Bijgewerkt: 22 september 2023

Amstelveen heeft overeenkomst gesloten voor meer betaalbare koopwoningen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
14-10-2021

De gemeente Amstelveen heeft een intentieovereenkomst gesloten met vastgoedontwikkelaar AM en de Rabobank om de financiering van koopwoningen voor een grotere doelgroep mogelijk te maken. 'We werken een constructie uit, waarin de koper de grondcomponent van de woning niet hoeft mee te financieren. De te financieren koopprijs wordt hierdoor lager zodat het voor meer mensen mogelijk wordt een lening te krijgen voor een koopwoning' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

Veel potentiële kopers lopen tegen het probleem aan dat ze geen financiering kunnen krijgen terwijl ze de woonlasten prima zouden kunnen betalen. 'De uit te werken financieringswijze betekent dat de koop van de grond wordt uitgesteld totdat je het kunt betalen. In eerste instantie word je alleen eigenaar van de stenen en niet de grond. Voor de grond betaal je een rente gelijk aan de hypotheekrente. Het lijkt op een tijdelijke erfpachtconstructie'- legt Ellermeijer uit.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Vlnr.: Peter Heuvelink directeur van AM, Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen en Uğur Pekdemir directievoorzitter van Rabobank Amstel en Vecht tijdens de ondertekening van het document van de samenwerkingsovereenkomst op 14 oktober 2021 in Amstelveen


De gemeente Amstelveen, AM en de Rabobank hebben afgesproken om het plan verder uit te werken in samenwerking met Stichting Opmaat. In de loop van 2022 moet er een product zijn waarmee mensen makkelijker een betaalbare woning kunnen kopen.

Nieuwbouwprojecten. Volgens de plannen wordt de constructie toegepast bij nieuwbouwprojecten. Als mogelijke proef wordt gedacht aan het nieuwbouwproject aan de Groen van Prinstererlaan. Als de proef succesvol is kan het navolging vinden bij andere projecten in Amstelveen.

Woonagenda. Volgens wethouder Ellermeijer vloeit de intentieovereenkomst voort uit de Woonagenda 2020-2023, waarin het woonbeleid van de gemeente is uitgestippeld. 'Een belangrijk punt uit de woonagenda is de beschikbaarheid van meer koopwoningen voor starters en jongeren'- zegt Ellermeijer.


Aanleiding. De woningprijzen stijgen snel in Amstelveen. Vooral de middengroepen zijn daar de dupe van. Vaak hebben zij een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning en kunnen zij een koopwoning niet financieren. Deze groep kan alleen terecht in vrije sector huurwoningen en betaalt dan vaak aan huur meer dan wat zij aan woonlasten voor een koopwoning zouden betalen.
De gemeente vindt dit ongewenst. In de Woonagenda is ruim aandacht voor maatschappelijk gebonden eigendom (mge) constructies. Op 17 februari 2021 heeft de gemeenteraad per motie gevraagd om meer betaalbare koopwoningen.

Argumenten. De gemeente Amstelveen is reeds enkele jaren in gesprek met woningcorporatie Eigen Haard over het aanbieden van mge-woningen. Eigen Haard is daar vooralsnog niet toe bereid.

In het kader van het nieuwbouwproject Groen van Prinstererlaan 114 zijn gesprekken gevoerd met Rabobank en ontwikkelaar AM over het zelf optuigen van een mge-constructie, waarbij aflossingsverplichtingen (tijdelijk) worden beperkt. Juridisch advies heeft aangetoond dat dit een risicovol traject zou zijn (inzake staatsteun, aanbestedingsplicht en fiscale problematiek). Dit nog afgezien van de uitvoeringsproblematiek.

Stichting OpMaat biedt echter kant en klare producten aan, waarvan KoopStart de bekendste is. Binnen enkele maanden brengt OpMaat een nieuw product op de markt, KoopSmarter, dat vrijwel geheel aansluit bij de wensen die de partijen hebben voor het project Groen van Prinstererlaan 114. Volgens Stichting OpMaat is Koopsmarter begin Q2 2022 beschikbaar.
Rabobank heeft berekend dat een koopwoning van circa 350.000 euro met een mge-constructie bereikbaar is voor een huishouden met een inkomen van circa 55.000 euro, waar zonder deze constructie een inkomen van circa 65.000 euro benodigd zou zijn. De maandlasten voor kopers met een constructie zijn overigens wel hetzelfde als de maandlasten zonder deze constructie omdat er gekozen wordt de canon voor de grondcomponent te koppelen aan de hypotheekrente.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.