Bijgewerkt: 5 oktober 2022

Brief van minister en staatssecretaris aan de Nederlandse ondernemers

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid/Wikipedia
22-10-2020

Minister Kaag en staatssecretaris Keijzer stuurden op 21 oktober 2020 bijgaande brief naar tienduizenden ondernemers in Nederland. Om hen een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden, hen te laten weten dat het kabinet klaar staat om hen zo goed mogelijk te ondersteunen en hen op te roepen zich goed voor te bereiden op de nieuwe zakenrelatie met het Verenigd Koninkrijk.

'Beste ondernemer,

Dit is een ongekend moeilijk jaar. De coronacrisis heeft ons land, en vooral veel bedrijven, zwaar getroffen. Door de Brexit gaat er op 1 januari 2021 ook veel veranderen in het zakendoen met het Verenigd Koninkrijk. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor uw bedrijf. De Nederlandse overheid heeft bedrijven en instellingen de afgelopen jaren op verschillende wijzen hierover geïnformeerd en de oproep gedaan om voorbereidingen te treffen. Veel bedrijven hebben dit ook gedaan. Mocht u dit nog niet gedaan hebben dan willen wij hier nu opnieuw uw aandacht voor vragen. Ook helpen wij u graag om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de nieuwe situatie, die na 1 januari 2021 ontstaat.

Sinds 1 februari van 2020 is het Verenigd Koninkrijk door de Brexit geen onderdeel meer van de Europese Unie. Op dit moment geldt er een overgangsperiode, waardoor de meeste mensen en bedrijven nog maar weinig gemerkt hebben van de Brexit. Maar op 1 januari 2021 loopt de overgangsperiode af en ontstaat er een nieuwe situatie, waarin ook de manier van handelen met het Verenigd Koninkrijk zal veranderen. Hoe de nieuwe situatie er precies uit zal zien, is op dit moment nog niet bekend, omdat de EU en het Verenigd Koninkrijk hier momenteel nog over onderhandelen. Wat de uitkomst hiervan ook zal zijn, er zullen voor u dingen veranderen.

Foto Amstelveen
(Foto Arenda Oomen - 2018)

Sigrid Kaag (D66) minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


Daarom vragen wij u opnieuw om te kijken of u de nodige voorbereidingen heeft getroffen, zodat u vanaf 1 januari 2021 zo goed mogelijk kunt blijven handelen met het Verenigd Koninkrijk. Via het Brexitloket kunt u informatie vinden over de actuele situatie en kunt u tips en ervaringen van andere ondernemers vinden. Verder vindt u ook de Brexit Impact Scan, waarmee u inzicht krijgt in mogelijke impact van Brexit op uw bedrijf en wat u concreet kunt doen. Tot slot kunt u een Brexit-voucher aanvragen, waarmee u subsidie krijgt voor maatwerkadvies over het omgaan met de gevolgen van Brexit, evenals advies over toegang tot alternatieve markten.

Foto Amstelveen
(Foto Martijn Beekman/Ministerie EZ - 2018)

Mona Keijzer (CDA) staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat


Onafhankelijk van de resultaten van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk zal de situatie voor u veranderen. Zo zult u met grenscontroles te maken krijgen als u voor uw werk in het Verenigd Koninkrijk moet zijn. Ook kan de nieuwe situatie gevolgen voor u hebben als u zelf geen zaken doet met het Verenigd Koninkrijk. Bijvoorbeeld omdat uw leveranciers afhankelijk zijn van producten of diensten uit het Verenigd Koninkrijk.

Wij realiseren ons terdege dat er door de coronacrisis naast Brexit andere zorgen bestaan. Tegelijkertijd komt 1 januari 2021 steeds dichterbij. Daarom de oproep: bereid u voor en zorg dat Brexit uw bedrijf niet in de weg zit. Wij staan klaar om u hierbij zo goed als mogelijk te ondersteunen.

Met vriendelijke groet, Sigrid Kaag Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Mona Keijzer Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat'

Brexit (een samentrekking van British en exit) is de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (UK) uit de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Het Verenigd Koninkrijk is tot op heden het eerste en enige land dat de EU formeel verlaat na 47 jaar lidmaatschap en integratie binnen het blok nadat het voor het eerst is toegetreden tot zijn voorganger de Europese Gemeenschappen (EG) op 1 januari 1973 en wordt ook verondersteld het eerste land te zijn dat zich vrijwillig terugtrekt uit een economische unie van landen. Het Verenigd Koninkrijk neemt momenteel nog steeds deel aan de douane-unie van de Europese Unie en de Europese interne markt tijdens een overgangsperiode die op 31 december 2020 afloopt.

Na een referendum in het hele Verenigd Koninkrijk in juni 2016, waarbij 52% voor het verlaten van de EU stemde en 48% stemde om lid te blijven, heeft de Britse regering, die toen werd geleid door Theresa May, de EU op 29 maart 2017 formeel in kennis gesteld van het voornemen van het land om zich terug te trekken, waarmee het Brexit-proces is begonnen. De terugtrekking was oorspronkelijk gepland voor 29 maart 2019, maar werd vervolgens vertraagd door een impasse in het Britse parlement na de algemene verkiezingen van juni 2017 resulteerde in een onverwacht opgehangen parlement nadat de conservatieven hun kleine algemene meerderheid verloren, maar bleef de grootste partij, wat later zou leiden tot drie latere verlengingen van het artikel 50-proces.

De impasse werd opgelost nadat in december 2019 een volgende algemene verkiezing werd gehouden, met als resultaat dat de conservatieven die campagne voerden voor een 'herziene' terugtrekkingsovereenkomst onder leiding van Boris Johnson, een totale meerderheid van 80 zetels wisten te behalen. Na de uitkomst bekrachtigde het Britse parlement uiteindelijk de terugtrekkingsovereenkomst en verliet het Verenigd Koninkrijk de EU om 23.00 uur op 31 januari 2020. Hiermee begon een overgangsperiode die op 31 december 2020 afloopt en waarin het Verenigd Koninkrijk en de EU over hun toekomstige betrekkingen onderhandelen.  Het Verenigd Koninkrijk blijft onderworpen aan het EU-recht en blijft tijdens de overgang deel uitmaken van de EU-douane-unie en de interne markt, maar maakt niet langer deel uit van de politieke organen of instellingen van de EU.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2020)

Het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie


Door de EU te verlaten, zou het VK de Europese gemeenschappelijke luchtvaartruimte (ECAA), een interne markt voor commerciële luchtvaart verlaten, maar zou het in de toekomst een aantal verschillende betrekkingen met de EU kunnen aangaan. De Britse luchtvaartmaatschappijen zouden nog steeds toestemming hebben om zonder beperkingen binnen de EU te opereren, en omgekeerd. De Britse regering streeft naar voortzetting van de deelname aan het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). Het Verenigd Koninkrijk heeft zijn eigen luchtvaartovereenkomsten met 111 landen, die vluchten van en naar het land toestaan, en nog eens 17 landen via zijn EU-lidmaatschap. Deze zijn sindsdien vervangen. De veerboten gaan door, maar met belemmeringen zoals douanecontroles. Er zijn nieuwe afvaarten per veerboot tussen de Republiek Ierland en het Europese vasteland. Vanaf augustus 2020 bevond de Goods Vehicle Movement Service van de regering, een IT-systeem dat essentieel is voor het goederenverkeer na het vertrek, zich nog maar in het beginstadium van de beta-tests, met nog vier maanden te gaan voordat het in bedrijf moet worden gesteld.

Er is bezorgdheid geuit over het feit dat Brexit veiligheidsproblemen zou kunnen veroorzaken voor het Verenigd Koninkrijk, met name op het gebied van wetshandhaving en terrorismebestrijding, waar het Verenigd Koninkrijk gebruik zou kunnen maken van de EU-databanken over personen die de Britse grens oversteken. Of en op welke manier het Brexit-proces de geestelijke gezondheid van het Britse publiek heeft beïnvloed, is het onderwerp van een academisch debat.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.