Bijgewerkt: 13 augustus 2022

Amstelveense scholieren herdenken en vieren de vrijheid

Nieuws -> Informatief

Bron: St. Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indie
01-05-2015

Sinds 2012 bekostigen de gemeente Amstelveen en de schoolbesturen Amstelland en Amstelwijs de onkosten van een vrijwilligersproject voor de Amstelveense basisscholen. In samenwerking met de stichting Amstelveen Oranje werd een dodenherdenking voor kinderen georganiseerd, waarbij de Tweede Wereldoorlog in zowel Azië, als Europa werd gecombineerd. Er ging een uitgebreide voorbereiding in groep acht klassen van diverse scholen, aan vooraf. De Ontmoetings- en Herdenkingsdag en de les bus Wereldexpress vormden het sluitstuk van de voorbereidingslessen in de periode 7 t/m 29 april 2014.Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Amstelveense scholieren bij het Oorlogsmonument aan de Amsterdamseweg, begin Broersepark


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw Nora Valk, overlevende van een kamp tijdens de Japanse bezetting, samen met Amstelveense scholieren


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Kunstenares en maakster van het Indië-monument Ella van de Ven, oud-wethouder van Cultuur, Piet van den Heuvel en onderwijskundige Edu Dumasy


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Lieke van Duin, auteur van het boek Jappenkamp over Truus Huizinga, Mevrouw Thea Meulders, ook overlevende van een Jappenkamp, in gesprek met Conchita en Kees Willems


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Hugo van der Kooij, bestuurslid van Amstelveen Oranje


Ontmoeten en herdenken met 160 leerlingen groep 8 van de openbare basisscholen De Cirkel, Piet Hein en Westwijzer: het gebeurde in het Broersepark en in de synagoge van Amstelveen op donderdag 30 april 2015. Onderzoeken, wat Amstelveense oorlogsgetroffenen, zoals de oude Nora Valk, Benno van der Velde, Hans Aussen en Jules Schelvis voor lessen uit het verleden hebben meegenomen, vraagt een bepaald klimaat. Hun verdrietige verhalen met realiteitszin onderzoeken, hen bevragen en beluisteren, het bracht de scholieren samen. Vanuit lesbrieven bogen ze zich al in voorgaande weken over het thema: vanuit de lessen van het verleden naar het vieren van vrijheid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw Mirjam van 't Veld, burgemeester van Amstelveen, was onverwacht ook aanwezig


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Edu Dumasy met Hugo van der Kooij vertellen over het Colijn monument en het verloop van de ochtend


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De heer Ard Diazoni hijst de vlag van half stok naar omhoog, met verwijzing naar het motto:
'van herdenken naar vieren van vrijheid'


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Gedenkmonumentje


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Het Indië-monument midden in het Broersepark, vlakbij de ingang vanaf de Molenweg


Dialogen, dilemmaspelletjes, brieven schrijven aan oorlogsgetroffenen en oorlogshelden, zingen en dichten gaf uiting aan dit scholierenonderzoek. Door een goede samenwerking met Amstelveen Oranje, de Joodse gemeenschap, Vereniging Historisch Amstelveen, stadsdichter Matthijs den Hollander en de Amstelveense schoolbesturen werd het een fantastische en leerzame dag.

De ochtend startte in het Broersepark bij het burgemeester Colijn-monument door het hijsen van de vlag en zelfs de zon brak door. Hierna verspreidden de leerlingen zich in groepjes om diverse kraampjes te bezoeken. Op een interactieve manier ontmoetten de leerlingen vrijwilligers van Vereniging Historisch Amstelveen met associatiekaarten, oorlogsbetrokkenen met ervaringsverhalen, bij het Indië-monument kunstenares Ella van de Ven met toelichting over dit monument, de stichting Amstelveen Oranje met uitleg over het algemeen monument ‘Aan hen die vielen’ en stadsdichter Matthijs den Hollander die hen inwijdde in het zelf maken van een haiku (dichtvorm). Het ging vooral om ‘voelen en doen’.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Oud-wethouder van Cultuur, Piet van den Heuvel samen met kunstenares Ella van de Ven


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Amstelveense scholieren schrijven een gedichtje of een woord van medeleven, op een groot vel papier bij het Colijn monument


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Een Amstelveense scholier Mibby schreef het gedichtje


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Mevrouw Lieke van Duin leest een verhaal voor over het Jappenkamp


De middag in de synagoge van Amstelveen bood de kinderen een cultureel programma met rabbijn Groenewoudt die een boeiend kijkje gaf in de Joodse wereld van Amstelveen. Op verzoek van kinderen pakte hij de sjofar (een ramshoorn) en blies gracieus volgens de traditie een lange toon, drie korte tonen en een reeks korte stoten. De heer Benno van der Velde vertelde over de tijd die hij als Joods jongetje in een Jappenkamp in voormalig Nederlands-Indië doorbracht.

De 160 leerlingen zongen onder leiding van Edu Dumasy een bijzondere herdenkings-rap, afgewisseld met het voorlezen van de eigen brieven. In dialooggroepjes werd samen nagedacht over het motto van de dag. De stadsdichter declameerde bewogen over vrijheid en complimenteerde scholieren met hun gedichten van de ochtend. De Amstelveense vrijheids-rap die de scholieren zongen toonde de kostbare vrijheid in het nu in onze eigen woonplaats.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

de Synagoge


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Monument in de hal van de Synagoge


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De heer Hans Aussen (1926), bekend als spreker bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork, over zijn ervaringen als onderduiker tijdens de Tweede Wereldoorlog in Amsterdam


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De heer Benno van der Velde vertelde over zijn ervaringen als Joods slachtoffer in een Jappenkamp


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Hans Aussen in gesprek met Jules Schelvis


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Joodse Bijbel de Tenach (Hebreeuws: תנ"ך - Tanach)


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De Amstelveense scholieren luisteren naar de verhalen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Wethouder van onderwijs, mevrouw Maaike Veeningen


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Rabbijn H. Groenewoudt vertelt over de gebruiken van de Joden in de Synagoge en licht de Sabbat toe,
hetgeen tot veel vragen leidt


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

De gasten van de dag van het project herdenken en vieren de vrijheid


Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Enkele Amstelveense scholieren lezen een eigen brief voor, die zij maakten voor één van de overlevenden


Tot slot onthulden onderwijswethouder Maaike Veeningen (D66), oorlogsbetrokkenen Nora Valk, Hans Aussen en Benno van der Velde de leskisten ‘Kleurrijk Amstelveen’.
In de kisten bevinden zich allerlei lesmaterialen en tijdlijnen over Amstelveen, zoals het ganzenbordspel historisch Amstelveen, het spel over monumentale gebouwen in Amstelveen, een kwartetspel over religies/levensvisies, associatiespelen, filosofiekaarten enz., behorende bij de docentenhandleiding van het project. Bij de afsluiting kregen de leerlingen hun naam in het Hebreeuws mee in een enveloppe. Het werd een gedenkwaardige dag voor de leerlingen, leerkrachten, ouders en vrijwilligers die aanwezig waren. De wethouder bedankte hartelijk projectleider Edu Dumasy en zijn team. Haar woorden inspireerde de grote groep scholieren tot het luidkeels roepen van ‘Edu, Edu, Edu!’ .

Met dank aan de steun van de gemeente Amstelveen en aan het bestuur van de Stichting Herdenking Gevallenen en Slachtoffers in Nederlands-Indië, staat het Scholenproject ‘Ontmoeten en (Her)denken’ ten dienste van het doel: Betrokken zelfredzaamheid van Amstelveense scholieren vergroten in relatie tot hun leefomgeving: hun familie, de fysieke leefomgeving van de wijk/de woonplaats en tot kwetsbare groepen die gediscrimineerd kunnen worden omwille van levensbeschouwing, leeftijd en/of seksuele geaardheid. Voor meer informatie: http://www.ontmoetenherdenk.nl/index.phpAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.