Bijgewerkt: 18 mei 2021

COVID-19 update 19 augustus t/m 25 augustus 2020 in Nederland

Nieuws -> Informatief

Bron: RIVM
25-08-2020

Afgelopen week zijn er 3.588 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Dat zijn 425 meldingen minder dan het aantal meldingen van vorige week. Er zijn in de afgelopen week 84 patiënten gemeld die voor COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Dat zijn er 34 meer dan vorige week. – meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Tot en met 25 augustus 2020 10:00 uur zijn er in Nederland in totaal 67.543 COVID-19 patiënten gemeld aan het RIVM. Van alle gemelde patiënten is de helft 53 jaar of ouder. Tot nu toe zijn 12.126 van de gemelde patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 6.207 mensen overleden. De helft van de opgenomen patiënten is 68 jaar of ouder, van de overleden patiënten was de helft 83 jaar of ouder.

Uitleg over surveillance van COVID-19 in Nederland. Door middel van surveillance houdt het RIVM zicht op de verspreiding van COVID-19 in Nederland. Via een samenwerking tussen artsen, laboratoria en de GGD'en wordt informatie verzameld over personen (patiënten) met een positieve SARS-CoV-2 testuitslag. Sinds het begin van de COVID-19 epidemie in Nederland is het testbeleid geleidelijk veranderd. Het huidige testbeleid is hier te vinden. Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Toch is het aannemelijk dat niet alle COVID-19 patiënten getest worden. De werkelijke aantallen in Nederland zijn daarom waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van COVID-19.

Foto Amstelveen
(Bron RIVM - 2020)

COVID-19 patiënten per gemeente van 12 augustus 2020 t/m 25 augustus 2020. Volgens de gegevens van het RIVM er zijn 59 geregistreerde corona besmettingen in Amstelveen


Er worden ook mensen die om andere redenen dan COVID-19 in het ziekenhuis worden opgenomen getest op het nieuwe coronavirus. Dit wordt gedaan om verspreiding van dit virus binnen het ziekenhuis tegen te gaan. Vanaf 1 mei 2020 wordt bij melding van een in het ziekenhuis opgenomen positief geteste patiënt, nagevraagd of de ziekenhuisopname vanwege COVID-19 was. Vanaf 8 mei geven we in de rapportages van de ziekenhuisopnames sinds 1 mei alleen opnames weer waarbij niet is aangegeven dat de opname om een andere reden was. Dit doen we zodat het aantal in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten een zo goed mogelijke indicator blijft van de epidemie. Dit geeft namelijk weer hoeveel mensen ernstig ziek zijn door COVID-19. Patiënten die om een andere reden ziekenhuiszorg nodig hebben en ook COVID-19 blijken te hebben, worden uiteraard wel meegenomen in het totaal aantal meldingen.

Deze week zijn 32 laboratorium-bevestigde COVID-19 patiënten als overleden gemeld, 16 meer dan in de week er voor. Zie het nieuwsbericht Lichte daling aantal nieuw gemelde COVID-19 besmettingen   In de afgelopen week hebben ruim 140.000 mensen zich laten testen in de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  teststraten, bijna 38.000 mensen meer dan de week daarvoor. Het percentage positieve testen op landelijk niveau is deze week licht gedaald naar 2,5%. Het reproductiegetal ligt rond de 1.  

De in de afgelopen week gemelde patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen week positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen weken soms nog aangevuld. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zijn de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger dan de aantallen die hier genoemd worden.

Een databestand met de cumulatieve aantallen per gemeente per dag van gemelde COVID-19 patiënten, in het ziekenhuis opgenomen COVID-19 patiënten en overleden COVID-19 patiënten is hier te vinden. Een databestand met karakteristieken van elke positief geteste COVID-19 patiënt in Nederland is hier te vinden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.