Bijgewerkt: 29 februari 2024

Amnesty International zoekt collectanten voor landelijke collecte

Nieuws -> Informatief

Bron: Mea van Tilburg
04-01-2011

Wordt u dit jaar één van de circa 24.000 collectanten die de straat opgaan om geld in te zamelen voor Amnesty International? Deze keer vindt de Amnesty-collecte plaats van 6 tot en met 12 februari 2011.

De collectanten gaan met veel plezier langs de deur, én met succes. Vorig jaar werd er ruim € 1,7 miljoen opgehaald. , waarvan in Amstelveen 10.875 euro. Amnesty zoekt in  Amstelveen nog vrijwilligers die in hun woonplaats een paar uur willen collecteren. Meer informatie, of aanmelden als collectant? Kijk op www.amnesty.nl/collecte. Of u belt (020) 626 44 36.

Amnesty Amstelveen
(Foto Amnesty - 2011)

De flyer van Amnesty


Collecteren is niet alleen nuttig, het is ook dankbaar werk. Zo vertelde een van de collectanten dat zij vaak warme reacties krijgt als ze de deuren langs gaat. ‘Iedereen zei: “Goh, Amnesty, wat leuk!” En daar word je zelf dan ook weer enthousiast van natuurlijk.’

Waarom collecteren?

Amnesty International komt op voor de slachtoffers van schendingen van mensenrechten, waar ook ter wereld. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om het werk voor deze mensen voort te kunnen zetten. Amnesty is niet gebonden aan een politieke overtuiging of godsdienst en is onafhankelijk. Daarom neemt de organisatie  geen geld aan van de overheid voor onderzoek of acties. Met giften zoals tijdens de collecte, wordt Amnesty’s werk blijvend mogelijk gemaakt.

Doel Amnesty

Amnesty streeft naar een wereld, waarin ieders mensenrechten altijd worden gerespecteerd. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het recht op vrijheid van meningsuiting, het recht op een eerlijk proces en op het in vrijheid belijden van geloof. Daarnaast komt Amnesty op voor sociale, economische en culturele rechten van mensen, zoals het recht op onderwijs en water. Ook het tegengaan van marteling en van discriminatie zijn actiepunten van de organisatie. Zie ook onze website: www.amnestyamstelveen.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.