Bijgewerkt: 22 juli 2024

Brexit remt de groei van de Nederlandse economie

Nieuws -> Informatief

Bron: Centraal Planbureau
09-08-2016

In 2016 groeit de Nederlandse economie met 1,7 procent. Volgend jaar is dat 1,6 procent. In juni voorzag het Centraal Planbureau (CPB) nog een groei van 2,1 procent voor de economie voor 2017. Het onderliggende herstel van onze economie zet wel door, maar de onzekerheid na het Brexit-referendum heeft op korte termijn negatieve effecten op de consumptie en investeringen en ook op de voor Nederland relevante wereldhandel. Het effect van deze onzekerheid op het bbp is tijdelijk. Naast het effect van het referendum over de Brexit (-0,4 procentpunt in 2017) tempert ook de verdere verlaging van de gasproductie de groei volgend jaar met 0,2 procentpunt van het bbp.

De werkloosheid stabiliseert volgend jaar (op 6,2 procent) en het overheidstekort daalt (naar 0,6 procent van het bbp). De inflatie in Nederland blijft met 0 procent dit jaar en 0,5 procent volgend jaar heel laag. De koopkrachtontwikkeling van het mediane huishouden valt terug van 2,7 procent dit jaar naar 0,7 procent in 2017. Dit blijkt uit de voorlopige raming die het CPB vandaag heeft gepubliceerd. Deze voorlopige raming, zo vlak na de Britse leave-vote, is onzekerder dan normaal.

Buitenlandse groei. De mondiale economische groei is beperkt, onder meer door de lage groei in opkomende economieën. De wereldhandel groeit eveneens langzaam. De economische groei van het eurogebied ondervindt een negatief effect van de Brexit, en komt uit op 1,6 procent in 2016 en 1,5 procent in 2017. Samen met de terugloop in de handel met het Verenigd Koninkrijk, leidt dit tot een lagere relevante wereldhandel, waardoor de groei van de Nederlandse uitvoer volgend jaar wat terugvalt.

Binnenlandse consumptie. Dit jaar neemt de consumptie beperkt toe. Volgend jaar profiteert de consumptie van de groei van de reële lonen en de positieve ontwikkeling op de huizenmarkt, maar wordt geremd door onzekerheid als gevolg van de Brexit.

Foto Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2016)

Het Brexit-referendum heeft op korte termijn negatieve effecten op de consumptie en investeringen en ook op de voor Nederland relevante wereldhandel


Werkloosheid. Door de aantrekkende economie neemt de werkgelegenheid dit jaar toe. De verwachting is, dat bedrijven vanaf de tweede helft van dit jaar voorzichtiger zullen zijn met het aannemen van personeel vanwege de onzekerheid die de Brexit met zich meebrengt. Hierdoor valt de werkgelegenheidsgroei volgend jaar terug en blijft de werkloosheid stabiel.

Overheidstekort. Het overheidstekort daalt van 1,2 procent dit jaar naar 0,6 procent volgend jaar. De gerealiseerde belastinginkomsten zijn snel toegenomen, vooral die van de vennootschapsbelasting. De groei van de overheidsuitgaven blijft gematigd. De vermindering van het tekort in 2017 spoort met de daling die al in het Regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher zat. De cijfers bevatten de opbrengst van de aangekondigde uitfasering van het Pensioen in Eigen Beheer voor directeuren-grootaandeelhouders en aanwending voor aanvullende overheidsbestedingen. De begroting is vooralsnog niet in lijn met de Europese begrotingsregels voor het structureel saldo en voor de overheidsuitgaven.

Koopkracht. De lagere koopkrachtontwikkeling in 2017 komt vooral door het wegvallen van de positieve effecten van de 5 miljard euro lastenverlichting en de licht oplopende inflatie bij constante contractloongroei in de marktsector. De koopkracht van werkenden verbetert volgend jaar met 1,1 procent, terwijl die van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden met respectievelijk 0,1 procent en 0,7 procent verslechtert. Bijlage: Vragen en antwoorden bij de raming (pdf 1 pagina).

Brexit? Brexit is de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk (UK) uit de Europese Unie (EU). Het is het doel van de verschillende individuen, belangengroepen en politieke partijen sinds 1973. Het vervolglidmaatschap van EEG-lid UK van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de EU, werd in 1975 een referendum met 67% goedgekeurd van de kiezers. In de juni 2016 gehouden referendum over het EU-lidmaatschap, 52% stemde om te vertrekken, wat in het complexe proces van de terugtrekking politieke en economische veranderingen resulteerde in het Verenigd Koninkrijk en andere landen.

Brixit Brexit (en zijn vroege variant, Brixit), is een samentrekking van 'Britain' en 'exit'. Het werd afgeleid naar analogie van Grexit (De Griekse terugtrekking uit de eurozone). De term Brexit werd eerst gebruikt in verwijzing naar een mogelijke Britse terugtrekking uit de EU door Peter Wilding in een Euractiv blogpost op 15 mei 2012.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.