Bijgewerkt: 2 december 2021

Brandbrief: haal verhuurdersheffing van tafel

Nieuws -> Informatief

Bron: Nederlandse Woonbond
25-02-2013

Vier partijen doen in een brandbrief een dringende oproep aan de Eerste Kamer om de verhuurdersheffing van tafel te halen en investeringen in de bouw te stimuleren. Laat eerst de plannen van het Woonakkoord goed doorrekenen en maak dan andere keuzes, zeggen FNV Bouw, Aedes, de Nederlandse Woonbond en de Taskforce CO2 reductie in de Bouw. De Eerste Kamer vergadert morgen 26 februari 2013 over het Woonakkoord.

De partijen pleiten voor grondige doorrekening van “de korte en middellange termijneffecten van het woonakkoord en alternatieven hiervoor”. Daarbij willen ze kijken naar het effect op woningcorporaties, de betaalbaarheid van het wonen, werkgelegenheid, economische groei en de overheidsfinanciën.

Zonder doorrekeningen vinden partijen de invoering van de verhuurderheffing “onverstandig en onverantwoord”. Bovendien bestaan er efficiëntere maatregelen die wel bijdragen aan een beter functionerende woningmarkt, die draagvlak hebben bij huurders en verhuurders en bovendien de economie stimuleren in plaats van afbreken, zo stellen de opstellers van de brandbrief.

Charley Ramdas, vice-voorzitter FNV Bouw: “De crisis snijdt diepe wonden en schreeuwt om een investeringimpuls. Het is totaal onverantwoord om ingrijpende anti-stimuleringsmaatregelen door te voeren zonder degelijke onderbouwing. Investeer in duurzaamheid en werkgelegenheid.”

De door de partijen voorgestelde investeringsagenda levert extra inkomsten via BTW en loonbelasting. En zorgt ervoor dat bouwvakkers, schilders, installateurs, tuinmannen, stoffeerders en zo voort aan het werk blijven. Naast nieuwbouw moet de agenda zich richten op investeringen in herstructurering, in energiebesparende maatregelen en decentrale, duurzame opwekking van energie.

Marc Calon, voorzitter van Aedes vereniging van woningcorporaties: “De verhuurdersheffing gaat onherroepelijk ten koste van de investeringen van corporaties, dat kun je op je vingers natellen. Het geld gaat namelijk regelrecht naar de schatkist. Stel in plaats daarvan samen met corporaties een investeringsagenda op, dat is veel beter voor de woningmarkt en de economie.  En kies dan meteen voor een huurbeleid via de huursombenadering waarmee je de doorstroming op gang helpt. Waarom eerst een paar jaar, dat onwerkbare inkomensafhankelijke huurbeleid? ”

huuralarm Amstelveen
(Bron Amstelveenweb.com - 2013)

Huuralarm


Ook de Woonbond is fel tegen de plannen rond de verhuurdersheffing. Woonbond-voorzitter Ronald Paping: “Zorg dat huren betaalbaar blijft. Haal de verhuurderheffing van tafel en zie af van een inkomensafhankelijke huurverhoging. De gluurverhoging is oneerlijk en biedt geen zicht op doorstroming, omdat er te weinig aanbod is. Een huursombenadering is een veel betere oplossing. Die zorgt er voor dat woningen een huur krijgen die meer in overeenstemming is met de kwaliteit van de woning.”

TaskforceCO2 Reductie in de Bouw ziet de werkgelegenheid in de Bouw in 2013 al fors teruglopen. Directeur Evelyn van der Ploeg benadrukt, dat de werkgelegenheid in de Bouw de hele Nederlandse economie aangaat. Corporaties zijn de grootste opdrachtgever in de bouw tijdens de crisis.

“Door het Woonakkoord met verhuurdersheffing wordt 5 miljard minder bouwomzet in 2013 geraamd. Dit is onbegrijpelijke afbraak van nuttige werkgelegenheid. Verduurzaming van bestaande woningen is tegenwoordig een verdienmodel. Bouw Nederland op voor de toekomst door de investerings-alternatieven uit de sector serieus te nemen. Dat biedt een kans op herstel van de bouwsector met grote sprongen.”

Verhuurdersheffing?

Verhuurders van woningen in de gereguleerde sector moeten vanaf 2013 een heffing betalen over de waarde van de huurwoningen.

De maatregel geldt alleen voor:  • verhuurders van woningen, waarvan de huur lager is dan de grens voor de huurtoeslag (gereguleerde sector). In 2013 is die grens € 681,02 per maand;

  • verhuurders die meer dan 10 woningen verhuren in de gereguleerde sector.


Hoogte verhuurderheffing

Voor het jaar 2013 stelt het kabinet een tarief voor van 0,0014% van de waarde van de huurwoning. Vanaf 2014 wordt het tarief 0,231%.

Bij het betalen van de verhuurderheffing wil het kabinet de administratieve lasten zoveel mogelijk beperken. Op welke manier de verhuurders de heffing moeten betalen staat beschreven in het informatieblad Verhuurderheffing.

Effecten verhuurderheffing

De effecten voor de verhuurder zijn afhankelijk van het aantal woningen, dat hij bezit en de WOZ-waarde van de woning. In het informatieblad Verhuurderheffing staat een aantal voorbeelden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS