Bijgewerkt: 18 juni 2024

Bronzen Erepenning voor Rob Kersing van het Amstelveen College

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveen College/Gemeente Amstelveen
12-07-2016

Binnenkort neemt Rob Kersing na 40 jaar afscheid van het Amstelveen College. Op dinsdagmiddag 12 juli 2016 ontving hij uit handen van burgemeester Mirjam van 't Veld de Bronzen Erepenning van de gemeente Amstelveen in de grote zaal van het Amstelveen College. De penning werd hem uitgereikt voor zijn langdurige en bijzondere inzet voor het openbaar onderwijs in Amstelveen. Rob Kersing kwam in 1976 in dienst van het toenmalige Casimir College als docent geschiedenis.

Naast zijn docentschap vervulde Kersing op het Casimir College beleids- en managementtaken. In 1998 werd hij locatiedirecteur. Met zijn inzet voor het Casimir legde hij een belangrijke grondslag voor het latere Amstelveen College. Rob Kersing speelde een grote rol in de instandhouding en professionalisering van het openbaar onderwijs.

Het Amstelveen College heeft een veelkleurige geschiedenis. Het begon als Casimir Lyceum aan Tulpenburg, waarvan de aula destijds ook dienst deed als gemeentelijk cultureel centrum. Later kwam er een nieuwe openbare scholengemeenschap bij aan de Startbaan, het Snellius Lyceum, destijds nog geopend door de toenmalige minister Elco Brinkman, voormalig leerling van het Casimir. Beide locaties werden, samen met enkele andere scholen, in 1996 samengevoegd onder de koepel Amstelveen College.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De dames Anke de Peuter-van der Veen de rector-bestuurder van het Amstelveen College, Maaike Veeningen (D66) wethouder Onderwijs, Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen en de heer Rob Limper, voorzitter Raad van Toezicht, moeten even wachten in de zaal


Deze fusie vroeg om professionalisering van management en beleid. Vooral op het gebied van kwaliteitszorg heeft Rob Kersing een belangrijke bijdrage geleverd. Hij werd per augustus 2003 directeur stafbureau van het Amstelveen College. Het stafbureau adviseert de directie over het te voeren strategische onderwijsbeleid. Ook draagt het zorg voor beleidsontwikkeling van de diverse onderwijsgebieden en het coördineren van de onderwijsprocessen in het Amstelveen College. Kersing stond met zijn onderzoek en adviesstijl aan de wieg van methodisch werken aan betere leerprestaties, bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van onderwijsresultaten.

Mirjam van ’t Veld, burgemeester van Amstelveen kwam naar de microfoon en sprak de heer Kersing en alle aanwezigen toe:

'Mijnheer Kersing,

U zult wat verrast zijn om mij hier - als burgemeester van Amstelveen - aan te treffen. Maar daar is een goede reden voor. Want een persoonlijkheid als u én uw verdiensten verdienen het om ter gelegenheid van uw 40-jarig onderwijsjubileum en uw naderende pensionering wat extra voor het voetlicht te worden gebracht.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Mirjam van 't Veld burgemeester van Amstelveen tijdens haar toespraak


Dames en heren,

De heer Kersing mag worden aangemerkt als een onderwijsman in hart en nieren. Hij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de historie en actualiteit van het openbaar onderwijs in het algemeen en van het Amstelveen College in het bijzonder. In die zin kan de heer Kersing ook wel als bewaker van het openbaar karakter van het Amstelveen College worden geschetst. Daarbij heeft hij - en dat wil ik graag benadrukken - daarbij heeft de heer Kersing een zeer aanzienlijke rol gespeeld rond de instandhouding en permanente professionalisering van het openbaar voortgezet onderwijs. Met áltijd de kwaliteit van het onderwijs voorop en áltijd in het belang van de leerling.

De heer Kersing is een man die zich vanuit een klassiek leraarschap heeft ontwikkeld tot een zeer veelzijdige spil binnen het openbaar onderwijs. Wat dat betreft staan ook functies als locatie-directeur, hoofd beleid en secretaris van schoolbestuur en Raad van Toezicht op zijn CV. En alhoewel zijn werkzaamheden niet altijd in directe zin waarneembaar zijn geweest voor de buitenwereld, achter de schermen en voor de direct betrokkenen is de heer Kersing een bijzonder loyale en invloedrijke factor gebleken.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De heer Kersing volgt de toespraak van burgemeester Van 't Veld in de zaal


Zo is hij onvermoeibaar ondersteunend geweest op alle bedrijfs- en onderwijsprocessen van het Amstelveen College (en scholen voorafgaande aan de samenvoeging. Waarbij hij overigens nooit de menselijke maat uit het oog heeft verloren.
Bovendien heeft de heer Kersing ook de verzelfstandiging van het openbaar voortgezet onderwijs en de nieuwbouw van het Amstelveen College met raad en daad én met bovengemiddelde betrokkenheid bijgestaan. En het mag gezegd: In die rol als 'spin-in het web' werden hem ook uitzonderlijke verdiensten toebemeten.

'Mijnheer Kersing,

Tientallen jaren bent u een niet weg te denken persoonlijkheid binnen het openbaar onderwijs in Amstelveen geweest. Maar óók in landelijke onderwijskringen heeft uw inzet respect afgedwongen. U was een inspirerend en motiverend stuurder op de kwaliteit van het openbaar onderwijs in al zijn facetten. En zodoende eveneens een man die in ruime mate de maatschappelijk zaak heeft gediend. Wat dat betreft heeft u ook in regelmatige contacten met de gemeente uw waarde weten te bewijzen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

De grote zaal is vol met collega's, familieleden en kennissen van de heer Kersing


U gaat nu met pensioen en u gaat daardoor het onderwijsveld in Amstelveen verlaten. Al blijft u dit - u inschattend - ongetwijfeld nog wel volgen. Maar uw veelheid aan onderwijsactiviteiten en uw boegbeeldfunctie zijn zonder meer een extra erkenning waard. En met groot plezier kan ik u dan ook mededelen, dat - mede op voordracht van enkelen om u heen - het gemeentebestuur van Amstelveen heeft besloten om u de Bronzen Legpenning van Verdiensten toe te kennen. Een prachtige onderscheiding die u van harte is gegund!'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Burgemeester Van 't Veld en de heer Rob Kersing na de overhandiging van de Bronzen Erepenning van Verdiensten, van de gemeente Amstelveen


Amstelveen College?

Het Amstelveen College is een openbare school voor voortgezet onderwijs op het niveau van Mavo, Havo, Atheneum en ACe-gymnasium. De school is in 1996 ontstaan door samenvoeging van Snellius Lyceum / Nieuwer Amstel Scholengemeenschap en was er het Casimir Lyceum destijds gelegen aan Tulpenburg 1.

Het Lyceum werd opgericht in 1956 en nam haar intrek in het gebouw aan Tulpenburg 1 in 1957. In 2007 bestond de school 50 jaar. Het Snellius Lyceum, de latere Scholengemeenschap Nieuwer Amstel, werd opgericht in 1963 (in 1972 in het gebouw aan de Startbaan). Deze scholengemeenschap bestond in 2007 alweer 45 jaar. Het 50 en 45 jarig bestaan werd groots gevierd met een reünie.

Inmiddels is het Casimir Lyceum afgebroken en heeft plaats gemaakt voor woningbouw. Ook het Snellius Lyceum is verlaten en samen zijn de scholen verder gegaan in het nieuwe gebouw aan de Sportlaan 27 onder dezelfde naam in 1996 als Amstelveen College een openbare scholengemeenschap. Het bronzen beeld, de Vier Heemskinderen, is van het plein bij het Casimir Lyceum verhuisd naar het plein voor de nieuwe school.

Tot 1998 werd het AC integraal bestuurd door de overheid via de Amstelveense gemeenteraad. In 1998 volgde de eerste verzelfstandiging met een eigen bestuurscommissie, in 2010 werd de inrichting van de eigen Stichting openbaar voortgezet onderwijs Amstelveen (stichting OVO Amstelveen) als bestuurder van de school gerealiseerd. Op 1 augustus 2014 werd de verzelfstandiging voltooid met de fysieke scheiding van bestuur(der) en een Raad van Toezicht (RvT).Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.