Bijgewerkt: 27 september 2022

Bouw van 113 zorgappartementen aan de Jasmijnlaan is mogelijk gemaakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
15-07-2021

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de beroepszaak die een aantal bewoners uit Westwijk in oktober 2020 had aangespannen tegen de gemeente. Alle beroepsgronden zijn ongegrond verklaard. De gemeente kan de bouw van twee geplande wooncomplexen met 113 zorgappartementen op het braakliggend terrein langs de Jasmijnlaan mogelijk maken. De woningen zijn bestemd voor mensen in de doelgroep 55+ die zorg nodig hebben. Het gaat om zowel koop- als huurappartementen met 88 ondergrondse parkeerplaatsen en 47 openbare parkeerplaatsen.

Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijk Ordening: 'Het is hoognodig om in Amstelveen ook woningen te kunnen laten bouwen voor mensen die zorg nodig hebben. Dat is een belangrijke ambitie van het college van B en W. Tegelijkertijd houden we oog voor zorgen van omwonenden. We hebben aanpassingen gedaan in het aantal bouwlagen, parkeerplaatsen toegevoegd en een oplossing gevonden voor de ontsluiting van de Scheg-Oost. Fijn dat we de bevestiging krijgen dat we de procedure volgens de regels hebben gevolgd en daarover ook goed hebben gecommuniceerd.'

Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het eerste blok zorgwoningen in Westwijk Zuidoost


Foto Amstelveen
(Bron Gemeente Amstelveen - 2020)

Artist impression van het tweede blok van de zorgwoningen in Westwijk Zuidoost


Alle beroepen ongegrond. Omwonenden vonden dat de procedure rond het wijzigingsplan niet goed is verlopen en vreesden onder meer voor een tekort aan parkeerplaatsen en verkeershinder. Volgens de rechter zijn alle beroepen ongegrond. Nu de gemeente in het gelijk is gesteld, kan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning aanvragen. De eerder door omwonenden geuite zorg over de ontsluiting van de beoogde woonwijk De Scheg-Oost heeft de gemeente kunnen wegnemen. De Scheg-Oost gaat ontsloten worden op de Bovenkerkerweg.

Zorgwoningen al in 2014 voorzien. De ontwikkeling van zorgwoningen was reeds voorzien in een bestemmingsplan dat de gemeenteraad in 2014 had vastgesteld. Het college van B en W was bevoegd om de bestemming te wijzigen van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen-Woonzorg’. Na de ter inzagelegging van het ontwerp-wijzigingsplan heeft de gemeente het aantal bouwlagen van het noordelijke gebouw verlaagd van 5 naar 4 lagen en gezorgd voor 10 extra parkeerplaatsen in openbaar gebied. Met de bouw van de zorgwoningen wordt de wijk Westwijk Zuidoost, waarmee in 2006 is gestart afgerond.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.