Bijgewerkt: 4 december 2021

Amstelveen scoort goed op de Veiligheidsmonitor 2016

Nieuws -> Informatief

Bron: Gemeente Amstelveen/Veiligheidsmonitor
23-03-2018

Uit de landelijke Veiligheidsmonitor blijkt dat Amstelveen hoog scoort op veiligheid in vergelijking tot gemeenten van vergelijkbare grootte. Sinds 2016 daalt het gevoel van onveiligheid en zet de dalende trend in het aantal misdrijven zich voort. Ook laat de monitor zien dat Amstelveners heel tevreden zijn over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Over de contacten met en het functioneren van de politie zijn ze eveneens tevreden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Bas Eenhoorn burgemeester van Amstelveen


Burgemeester Bas Eenhoorn: 'De goede score voor Amstelveen in de Veiligheidsmonitor is een mooi resultaat. Daar mogen we ook best trots op zijn. Maar we zijn nog niet, waar we willen zijn. Als ik zie en hoor dat er nog steeds regelmatig bijvoorbeeld woning- en auto-inbraken plaatsvinden, moeten we blijven investeren in veiligheid. Samen met onze partners – politie, brandweer en OM – voeren we regelmatig acties uit om Amstelveen veilig te houden. Daarom ben ik blij dat er weer een nieuw Actieplan voor 2018 ligt.”

In het Actieplan veiligheid staan maatregelen en activiteiten gericht op een veilig Amstelveen. Een kleine greep hieruit. Het aantal inbraken steeg het afgelopen jaar, ondanks de onverminderde inzet van politie en gemeente. Het aantal buurtpreventie WhatsApp-groepen neemt toe, bewustwording onder inwoners wordt groter. We moeten echter blijven inzetten op preventie en opsporing samen met politie. Gemeente zet meer in op advisering via huisbezoeken; de politie heeft een speciaal rechercheteam op inbraken gezet. Van de subsidieregeling voor hang- en sluitwerk maken veel inwoners gebruik en daarom loopt deze ook in 2018 door.

Jeugdoverlast. Hoewel het aantal meldingen van jeugdoverlast in 2017 daalde, is sinds eind 2017 een jeugdgroep in beeld, waarvan een deel criminele activiteiten pleegt. Inmiddels zijn we samen met de zorg- en veiligheidspartners met een integrale groepsaanpak gestart.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2018)

De veiligheidsbeleving verschilt naar leeftijd: 15–24-jarigen en 25–44-jarigen voelen zich onveiliger dan 45–64-jarigen en vooral 65-plussers.
Het verschil naar leeftijd is bij algemene onveiligheidsgevoelens duidelijk groter dan bij buurt-gerelateerde onveiligheidsgevoelens. Lager dan gemiddeld in Amsterdam is het aandeel dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt naast Aalsmeer-Uithoorn in Centrum Jordaan, Zuid de Pijp, Zuid Buitenveldert en Amstelveen


Buurtbemiddeling en aanpak burenruzies. Burenruzies komen vaker voor. Een burenruzie die onschuldig begint en steeds hoger oploopt  kan het veiligheidsgevoel van inwoners in een buurt aantasten. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken. We maken daar regelmatig gebruik van. Daarnaast zijn nieuwe regels opgesteld (op basis van de nieuwe wet Woonoverlast) voor de aanpak van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast.

Diefstal. Het aantal diefstallen uit auto’s bleef over heel 2017 gezien stabiel ten opzichte van het jaar daarvoor. Het thema heeft ook onze nadrukkelijke aandacht. Begin dit jaar hield de gemeente samen met de politie een bewustwordingscampagne waarbij automobilisten werden gewaarschuwd om waardevolle spullen niet in het zicht te laten liggen bij het verlaten van de auto. Deze campagne herhaalt zich later in het jaar. Om diefstal van fietsen tegen te gaan zet de politie steeds vaker met succes lokfietsen in. Het afgelopen jaar verminderde het aantal fietsdiefstallen flink.

Het aantal kwetsbare inwoners dat langer thuis woont, neemt toe. We richten ons samen met de brandweer en politie, welzijnswerk, woningbouwcorporaties en vrijwilligers van het Rode Kruis op persoonlijke voorlichting over veilig wonen. Zo wordt voorlichting gegeven om babbeltrucs tegen te gaan en brand te voorkomen, maar krijgt bijvoorbeeld het omzien naar elkaar ook extra aandacht. Lees het rapport Veiligheidsmonitor 2016 (pdf 104 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.