Bijgewerkt: 25 juni 2024

BBA: zeer blij met 'Amstelveens' Amstelveen College

Nieuws -> Informatief

Bron: BBA
23-08-2009

BBA is zeer blij met de conclusie van het College van Burgemeester en Wethouders dat Amstelveen College - de school voor voortgezet openbaar onderwijs - Amstelveens blijft. Het was BBA die in de zomer van 2008 constateerde dat het VVD/PvdA/CDA-College bezig was deze school te willen overdragen aan een bijzonder/openbare scholengroep van dan in totaal 14.000 leerlingen en 23 scholen.

Naar aanleiding hiervan heeft BBA een initiatiefvoorstel ingediend, die als kerndoel heeft Amstelveen College, Amstelveens te houden, openbaar én democratisch aanstuurbaar. Naar het idee van BBA is de toekomst van het openbaar onderwijs voor ouders, leerlingen en personeel op deze wijze het beste gewaarborgd. BBA heeft na discussie en steun van de andere politieke fracties het proces waarin Amstelveen College opgenomen zou worden in een grote onderwijsmoloch, weten te stoppen.

Inmiddels is gelukkig ook het College van B en W daarvan overtuigd geraakt. BBA is zeer blij dat hiermee vast komt te staan dat Amstelveen College Amstelveen blijft’

Toch is er nog reden tot zorgen. Immers voorgesteld wordt Amstelveen College te verzelfstandigen. Met andere woorden, het College van Burgemeester en Wethouders wil dat de openbaar school voor voortgezet onderwijs op grotere afstand komt te staan van de democratische organen. Gesteld is dat de openbare school autonomie moet worden en zich zelf voortaan meer met financiën bezig moet houden.

“Daarmee wordt de democratische controlemogelijkheid van het openbaar onderwijs veel te veel ingeperkt. Hoe initieel is omgegaan met de kwetsbare leerlingen van bij het verzelfstandigd openbaar basisonderwijs is daar exemplarisch voor,” aldus BBA-onderwijs woordvoerder David de Jong.Door de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs (BBA was tegen) staat de gemeenteraad en het College van B en W praktisch buiten spel, als concrete problemen spelen.

Pas na dreigementen met paardenmiddelen, kon een oplossing geforceerd worden opdat leerlingen niet langer in onacceptabele huisvesting les krijgen. Zo'n situatie wil BBA voor leerlingen, ouders en personeel in het belang van de continuïteit van het voortgezet openbaar onderwijs, niet opnieuw. De lokale politiek moet naar het idee van BBA voor ouders, leerlingen en personeel aanspreekbaar zijn.

Bovendien zijn er geen nieuwe argumenten ten opzichte van 1998 om het openbare onderwijs verder op afstand te plaatsen. In het vorig jaar ingezette proces blijkt vanaf het begin uitgegaan te zijn van 'autonomie'. Dat betekent dat niet serieus gekeken is naar de mogelijkheden van een toekomstvaste bestuurscommissie. BBA heeft de raad hiertoe opgeroepen niet in te stemmen met hetgeen het College van B en W voorstelt.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.