Bijgewerkt: 18 juni 2024

Amstelveen 'relatief onveilig'

Nieuws -> Informatief

Bron: Amstelveens Weekblad
12-11-2008

Wat de onveiligheid betreft in Nederlandse gemeenten staat Amstelveen op de 99e plaats. Amstelveen is daarmee een 'relatief onveilige gemeente'. De onveiligste gemeente is Utrecht. Amsterdam staat op de tweede plaats. Dat is de uitkomst van de Gemeentelijke Veiligheids Index, een nieuw meetinstrument dat ontwikkeld is door politie en wetenschap.

Met de veiligheidsindex kunnen gemeenten worden vergeleken, zowel met elkaar, als in de tijd. Zo kan de ontwikkeling van de criminaliteit worden gevolgd. In de index zijn aangiftecijfers van diefstal, inbraak, geweld en vernieling meegenomen van 2004 tot en met 2007. Het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten uit 2004 wordt vergeleken met de aangiftecijfers van de jaren na 2004.

De aangiftecijfers tellen allen even zwaar mee voor het totale indexcijfer, die bepalend is voor de plaats die een gemeente bezet op de 'ranglijst'. Sommige delicten zijn buiten beschouwing gelaten, omdat de registratie van deze overtredingen per regio sterk verschilt. Voorbeelden hiervan zijn winkel- en fietsendiefstal. Ook zware delicten zoals moord zijn buiten beschouwing gelaten, omdat de kans dat de burger daarmee te maken krijgt, klein is.

Amstelveen bezet de 99e plaats, van de 443 gemeenten in totaal. Wat geweld betreft scoort Amstelveen 'relatief veilig'. De score voor diefstal en vernieling is minder goed: de gemeente is op deze vlakken 'relatief onveilig'. Wat inbraak betreft scoort de gemeente slecht: 'relatief erg onveilig'. Uit de totaalscore blijkt dat Amstelveen, in vergelijking met andere gemeenten, relatief onveilig is.

Een uitschieter in de regio is Ouder-Amstel. Die gemeente staat op de achtste plaats van onveilige gemeenten. Over de hele linie scoort Ouder-Amstel slecht, behalve met geweld. Het aantal geweldsincidenten is afgenomen. Ondanks deze verbetering wordt de gemeente toch aangemerkt als 'relatief erg onveilig'.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.