Bijgewerkt: 6 oktober 2022

Beschermers Amstelland wint eerste juridische schermutseling

Nieuws -> Informatief

Bron: Beschermers Amstelland
09-06-2009

Beschermers Amstelland heeft bezwaar gemaakt tegen de door de gemeente Amstelveen afgegeven bouwvergunningen in het kader van het realiseren van een golfbaan in de Bovenkerkerpolder.

Bovendien heeft Beschermers Amstelland (samen met VROM) bij de voorzieningenrechter om schorsing van deze besluiten van de gemeente gevraagd.

De rechter heeft het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toegewezen en de besluiten van de gemeente geschorst tot zes weken na de beslissing op de ingediende bezwaarschriften.

Stichting Beschermers Amstelland heeft als doel het behoud van Amstelland als een open en toegankelijk, vitaal agrarisch natuurgebied, waarin met respect voor landschap, natuur en cultuur kan worden geboerd en gerecreëerd.

Beschermers Amstelland realiseert deze doelstelling door:  • Bekendheid te geven aan de waarde van het gebied.

  • De overheid kritisch te volgen op het gebied van de ruimtelijke ordening.

  • Het op creatieve wijze samenbrengen van boeren, burgers, overheid en bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat ieder zijn steentje bijdraagt aan het behoud van het landschap.


De inspanningen en de aanpak van Beschermers Amstelland worden als bijzonder en innovatief ervaren. Dit blijkt uit het feit dat het ministerie van LNV in het voorjaar van 2008 Amstelland als voorbeeldgebied heeft geselecteerd om aan te tonen dat investeren in het landschap loont. Voor meer informatie zie www.beschermersamstelland.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.