Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Aanpak van het huurbeleid is grote stap in de goede richting

Nieuws -> Informatief

Bron: Woonbond
14-07-2015

Minister Blok wil de kern van de voorstellen uit het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes overnemen. De huurstijgingen worden dan beperkt en de huurprijs wordt sterker gekoppeld aan de kwaliteit van het huis. Het nieuwe huurbeleid zou op 1 juli 2016 in kunnen gaan.

Uit een doorrekening blijkt, dat het Huurakkoord een goede bijdrage levert aan de betaalbaarheid van huurwoningen en dat het akkoord het Rijk minder uitgaven aan huurtoeslag kost. Dat schrijft minister Blok op 3 juli 2015 aan de Tweede Kamer in een brief over het Huurakkoord. Wel hebben Aedes en Woonbond twee belangrijke kanttekeningen bij de brief van de minister.

Foto Amstelveen
(Bron Rijksoverheid - 2014)

Stef Blok, (VVD) minister voor Wonen en Rijksdienst


Goede richting

Aedes en Woonbond, vertegenwoordigers van woningcorporaties en huurders, zijn blij dat Blok de zogeheten huursombenadering overneemt. Ronald Paping, directeur Woonbond: ‘Een grote stap in de goede richting, die overigens al in het Woonakkoord, dat het kabinet sloot stond. Goed, dat de minister de samenhangende uitwerking vanuit de sector overneemt, dat heeft draagvlak. Het is juist daarom wel jammer, dat hij toch de mogelijkheid open houdt om er deels van af te wijken.’

Waarom schot voor de boeg?

Woonbond en Aedes kozen er in hun akkoord namelijk voor om inkomensafhankelijke huurverhogingen af te schaffen. Daarnaast spraken ze af om samen een onderzoek te doen naar goedkoop en duur scheefwonen, om op basis daarvan gerichte maatregelen voor te stellen. Blok kondigt aan dat onderzoek af te wachten, maar gelijktijdig een eigen voorstel voor te bereiden om aanvullend met een 5-jaarlijkse inkomenstoets te komen. Daarmee zou hij dan de doorstroming van scheefwoners willen stimuleren. Huishoudens met een inkomen boven 38.900 euro, zouden dan een hogere huurverhoging van maximaal vier procent boven inflatie krijgen. Woonbond en Aedes betreuren dit schot voor de boeg van de minister. Marc Calon, voorzitter Aedes: ‘Dat onderzoek doen we niet voor niks, er komen meer oplossingen in aan de orde en het is al over een paar maanden klaar.’

Particuliere verhuurders

Een andere serieuze afwijking van het huurakkoord is dat de huursombenadering niet gaat gelden voor particuliere verhuurders. Het sociaal huurakkoord stelt voor om ook in het gereguleerde deel van de particuliere sector de huren maximaal met 1 procent boven inflatie te laten stijgen. Blok stelt een maximum van 2,5 procent boven inflatie voor.

Daardoor blijven de huren in de particuliere sector hard stijgen. Paping: ‘Er is geen sprake van gelijke behandeling tussen huurders van corporaties en van particuliere verhuurders. Huurders bij particulieren kunnen nu een veel hogere huurverhoging krijgen terwijl ze vaak al meer betalen dan bij een corporatie.’

Verhuurdersheffing

Woonbond en Aedes roepen Blok met het Huurakkoord ook op om een einde te maken aan de verhuurdersheffing die corporaties betalen over hun sociale woningen. Blok bevestigt in zijn brief dat de evaluatie van de heffing in 2016 een rol speelt bij de beslissing de verhuurdersheffing al dan niet af te schaffen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.