Bijgewerkt: 2 december 2021

Alternatief plan voor energielabel

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
21-05-2013

Minister Blok wil het energielabel eenvoudiger maken door bewoners zelf een energielabel te laten maken. Partijen uit de bouw en huursector hebben kritiek op het plan en komen met een alternatief voorstel om iedereen kosteloos een energielabel op basis van het bouwjaar van de woning te geven. Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, NVB en de Woonbond hebben het voorstel vandaag bekend gemaakt.

Het alternatieve voorstel van de partners van het Lente-akkoord en de Woonbond, is een reactie op de hoofdlijnennotitie die de minister afgelopen donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

energielabel Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2013)

Het energielabel is een label, dat volgens verschillende Europese richtlijnen (92/75/CEE, 94/2/CE, 95/12/CE, 96/89/CE, 2003/66/CE) moet worden meegeleverd bij de verkoop van onder andere auto's, elektrische apparaten, lampen en gebouwen. Dit label is een maatstaf voor de consument om te zien hoe zuinig, milieuvriendelijk en/of energiebesparend het aangekochte product is


Bouwend NL, NVB, NEPROM, Aedes, Woonbond zetten zij vraagtekens bij de betrouwbaarheid van een label, dat door een eigenaar zelf mag worden opgesteld. Het gros van de bewoners is niet in staat te beoordelen, wat de energieprestatie van hun woning is. Dit geeft conflicten rond de verkoop van een woning, als de koper wil controleren, of het energielabel klopt. Hierdoor zal het vertrouwen in het energielabel afnemen.

In twee brieven aan de Tweede Kamer uiten de partijen hun kritiek op het plan van minister Blok. Zij hopen, dat de Tweede Kamer op 23 mei 2013 het alternatieve plan zal adopteren en ondersteunen.

Minister Blok opteert voor twee systemen naast elkaar. Hij wil in de huursector en voor nieuwbouwwoningen een systeem op basis van energiecertificaten (een getal), gemaakt door een deskundige, en voor particuliere eigenaren een systeem van energielabels (een letter en een kleur), door bewoners zelf opgesteld.

Momenteel zijn in de corporatiesector voor 95% van de woningen al energielabels vastgesteld en gecommuniceerd naar bewoners en vastgesteld in beleidsplannen en afspraken. Dit moet helemaal op de schop volgens de minister.

Bouwend Nederland, Aedes, NEPROM, NVB en de Woonbond pleiten voor een energielabelsystematiek, waar zowel indicatieve labels als energieprestatiecertificaten worden vertaald naar labels (een letter en een kleur). Als het indicatieve label van een woning (variërend van G tot en met A) wordt vervangen door een uitgebreider energieprestatiecertificaat, krijgt het label (G tot en met A++++) behalve een letter ook een nauwkeuriger getal. Dit maakt duidelijk dat het geen indicatief label betreft.

Om de invoering van het energielabel voor de nieuwbouw niet langer op te houden, vragen de partners van het Lente-akkoord ook om op korte termijn de energielabelklassen officieel vast te stellen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS