Bijgewerkt: 29 september 2023

Actieplan om de eenzaamheid in maatschappij terug te dringen

Nieuws -> Informatief

Bron: Rijksoverheid
20-08-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) lanceert samen met Coalitie Erbij een actieplan om de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving terug te dringen. Met het plan verankert de bewindspersoon de bestrijding van eenzaamheid in beleid. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van het Leger des Heils, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Resto VanHarte, Sensoor, Vereniging Humanitas, de Zonnebloem en een groot aantal partners.

 “Eenzaamheid kunnen we samen aanpakken. Een betrokken samenleving is een betere samenleving”, aldus Van Rijn. Naar schatting 8 procent van de Nederlandse bevolking voelt zich aanhoudend, ernstig eenzaam. De staatssecretaris verwacht, dat de decentralisatie van hulp en ondersteuning meer mogelijkheden biedt om eenzame mensen te helpen.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Martin van Rijn, (PvdA) staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


Actieplan Eenzaamheid 2015

Er gebeurt heel veel door heel Nederland om eenzaamheid tegen te gaan, met betrokkenheid van overheden, professionals en vrijwilligers. Het is dan ook belangrijk om niet het wiel opnieuw uit te vinden, maar voort te bouwen op wat er al is. Coalitie Erbij brengt voor eind van het jaar in kaart welke bestaande initiatieven - binnen en buiten instellingen - goed werken om eenzaamheid te bestrijden. Vervolgens wordt gekeken wat er nodig is om alle gemeenten goed gebruik te laten maken van die bestaande kennis en ervaring voor een sterke lokale aanpak van eenzaamheid. Voor de uitvoering van het plan stelt Van Rijn 900.000 euro beschikbaar - bovenop de bestaande subsidie van Coalitie Erbij.

Langer thuis, met mensen om mij heen

Van Rijn: “Wanneer ik aan mensen vraag. hoe ze oud willen worden, is het antwoord altijd hetzelfde: ‘in mijn eigen omgeving met mensen om me heen’. Daar wil ik samen met de Coalitie Erbij een bijdrage aan leveren.”Coalitie Erbij?

Met Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen eenzaamheid in ons land. Coalitie Erbij wordt gevormd door zeven kernleden: HumanitasLeger des Heils, MOgroep, Nationaal Ouderenfonds, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Resto VanHarte en Sensoor. 27 organisaties zijn aangesloten als lid. In verschillende plaatsen zijn lokale coalities actief.

Missie

Coalitie Erbij steunt door samenwerking van haar leden, mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen en maakt de samenleving bewust van de betekenis van eenzaamheid en van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.