Bijgewerkt: 22 september 2023

Bestuursvoorzitter van KPMG Nederland treedt terug

Nieuws -> Informatief

Bron: KPMG
15-05-2014

Op 12 mei 2014 maakte KPMG Nederland bekend, dat Jurgen van Breukelen heeft besloten terug te treden als bestuursvoorzitter. De reden hiervoor is de keuze om alle aandacht binnen en buiten het bedrijf volledig op de vorderingen in het verandertraject te kunnen richten. De Raad van Commissarissen zal op korte termijn en in nauw overleg met KPMG International een kandidaat voordragen om de functie van bestuursvoorzitter van KPMG Nederland te vervullen en de ingezette lijn van verandering verder door te zetten.

Jurgen van Breukelen, terugtredend bestuursvoorzitter: "Voorop staat het belang van onze klanten, onze medewerkers en ons kantoor. ‎Dat belang is geschaad en moet hersteld worden. Ik heb steeds gezegd, dat KPMG grote veranderingen moet doorvoeren. Daar hebben we een goede start mee gemaakt, maar we hebben nog een lange weg te gaan.

Echter, zolang de aandacht binnen en buiten ons bedrijf niet naar de vorderingen in ons verandertraject gaat, maar blijft steken rondom mijn persoon, kan KPMG zich niet volledig richten op zijn klanten, dienstverlening en de ommekeer die we als bedrijf aan het maken zijn. De kentering die wij maken bij KPMG vraagt om een duidelijk signaal, dat ons bedrijf breekt met het recente verleden van verkeerde inschattingen en gemaakte fouten. Dan is het aan mij om dit signaal als eindverantwoordelijke kracht bij te zetten." Van Breukelen trekt zich terug uit zijn rol als bestuursvoorzitter van KPMG Nederland en beraadt zich in nauw overleg met KPMG op zijn toekomst.

Erik Weusten, voorzitter Raad van Commissarissen KPMG Nederland: "Ik betreur het besluit van Jurgen van Breukelen, en wil hem graag namens KPMG bedanken voor zijn grote inzet en betrokkenheid. De afgelopen periode is voor hem en KPMG verre van gemakkelijk geweest en zijn besluit getuigt van moed en wijsheid."

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Volgens verschillende media, wil KPMG zijn te grote en te dure hoofdkantoor in Amstelveen afstoten


Fiscaal geschil ontwikkeling hoofdkantoor Amstelveen

Vanaf 2004 werd in Amstelveen het nieuwe hoofdkantoor van KPMG ontwikkeld en gerealiseerd. Hiervoor is een aparte vennootschap (KPMG Gebouw Amstelveen II B.V.) opgericht waarin twee partijen participeerden, in de aandelenverhouding KPMG 70% en de projectontwikkelaar 30%.

Recent is gebleken, dat de Belastingdienst zich op het standpunt stelt, dat deze vennootschap in 2010 (het jaar van de oplevering van het nieuwe kantoorpand) een onjuiste aangifte voor de vennootschapsbelasting heeft ingediend. De Belastingdienst heeft hiervan melding gemaakt bij het OM en het OM en de FIOD hebben deze kwestie in onderzoek. De verdenkingen richten zich op de aparte vennootschap en haar twee bestuurders.

Jaap van Everdingen (partner bij KPMG) is sinds 1 oktober 2010 één van de bestuurders van de aparte vennootschap. Op grond daarvan wordt ook zijn rol in het onderzoek betrokken. In het licht van deze ontwikkeling heeft hij besloten zijn posities binnen de KPMG organisatie te beëindigen en terug te treden als partner van KPMG. Aan het onderzoek van het OM en de FIOD wordt volledige medewerking verleend.

KPMG heeft er alle vertrouwen in, dat de maatregelen die recentelijk zijn aangekondigd om de topstructuur verder te versterken, zoals de benoeming van de externe adviseurs Jan Hommen en Jaap de Keijzer, zullen helpen om effectief te reageren op deze ontwikkelingen. Bij het onderzoek zijn geen cliënten van KPMG betrokken en het beïnvloedt de dienstverlening niet. Na afronding van de onderzoeken van de autoriteiten en het reeds gestarte interne onderzoek zal KPMG nadere mededelingen doen.

 De Raad van Commissarissen zal op korte termijn en in nauw overleg met KPMG International een kandidaat voordragen voor de functie van bestuursvoorzitter van KPMG Nederland. De nieuwe bestuursvoorzitter zal met de Raad van Commissarissen werken aan de nieuwe governance structuur van KPMG Nederland die op 1 oktober 2014 gereed moet zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.