarkt wel weten, waar de producten staan, maar de verpakkingen niet kunnen lezen.Samen met kinderen, familie en vrienden volgt Caroline Tensen deze mensen, terwijl ze met hulp van een taalcoach leren om op een normaal niveau te lezen en schrijven. Zoals de 49-jarige Marco die dagelijks doodop uit zijn werk komt, omdat zijn baan hem extreem veel energie kost door zijn laaggeletterdheid. En de 29-jarige Danielle die een voorbeeld wil zijn voor haar 5-jarige zoontje. ”Als er een verjaardagskaart rond gaat en iedereen moet er iets op schrijven, krijg ik het benauwd; alles wordt wazig en ik wil weg”, aldus Danielle.

Caroline Tensen: “Je kunt je nauwelijks voorstellen, hoe fijn het is om gewoon te kunnen lezen en schrijven. Wat een enorme impact dit heeft op je leven als je dit niet kan. In Zeg eens B ga ik deze mensen volgen tijdens het leerproces, waarmee ze hopelijk hun leven weer in eigen hand krijgen. Om met elkaar toe te werken naar een bijzonder doel: van het voorlezen van een zelfgeschreven liefdesbrief tot het solliciteren naar die zo gewilde baan. Ik vind het indrukwekkend om dit van zo dichtbij te mogen volgen.”

Volgens gegevens van de Stichting Lezen en Schrijven kunnen 1,3 miljoen Nederlanders (tussen 16 en 65 jaar) niet goed lezen en/of schrijven. Uit onderzoek is ook gebleken, dat mensen die beter kunnen lezen en schrijven, zelfredzamer zijn en zich gelukkiger voelen. De grootste groep laaggeletterden (65%) bestaat uit oudere autochtonen met een middelbaar opleidingsniveau. Zo’n 40 procent van alle laaggeletterden zit werkloos thuis. Als alle laaggeletterden een taalcursus zouden volgen, zou dat de maatschappij maar liefst 700 miljoen euro kunnen opleveren!

Week van de alfabetisering 2014 in Amstelveen

In november 2012 nam de gemeenteraad van Amstelveen unaniem het besluit aandacht en geld te besteden aan de alfabetisering. Het blijkt, dat niet alleen allochtonen, maar ook autochtonen de Nederlandse taal vaak niet vaardig zijn. Het gaat om meer dan 10% van onze bevolking. Initiatiefneemster van de motie Dorien Mijksenaar: “ Het zou mooi zijn als iedereen in staat is zich uit te drukken in simpel Nederlands, de borden kan lezen, de kassabon controleren en aan verre vrienden en familieleden een e-mail  kan sturen. Het geschreven woord staat centraal in het merendeel van onze digitale en niet-digitale activiteiten.”

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Dorien Mijksenaar


Inmiddels  zijn in diverse gemeenten projecten gestart met de bedoeling  analfabeten en laaggeletterden uit te dagen mee te doen aan een taalcursus. De gemeente Amstelveen houdt een congres over laaggeletterdheid op 24 september 2014 in de bibliotheek. Dorien Mijksenaar: “ Ik wil, nu ik niet langer raadslid ben, mijn tijd graag geven om mensen op weg te helpen. Ondersteuning geven, waar nodig, want het is geen gemakkelijke opgave om op latere leeftijd de taalkennis in te halen.”

Er zijn ontelbare mogelijkheden: leesgroepen in de bibliotheek, taalcoaches die als maatje iemand helpen, diverse cursussen op verschillend niveau, het ROC, de Volksuniversiteit. Diverse instanties zijn bereid om mee te doen. Mijksenaar: “Onze hartenkreet is Leren lezen. Met de inzet van stichting Lezen en Schrijven en de cineaste Irene Stenvers bezitten wij nu het materiaal om mensen die uit ervaring spreken aan het woord te laten. Iedereen die wil leren lezen kan mij bellen. Tel 06 43470011.”

Dorien Mijksenaar, taalambassadrice AmstelveenWereldalfabetiseringsdag

Elk jaar rond 8 september (Wereldalfabetiseringsdag) houdt Stichting Lezen & Schrijven de Week van de Alfabetisering. Tijdens deze week vanaf 8 t/m 14 september 2014 roept de stichting organisaties en individuen op om activiteiten te organiseren en zo de aandacht te vestigen op het belang van geletterdheid. In de Week van de Alfabetisering worden ook de Nationale Alfabetiseringsprijzen uitgereikt. Dit zijn prijzen voor personen en/of organisaties die zich in het bijzonder inzetten voor een geletterde samenleving.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.