Bijgewerkt: 25 september 2023

BBA is niet tevreden over het participatieproces van het Amsterdamse Bos

Nieuws ->

Bron: Burgerbelangen Amstelveen
11-09-2021

Na het webinar 'Hond en Natuur' dat op 9 september 2021 door de gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos is georganiseerd, maakt Burgerbelangen Amstelveen (bbA) zich ernstig zorgen over het participatieproces voor de aanpassingen in het bos volgens 'het Bosplan', dat Amstelveen in gezamenlijkheid met Amsterdam heeft opgesteld. Handelt de gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos op eigen houtje? Is hier sprake van vooringenomenheid?

Het webinar startte met de boswachter die het spits afbeet met zijn niet geheel onbevooroordeelde visie op honden en mensen in het bos. Daarna kwam de onderzoeker van bureau Waardenburg die als expert de opdracht had gekregen van het Amsterdamse Bos om onderzoek te doen naar de vraag: ‘wat is de invloed van honden op de natuur’? En tot slot kregen de deelnemers een misplaatst lesje in hondengedrag.


Webinar Hond en Natuur - Casus Amsterdamse Bos from Studio Amsterdam on VimeoTijdens het webinar bleek het hier te gaan om een literatuuronderzoek, waarbij de onderzoeker gemakshalve de bronnen niet vermeldde (hij ging ervan uit dat de deelnemers daar toch geen belangstelling voor zouden hebben) en liet gaandeweg zijn presentatie merken het bos zelf niet te kennen. Het was hem niet bekend dat in de door hem als kwetsbare zones aangemerkte delen van het bos een hondenverbod geldt.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2021)

Kitty Huisman


Men had kennelijk niet de moeite genomen om zich vooraf te verdiepen in de deelnemers. Kitty Huisman, sinds enige tijd actief betrokken bij bbA: 'Ik ben verbouwereerd. De vele vragen in de chat waren blijkbaar erg lastig. Hier had men duidelijk niet op gerekend. Vragen werden dan ook genegeerd en de selectief uitgekozen vragen werden afwijkend of niet beantwoord. Dat belooft niet veel goeds voor de interpretatie van de enquête die op de webpagina van het Amsterdamse Bos kan worden ingevuld. Het lijkt erop dat de uitkomsten voor de hondenzonering allang vaststaan.'

Na deze teleurstellende vertoning is het bijna beangstigend dat de organisator van het webinar in de aankondiging aangeeft dat bevindingen uit het onderzoek, tips en adviezen ‘een waardevolle bijdrage’ vormen in het participatietraject (over de hondenzonering in het bos) dat in september start.

Foto Amstelveen
(Foto BBA - 2018)

Jacqueline Solleveld raadslid van BBA


Inmiddels is door bbA contact gezocht met wethouder Floor Gordon en zijn de ervaringen en zorgen gedeeld. Raadslid Jacqueline Solleveld: 'We willen weten welke rol Amstelveen hier heeft en hoe het kan dat gemeente Amsterdam-Amsterdamse Bos klaarblijkelijk op eigen houtje opereert. Het Amsterdamse Bos is van grote betekenis voor Amstelveen, haar inwoners en haar gebruikers. Het kan niet zo zijn dat er op deze wijze wordt gesold met participatie en de inbreng van onze inwoners.'


Update 14 september 2021: VVD-Amstelveen reactie over het webinar Hond en Natuur Amsterdamse Bos:

VVD-Amstelveen heeft net als andere partijen haar zorgen over het proces geuit bij het college. Gemeenteraadslid Janneke Leegstra, namens de VVD-fractie:'De VVD is tegen onnodige regulering en zonering. Wat de VVD betreft is het Amsterdamse Bos vooral een gebruikersbos voor iedereen, met aandacht voor natuur, mens en dier. Hierbij moet ruimte blijven voor loslopende honden die met elkaar kunnen spelen en samen met hun eigenaren kunnen genieten van de natuur. Veel Amstelveners houden van het bos zoals het nu is ingericht, met een bepaalde ongedwongenheid en ruimte voor verschillende soorten gebruikers om samen te recreëren.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2018)

Janneke Leegstra raadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder Duurzaamheid en milieu


We kijken met belangstelling uit naar de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijk Amstelveens eigenaarschap van een deel van het Amsterdamse Bos, zodat we eindelijk echt wat te zeggen hebben over het bos dat grotendeels op Amstelveens grondgebied ligt, en waar zeker ten zuiden van de A9 toch vooral elke dag Amstelveners te vinden zijn. We zullen ook de samenwerking zoeken met VVD-collega’s in Amsterdam, waar vanwege het Amsterdamse eigenaarschap nu eenmaal ook de echte invloed ligt.'

Met vriendelijke groet, Janneke Leegstra
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.